Hóa lớp 12 - Chương 1 - Bài 7: Bài tập thủy phân chất béo


Đăng bởi Thanh Huyền | 30/06/2021 | 584
Hóa lớp 12 - Chương 1 - Bài 7: Bài tập thủy phân chất béo

Video Bài 7: Bài tập thủy phân chất béo

Video Bài 7: Bài tập thủy phân chất béo

Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường acid

Sản phẩm: glycerol và các acid béo

phản ứng thủy phân

Phản ứng xà phòng hóa

Khi đun nóng chất béo với dung dịch kiềm NaOH hoặc KOH thì tạo ra glicerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Muối natri hoặc kali của các axit béo chính là xà phòng.

phan ung xa phong

Nhận xét: Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa, xảy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit và là phản ứng không thuận nghịch (1 chiều).

Phản ứng Hydro hóa

Chất béo có chứa các gốc acid béo không no có phản ứng cộng H2 vào nối đôi:

phan ung hydro

Phản ứng Oxi hóa

Chất béo tác dụng với oxi của không khí tạo thành andehyd có mùi khó chịu. Đó là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ để lâu bị ôi.

Phương pháp giải bài tập

Bảo toàn khối lượng: m xà phòng+ m glixerol = m chất béo + m NaOH

- Công thức tính nhanh số trieste:

Số trieste tối đa tạo bởi glixerol và n gốc axit béo: $\dfrac{n^2(n + 1)}{2}$

- Nắm chắc lí thuyết, các phương trình, các gốc hiđrocacbon thường gặp để không phải nháp nhiều.

- Xà phòng hóa chất béo bằng NaOH (KOH): n chất béo = n glixerol = $\dfrac{1}{3}$nNaOH

- Hiệu suất $\dfrac{m_{thuc.te}}{m_{lý thuyết}}.100$

Tên và khối lượng phân tử của một số acid béo và triglyceride thường gặp:

cong thuc acid beo

Bài tập ứng dụng

Câu 1: Thủy phân tristearin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là:

A. C17H35COOH và glycerol.       

B. C15H31COONa và glycerol.

C. C15H31COOH và glycerol.       

D. C17H35COONa và glycerol.

Câu 2: Thủy phân triolein trong môi trường axit thu được sản phẩm là

A. C15H31COOH và glycerol.                   

B. C17H35COOH và glycerol.

C. C15H33COOH và glycerol.                   

D. C17H33COOH và glycerol.

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:

A. 3 mol C17H35COONa.

B. 3 mol C17H33COONa.

C. 1 mol C17H33COONa

D. 3 mol C17H31COONa. 

Câu 4: Thủy phân hoàn toàn một lượng triolein trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được  0,2 mol glyxerol và:

A. 0,3 mol C17H35COONa

B. 0,6 mol C17H33COONa

. 6 mol C17H33COONa

D. 3 mol C17H31COONa

Câu 5: Thủy phân 1 chất béo X trong môi trường axit, sau phản ứng thu được glixerol và 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu tạo của X ?

A. 3

B. 4

C. 1

D. 5

Đáp án:

1 A
2 D
3 A
4 B
5 B

 

#hoalop12 #hochay #lythuyethoa12 #tracnghiemhoa12 #hoa12nangcao #baitaphoa12 #cachgiaihoa12 #hocgioihoa

Hóa lớp 12 - Chương 1 - Bài 7: Bài tập thủy phân chất béo


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019