Hiển thị 140 trên tổng số 203 đề thi
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn tiếng Anh số 8
Độ dài: 31 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.45/10
Lượt thi: 214 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 02/06/2019
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.03/10
Lượt thi: 213 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 04/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 38 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.72/10
Lượt thi: 200 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 20/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 7
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.09/10
Lượt thi: 197 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 09/05/2019
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 17
Độ dài: 40 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 5.01/10
Lượt thi: 195 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 28 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.67/10
Lượt thi: 195 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 09/05/2019
Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 4
Độ dài: 38 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.08/10
Lượt thi: 192 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 20/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 20
Độ dài: 28 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 5.1/10
Lượt thi: 180 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 7
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 6.01/10
Lượt thi: 176 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 02/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.74/10
Lượt thi: 169 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 09/05/2019
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 33 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.06/10
Lượt thi: 165 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 21/05/2019
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 11
Độ dài: 47 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.68/10
Lượt thi: 164 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 14/10/2019
Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 15
Độ dài: 33 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.95/10
Lượt thi: 161 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 17/10/2019
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn tiếng Anh số 7
Độ dài: 31 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.78/10
Lượt thi: 161 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 06/11/2019
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 33 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 4.2/10
Lượt thi: 157 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 02/06/2019

HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019