Hiển thị 20 trên tổng số 70 đề thi
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.35/10
Lượt thi: 13042 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.44/10
Lượt thi: 8058 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.04/10
Lượt thi: 4499 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.42/10
Lượt thi: 4065 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 1.98/10
Lượt thi: 3167 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.58/10
Lượt thi: 1958 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.11/10
Lượt thi: 1904 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 1.99/10
Lượt thi: 1724 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 1.89/10
Lượt thi: 1489 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.39/10
Lượt thi: 1255 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.86/10
Lượt thi: 1161 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.16/10
Lượt thi: 1068 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 4
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.72/10
Lượt thi: 945 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.39/10
Lượt thi: 882 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.1/10
Lượt thi: 710 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970

HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019