Hiển thị 20 trên tổng số 80 đề thi
IELTS Listening Test 40
Độ dài: 40 câu / 40 Phút
Điểm trung bình: 1.19/10
Lượt thi: 5025 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 26/11/2020
IELTS Listening Test 37
Độ dài: 40 câu / 40 Phút
Điểm trung bình: 0.52/10
Lượt thi: 2062 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 22/10/2020
IELTS Reading Test 1
Độ dài: 40 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.08/10
Lượt thi: 1897 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 26/10/2020
IELTS Listening Test 1
Độ dài: 40 câu / 40 Phút
Điểm trung bình: 2.33/10
Lượt thi: 1008 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/12/2020
IELTS Listening Test 2
Độ dài: 38 câu / 40 Phút
Điểm trung bình: 6/10
Lượt thi: 687 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/12/2020
IELTS Reading Test 33
Độ dài: 38 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 0/10
Lượt thi: 458 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 23/10/2020
IELTS Listening Test 29
Độ dài: 40 câu / 40 Phút
Điểm trung bình: 0/10
Lượt thi: 332 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 02/12/2020
IELTS Listening Test 11
Độ dài: 34 câu / 40 Phút
Điểm trung bình: 0/10
Lượt thi: 233 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/12/2020
IELTS Listening Test 34
Độ dài: 40 câu / 40 Phút
Điểm trung bình: 0/10
Lượt thi: 173 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 23/10/2020
IELTS Listening Test 3
Độ dài: 40 câu / 40 Phút
Điểm trung bình: 0/10
Lượt thi: 119 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/12/2020
IELTS Listening Test 36
Độ dài: 40 câu / 40 Phút
Điểm trung bình: 0.5/10
Lượt thi: 94 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 23/10/2020
IELTS Reading Test 25
Độ dài: 37 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 0.33/10
Lượt thi: 94 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 26/10/2020
IELTS Reading Test 37
Độ dài: 39 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 1/10
Lượt thi: 91 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 22/10/2020
IELTS Reading Test 2
Độ dài: 38 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 0/10
Lượt thi: 84 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 26/10/2020
IELTS Reading Test 40
Độ dài: 40 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 0.94/10
Lượt thi: 77 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 22/10/2020

HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019