Hiển thị 60 trên tổng số 203 đề thi
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.25/10
Lượt thi: 864 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 17/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 19
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.49/10
Lượt thi: 844 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 11/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 7
Độ dài: 35 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.14/10
Lượt thi: 806 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 16/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 8
Độ dài: 35 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.07/10
Lượt thi: 771 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 29/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 33 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.98/10
Lượt thi: 736 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 06/11/2019
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh số 7
Độ dài: 29 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.47/10
Lượt thi: 733 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 18/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 18
Độ dài: 29 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.05/10
Lượt thi: 708 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 22/05/2019
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 18
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.48/10
Lượt thi: 693 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 02/06/2019
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh số 6
Độ dài: 41 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.07/10
Lượt thi: 689 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 12/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 8
Độ dài: 48 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.86/10
Lượt thi: 676 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 08/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 13
Độ dài: 33 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.61/10
Lượt thi: 627 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 12/05/2019
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 32 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.27/10
Lượt thi: 590 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.25/10
Lượt thi: 561 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 19/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh số 4
Độ dài: 31 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.98/10
Lượt thi: 556 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 13/11/2019
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 33 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.53/10
Lượt thi: 524 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 12/05/2019

HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019