Hiển thị 60 trên tổng số 55 đề thi
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 23
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.36/10
Lượt thi: 112 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 26
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.54/10
Lượt thi: 111 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
Ngày cập nhật: 01/10/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 35
Độ dài: 42 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.46/10
Lượt thi: 105 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 39
Độ dài: 42 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.19/10
Lượt thi: 97 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 13
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.58/10
Lượt thi: 84 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 15
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.28/10
Lượt thi: 76 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 11
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.72/10
Lượt thi: 74 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 02/10/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 8
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.04/10
Lượt thi: 74 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 02/10/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 42
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.26/10
Lượt thi: 72 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2019 số 5
Độ dài: 42 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 3.6/10
Lượt thi: 67 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 22/10/2020
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 16
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.72/10
Lượt thi: 55 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 34
Độ dài: 42 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.93/10
Lượt thi: 54 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 23/07/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 41
Độ dài: 50 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 2.77/10
Lượt thi: 54 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 37
Độ dài: 42 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.62/10
Lượt thi: 51 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019
Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh 2018 số 38
Độ dài: 42 câu / 60 Phút
Điểm trung bình: 4.64/10
Lượt thi: 50 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: 4 điểm HH
Ngày cập nhật: 30/09/2019

HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019