Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 8: Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm - HocHay


Đăng bởi Thanh Huyền | 13/07/2021 | 44
Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 8: Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm - HocHay

Lý thuyết căn bản

Ta hiểu như sau: Khi cho vào dung dịch chứa nó sẽ làm hai nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1: Đưa kết tủa lên cực đại 

Nhiệm vụ 2 : Hòa tan kết tủa Al(OH)3 + OH→ AlO2+ 2H2O

Trường hợp 1

Cho biết $n_{{Al}^{3+}}$ = a mol và $n_{OH}−$ = b mol, tính số mol kết tủa:

Các phản ứng xảy ra:

            Al3+ + 3OH→ Al(OH)3            (1)

            Al(OH)3 + OH → [Al(OH)4]   (2)

Phương pháp:

+ Nếu b ≤ 3a thì kết tủa chưa bị hoà tan và $n_{{Al(OH)}_3}$ = $\dfrac{b}{3}$mol

+ Nếu 3a < b < 4a thì kết tủa bị hoà tan 1 phần

     Al3+ + 3OH → Al(OH)3             (1)

     a    →   3a     →     a 

     Al(OH)3 + OH → [Al(OH)4]   (2)

     b - 3a   ←  b - 3a

=> $n_{{Al(OH)}_3}$ = 4a - b mol

      + Nếu b ≥ 4a thì kết tủa bị hoà tan hoàn toàn

Trường hợp 2

Nếu $n_{{Al(OH)}_3}$ < $n_{{Al}^{3+}}$. Tính số mol OH-

Phương pháp: Đặt nAl3+ = a và nAl(OH)3 = b (b < a) thì có 2 khả năng:

+ Khả năng 1: Nếu Al3+ dư chỉ xảy ra 1 phản ứng:

  Al3+ + 3OH→ Al(OH)3 (1)

                     3b    ←    b

          => số mol OHdùng nhỏ nhất = 3b mol

+ Khả năng thứ 2: Nếu Al3+ hết xảy ra 2 phản ứng:

  Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

         a   →   3a     →    a

  Al(OH)3 + OH- → [Al(OH)4]- (2)

          a - b  →  a – b

          => số mol OHdùng lớn nhất = 4a - b mol

Ghi chú:

+ Nếu đề bài yêu cầu tính nOH- min thì nOH- = 3b.

+ Nếu đề bài yêu cầu tính nOH- max thì nOH-  = 4a - b

+ Nếu đề bài chỉ yêu cầu tính nOHthì ta phải lấy kết quả 2 khả năng trên.

Trường hợp 3

Muối Al3+ tác dụng với dung dịch kiềm, nung kết tủa.

+ Nếu chất rắn sau khi nung là Al2Ocó nAl2O3 = c thì nAl(OH)3 = b = 2c

Bài toán quay trở về trường hợp 2.

Trường hợp 4

Biết nOH-  = a;  nAl(OH)3 = b mà 3b < a,  nAl3+ = c. Tính c.

Phương pháp: Do 3b < a nên kết tủa bị hoà tan 1 phần. Vậy xảy ra 2 phản ứng sau:

   Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

          c   ←   3c    ←    c

   Al(OH)+ OH→ [Al(OH)4](2)

          c – b  ←  c – b

          => ∑nOH= 4c -  b = a 

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 8: Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm - HocHay


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019