Hiển thị 20 trên tổng số 203 đề thi
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 37 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.19/10
Lượt thi: 25645 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 19/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.84/10
Lượt thi: 14260 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 18/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 10
Độ dài: 35 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.45/10
Lượt thi: 10531 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 17/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 40 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.85/10
Lượt thi: 9051 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 14/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 10
Độ dài: 39 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.96/10
Lượt thi: 7187 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 19/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 9
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.14/10
Lượt thi: 5981 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 19/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 9
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.92/10
Lượt thi: 5328 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 17/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.78/10
Lượt thi: 4665 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 13/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 38 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.95/10
Lượt thi: 4113 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 17/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 35 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.58/10
Lượt thi: 3531 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 17/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 39 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.17/10
Lượt thi: 3324 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 16/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 40 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.45/10
Lượt thi: 2945 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 08/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.62/10
Lượt thi: 2881 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 11/11/2019
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.16/10
Lượt thi: 2561 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 12/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.93/10
Lượt thi: 2401 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 11/11/2019

HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019