Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 5: Phương pháp giải bài tập tác dụng với dung dịch kiềm, muối - HocHay


Đăng bởi Thanh Huyền | 12/07/2021 | 453
Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 5: Phương pháp giải bài tập tác dụng với dung dịch kiềm, muối - HocHay

Video Phương pháp giải bài tập tác dụng với dung dịch kiềm, muối

Video Phương pháp giải bài tập tác dụng với dung dịch kiềm, muối

Phương pháp giải CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Phương pháp  giải:

Trường hợp 1: $n_{{OH}^-}$ ≤ $n_{{CO}_2}$ => $n_{{{HCO}^-}_3}$ + $n_{{OH}^-}$

Trường hợp 2: $n_{{CO}_2}$ < $n_{{OH}^-}$ < $2n_{{CO}_2}$

Sử dụng bảo toàn nguyên tố C: $n_{{CO}_2}$ = $n_{{{HCO}^-}_3}$ + $n_{{{CO}^{2-}}_3}$

Sử dụng bảo toàn điện tích: $n_{{OH}^-}$ = $n_{{{HCO}^-}_3}$ + $n_{{{HCO}^-}_3}$ 

=> $n_{{{CO}^{2-}}_3}$ = $n_{{OH}^-}$ - $n_{{CO}_2}$

Đối với những dung dịch chứa Ca2+ hoặc Ba2+ tạo kết tủa với CO32- ta cần xét 2 số mol để kết luận số mol kết tủa.

Ví dụ: $n_{{Ca}^{2+}}$ < $n_{{{CO}^{2-}}_3}$ => $n_{{CaCO}_3}$ = $n_{{Ca}^{2+}}$

Trường hợp 3: $2n_{{CO}_2}$ ≤ $n_{{OH}^-}$ => $n_{{{CO}^{2-}}_3}$ = $n_{{CO}_2}$

Phương pháp giải bài tập H+ tác dụng với dung dịch muối Cacbonat

Nhỏ từ từ dung dịch H+ vào dung dịch  và ngược lại là những dạng toán rất phổ biến trong các đề thi tuyển sinh trong những năm gần đây. Do cách giải 2 dạng toán này khác nhau nên các em cần biết để xử lí.

Trường hợp 1: NHỎ TỪ TỪ DUNG DỊCH H+ VÀO DUNG DỊCH HỖN HỢP GỒM VÀ 

Nguyên tắc giải các bài toán nhỏ dung dịch H+ vào dung dịch gồm CO32−HCO3 là trước hết CO32− sẽ nhận H+ để tạo HCO3

CO32−+ H+→ HCO3

Chỉ khi cho toàn bộ CO32- đã chuyển hết thành HCO3 mới xảy ra tiếp phản ứng giải phóng khí CO2

HCO3+ H+→ CO2+ H2O

Công thức giải nhanh:

Nếu:  $n_{H^+}$ < $n_{{{HCO}_3}^-}$ + $2n_{{{CO}_3}^{2-}}$ ($H^+$ phản ứng hết) thì $n_{{CO}_2}$ = $n_{H^+}$ - $2n_{{{CO}_3}^{2-}}$

Nếu: $n_{H^+}$ ≥ $n_{{{HCO}_3}^-}$ + $2n_{{{CO}_3}^{2-}}$ => bảo toàn C:  $n_{{CO}_2}$ = $n_{{{HCO}_3}^-}$ + $2n_{{{CO}_3}^{2-}}$

Trường hợp 2: NHỎ TỪ TỪ DUNG DỊCH HỖN HỢP GỒM HCO3CO32− VÀO DUNG DỊCH H+

Do HCO3 và CO32− luôn tiếp xúc với lượng dư dung dịch H+ nên xảy ra đồng thời 2 phản ứng tạo khí CO2

$n_{{{HCO}_3}^-}$ + $n_{H^+}$ → $n_{{CO}_2}$ +  $n_{H_2O}$

      x         x                  x

$n_{{{CO}_3}^{2-}}$ + $n_{2H^+}$ → $n_{{CO}_2}$ +  $n_{H_2O}$

      y         2y              y

Do mỗi dung dịch hỗn hợp nhỏ xuống đều chứa HCO3CO32− với số mol ion trong từng giọt tỉ lệ tương ứng với số mol ban đầu của mỗi ion nên để tính số mol CO2 (x + y) ta giải hệ

$\begin{align}\begin{cases}\dfrac{x}{y} = \dfrac{n_{{{HCO}_3}^-}}{n_{{{CO}_3}^{2-}}} \\x+2y = n_{H^+} \\\end{cases}\end{align}$

Công thức giải nhanh: $n_{{CO}_2}$ = $\dfrac{n_{H^+}.(k+1)}{k+2}$ (với k = $\dfrac{n_{{{HCO}_3}^-}}{n_{{{CO}_3}^{2-}}}$)

 

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

hóa lớp 12, lý thuyết hóa 12, trắc nghiệm hóa 12, hóa 12 nâng cao, các dạng bài tập hóa 12 và cách giải, hướng dẫn giải bài tập hóa 12, ôn tập hóa lớp 12, 


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019