Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 10: Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn - HocHay


Đăng bởi Thanh Huyền | 14/07/2021 | 496
Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 10: Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn - HocHay

Video Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm

Video Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm 

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát

Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                

        (hỗn hợp X)                            (hỗn hợp Y)

2yAl  +  3MxOy  $^{t^0}_→$  yAl2O3 + 3xM  (M là các kim loại trung bình như Fe, Cu, Cr,…)

Phản ứng xảy ra không hoàn toàn

Ví dụ: 2Al  +  Fe2O3 $^{t^0}_→$ Al2O+ 3Fe

=> hỗn hợp Y gồm Al2O3, Fe, Al dư và Fe2O3 dư 

- Tính H phản ứng nhiệt nhôm, tính theo chất có tỉ lệ nhỏ hơn  ($\dfrac{n_{Albđ}}{n_{Fe_2O_3}}$)

- Bảo toàn khối lượng: mhhX = mhhY 
- Bảo toàn nguyên tố:  

- Bảo toàn electron:

+ Cho Al dư tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra H2:  3.nAl dư = 2.nH2

+ Hỗn hợp sau phản ứng (Al dư, Fe, oxit ) tác dụng với H+ :  3.nAl dư + 2.nFe = 2.nH2

+ Hh sau phản ứng gồm kim loại và oxit kim loại

2H+  +  O2-      H2O

2H+  +  2e     H2

=>  nH+ pứ  

+ Với oxit của kim loại hóa trị nhiều hóa trị : quá trình nhiệt nhôm xảy ra theo từng nấc

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 10: Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn - HocHay


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019