Hiển thị 20 trên tổng số 70 đề thi
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.35/10
Lượt thi: 20409 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.44/10
Lượt thi: 12499 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 8 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.42/10
Lượt thi: 7036 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.04/10
Lượt thi: 6689 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 1.98/10
Lượt thi: 4360 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 1.89/10
Lượt thi: 2832 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 6 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.58/10
Lượt thi: 2689 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 10
Độ dài: 37 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.31/10
Lượt thi: 2462 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 9 môn tiếng Anh số 1
Độ dài: 34 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 1.77/10
Lượt thi: 2345 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 3
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.11/10
Lượt thi: 2309 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 10 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 1.99/10
Lượt thi: 2213 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 12 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.16/10
Lượt thi: 2103 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 7 môn tiếng Anh số 5
Độ dài: 30 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.39/10
Lượt thi: 1525 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 2
Độ dài: 40 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 2.86/10
Lượt thi: 1385 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 3 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/01/1970
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 lớp 11 môn tiếng Anh số 6
Độ dài: 32 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.3/10
Lượt thi: 1325 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/01/1970

Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019