Hiển thị 40 trên tổng số 55 đề thi
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 17
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.95/10
Lượt thi: 341 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 32
Độ dài: 60 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.46/10
Lượt thi: 264 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 11/07/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 44
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.76/10
Lượt thi: 225 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 31
Độ dài: 37 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.8/10
Lượt thi: 205 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 06/11/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 28
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.73/10
Lượt thi: 197 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 21/05/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 21
Độ dài: 59 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.52/10
Lượt thi: 171 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 40
Độ dài: 39 câu / 45 Phút
Điểm trung bình: 3.29/10
Lượt thi: 169 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 24
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.08/10
Lượt thi: 157 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 25
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.57/10
Lượt thi: 157 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 04/11/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 10
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.24/10
Lượt thi: 156 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 02/10/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh số 10
Độ dài: 42 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 1.73/10
Lượt thi: 149 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 22/10/2020
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 29
Độ dài: 56 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.4/10
Lượt thi: 131 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 03/07/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 27
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.95/10
Lượt thi: 121 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 06/10/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 9
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.78/10
Lượt thi: 119 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 02/10/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2019 số 8
Độ dài: 42 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.02/10
Lượt thi: 118 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 22/10/2020

HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019