Hiển thị 20 trên tổng số 55 đề thi
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 5
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 1.72/10
Lượt thi: 22920 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 19/11/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 1
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.82/10
Lượt thi: 20036 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 18/11/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 2
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.43/10
Lượt thi: 7176 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 17/11/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 3
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.68/10
Lượt thi: 3433 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 14/11/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 4
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.87/10
Lượt thi: 3179 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 18/11/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 45
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.06/10
Lượt thi: 1516 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 31/10/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 22
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.27/10
Lượt thi: 1397 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 02/10/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 20
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.86/10
Lượt thi: 1080 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 17/11/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 30
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.26/10
Lượt thi: 1060 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 02/11/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 6
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.28/10
Lượt thi: 849 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 16/11/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 12
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.59/10
Lượt thi: 731 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 09/10/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 19
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.71/10
Lượt thi: 588 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 17/10/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 7
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.97/10
Lượt thi: 533 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 08/11/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 18
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.08/10
Lượt thi: 449 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 43
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.58/10
Lượt thi: 390 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 01/11/2019

HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019