Hiển thị 100 trên tổng số 203 đề thi
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 18
Độ dài: 28 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.97/10
Lượt thi: 360 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 14/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 10
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.92/10
Lượt thi: 353 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 06/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 4
Độ dài: 35 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.11/10
Lượt thi: 350 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 23/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 14
Độ dài: 37 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.43/10
Lượt thi: 347 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 09/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.72/10
Lượt thi: 345 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 06/11/2019
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 16
Độ dài: 33 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.11/10
Lượt thi: 340 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 15/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 13
Độ dài: 28 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.39/10
Lượt thi: 336 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 03/06/2019
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 6
Độ dài: 35 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.82/10
Lượt thi: 324 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 23/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.12/10
Lượt thi: 307 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn tiếng Anh số 7
Độ dài: 31 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.63/10
Lượt thi: 297 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 18/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 40 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.76/10
Lượt thi: 292 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 9
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.66/10
Lượt thi: 291 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 02/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 33 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.07/10
Lượt thi: 281 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 09/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.45/10
Lượt thi: 279 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 09/05/2019
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 29 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.3/10
Lượt thi: 276 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/10/2019

HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019