Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 3: Phương pháp giải bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ - HocHay


Đăng bởi Thanh Huyền | 14/05/2021 | 122
Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 3: Phương pháp giải bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ - HocHay

Video Phương pháp giải bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ - HocHay

Đang cập nhật

Kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với nước

Dạng 1: Hỗn hợp kim loại tác dụng với nước

- Gồm: kim loại kiềm và Ba, Ca, Sr

+ Kim loại kiềm:

      2M + 2H2O → 2MOH + H2­

+ Kim loại kiềm thổ:

       M + 2H2O → M(OH)2 + H2­

- Phương trình tổng quát:  2M + 2nH2O → 2M(OH)n + nH

Quá trình phản ứng của nước: 2H2O + 2e → H2 + 2OH-

Nhận xét:  

Dung dịch sinh ra tác dụng với axit:  H+  +  OH- → H2

nH+ trung hòa = nOH- = 2nH2

Trung hòa bằng HCl

Trung hòa bằng H2SO4

Dạng 2: Hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch chất điện li

(1) Nếu trong dung dịch có H+ thì  H+ tác dụng đầu tiên với kim loại:  2H+ + 2e → H2

(2) Khi H+ hết thì kim loại tan trong nước:  2H2O + 2e → H2 + 2OH-

(3) Sau đó, kiềm sinh ra phản ứng với muối tạo kết tủa

      nOH- + Rn+ → R(OH)n

      M2+ + SO42- → MSO4↓ (với M là Ba hoặc Ca)

Quan hệ số mol

- Nếu 2nH2 < nH+bđầu => H+ dư: nH+ dư = nH+ đầu – 2nH2

- Nếu 2nH2 = nH+ bđầu  => H+ vừa hết

- Nếu 2nH2 > nH+bđầu => kim loại tan trong H+ và trong H2O => dung dịch sau phản ứng có OH-

=> nOH = 2nH2 + nH+bđầu

CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Phương pháp  giải:

Trường hợp 1: $ n_{OH^−} ≤ n_{CO_2} => n_{HCO_3^-} = n_{OH^−}$

Trường hợp 2: $ n_{CO_2} < n_{OH^−} < 2n_{CO_2} $

- Sử dụng bảo toàn nguyên tố C: $ n_{CO_2} = n_{HCO_3^−} + n_{CO_3^{2−}} $

- Sử dụng bảo toàn điện tích: $n_{OH^−} = n_{HCO_3^−} + 2n_{{CO_3}^{2−}} $

$n_{CO_3^{2−}} = n_{OH^−} − n_{CO_2}$

- Đối với những dung dịch chứa Ca2+ hoặc Ba2+ tạo kết tủa với CO32- ta cần xét 2 số mol để kết luận số mol kết tủa.

Ví dụ: $n_{Ca^{2+}} < n_{{CO_3}^{2−}} => n_{CaCO_3} = n_{Ca^{2+}}$

Trường hợp 3: $2n_{CO_2} ≤ n_{OH^−} => n_{{CO_3}^{2−}} = n_{CO_2}$

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 3: Phương pháp giải bài tập kim loại kiềm và kiềm thổ - HocHay


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019