Hiển thị 80 trên tổng số 203 đề thi
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 16
Độ dài: 40 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 5.58/10
Lượt thi: 513 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 09/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 35 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.52/10
Lượt thi: 512 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 13/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 10
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.26/10
Lượt thi: 504 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 27/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 10
Độ dài: 34 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.22/10
Lượt thi: 500 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 14/11/2019
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh số 6
Độ dài: 29 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.22/10
Lượt thi: 497 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 31/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 4
Độ dài: 37 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.69/10
Lượt thi: 489 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 35 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.98/10
Lượt thi: 446 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 02/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn tiếng Anh số 6
Độ dài: 31 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.67/10
Lượt thi: 437 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 22/05/2019
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 18
Độ dài: 17 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.49/10
Lượt thi: 416 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 29/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 15
Độ dài: 27 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.46/10
Lượt thi: 416 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 02/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 11
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.33/10
Lượt thi: 413 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 07/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 15
Độ dài: 36 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.38/10
Lượt thi: 412 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 9
Độ dài: 39 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.48/10
Lượt thi: 381 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 29/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 11
Độ dài: 31 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.37/10
Lượt thi: 380 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 29/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 8
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.32/10
Lượt thi: 374 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 24/10/2019

HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019