Hiển thị 40 trên tổng số 203 đề thi
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 6
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.58/10
Lượt thi: 1709 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 14/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 37 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.43/10
Lượt thi: 1626 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 27/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 38 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.43/10
Lượt thi: 1579 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 15/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 7
Độ dài: 40 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.53/10
Lượt thi: 1563 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 18/11/2019
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 31 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.15/10
Lượt thi: 1427 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 12/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 11
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.29/10
Lượt thi: 1307 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 16/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 14
Độ dài: 26 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.08/10
Lượt thi: 1304 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 17/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 11
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.99/10
Lượt thi: 1292 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 13/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 35 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.8/10
Lượt thi: 1226 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 29/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 4
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.9/10
Lượt thi: 1142 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 03/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.54/10
Lượt thi: 1089 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 07/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 37 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.05/10
Lượt thi: 1059 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 18/11/2019
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 33 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.31/10
Lượt thi: 994 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 13/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 10
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.62/10
Lượt thi: 913 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 24/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.72/10
Lượt thi: 878 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 12/11/2019

HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019