Hiển thị 20 trên tổng số 70 đề thi
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.35/10
Lượt thi: 7556 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.44/10
Lượt thi: 6104 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.42/10
Lượt thi: 3060 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 1.98/10
Lượt thi: 1697 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.58/10
Lượt thi: 1567 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 1.99/10
Lượt thi: 1216 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.39/10
Lượt thi: 929 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.11/10
Lượt thi: 736 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.39/10
Lượt thi: 647 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.16/10
Lượt thi: 536 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.1/10
Lượt thi: 511 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 4
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.71/10
Lượt thi: 461 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 4
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.72/10
Lượt thi: 407 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 1.77/10
Lượt thi: 395 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.04/10
Lượt thi: 334 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970

Đề Kiểm tra 1 tiết hiệu quả với hơn 200000 câu hỏi cùng đáp án và giải thích kết hợp công cụ học từ mới và hệ thống ngữ pháp tiếng Anh dễ hiểu

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.35107799
Email: marcus.lehai@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Học tiếng Anh online cùng HocHay qua các mạng xã hội

 

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019

Ẩn

Web by VINADESIGN