Hiển thị 120 trên tổng số 203 đề thi
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 33 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.71/10
Lượt thi: 269 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn tiếng Anh số 7
Độ dài: 31 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.75/10
Lượt thi: 258 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 12/05/2019
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 28 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.71/10
Lượt thi: 256 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 07/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh số 4
Độ dài: 38 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.25/10
Lượt thi: 256 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 6
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4/10
Lượt thi: 249 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 02/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 9
Độ dài: 35 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.34/10
Lượt thi: 248 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 39 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.16/10
Lượt thi: 247 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 31 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.67/10
Lượt thi: 242 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 23/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh số 7
Độ dài: 33 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.57/10
Lượt thi: 237 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 15/11/2019
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn tiếng Anh số 6
Độ dài: 31 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.2/10
Lượt thi: 235 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 16/05/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 4
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.36/10
Lượt thi: 229 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 09/05/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 16
Độ dài: 33 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.86/10
Lượt thi: 228 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 05/01/2019
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 31 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.6/10
Lượt thi: 228 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 22/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 8
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.29/10
Lượt thi: 227 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 6
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.49/10
Lượt thi: 216 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 09/05/2019

HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019