Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 8: Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm - HocHay


Đăng bởi Thanh Huyền | 13/07/2021 | 391
Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 8: Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm - HocHay

Video Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm

Video Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm

Lý thuyết căn bản

Ta hiểu như sau: Khi cho vào dung dịch chứa nó sẽ làm hai nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1: Đưa kết tủa lên cực đại 

Nhiệm vụ 2 : Hòa tan kết tủa Al(OH)3 + OH→ AlO2+ 2H2O

Trường hợp 1

Cho biết $n_{{Al}^{3+}}$ = a mol và $n_{OH}−$ = b mol, tính số mol kết tủa:

Các phản ứng xảy ra:

            Al3+ + 3OH→ Al(OH)3            (1)

            Al(OH)3 + OH → [Al(OH)4]   (2)

Phương pháp:

+ Nếu b ≤ 3a thì kết tủa chưa bị hoà tan và $n_{{Al(OH)}_3}$ = $\dfrac{b}{3}$mol

+ Nếu 3a < b < 4a thì kết tủa bị hoà tan 1 phần

     Al3+ + 3OH → Al(OH)3             (1)

     a    →   3a     →     a 

     Al(OH)3 + OH → [Al(OH)4]   (2)

     b - 3a   ←  b - 3a

=> $n_{{Al(OH)}_3}$ = 4a - b mol

      + Nếu b ≥ 4a thì kết tủa bị hoà tan hoàn toàn

Trường hợp 2

Nếu $n_{{Al(OH)}_3}$ < $n_{{Al}^{3+}}$. Tính số mol OH-

Phương pháp: Đặt nAl3+ = a và nAl(OH)3 = b (b < a) thì có 2 khả năng:

+ Khả năng 1: Nếu Al3+ dư chỉ xảy ra 1 phản ứng:

  Al3+ + 3OH→ Al(OH)3 (1)

                     3b    ←    b

          => số mol OHdùng nhỏ nhất = 3b mol

+ Khả năng thứ 2: Nếu Al3+ hết xảy ra 2 phản ứng:

  Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

         a   →   3a     →    a

  Al(OH)3 + OH- → [Al(OH)4]- (2)

          a - b  →  a – b

          => số mol OHdùng lớn nhất = 4a - b mol

Ghi chú:

+ Nếu đề bài yêu cầu tính nOH- min thì nOH- = 3b.

+ Nếu đề bài yêu cầu tính nOH- max thì nOH-  = 4a - b

+ Nếu đề bài chỉ yêu cầu tính nOHthì ta phải lấy kết quả 2 khả năng trên.

Trường hợp 3

Muối Al3+ tác dụng với dung dịch kiềm, nung kết tủa.

+ Nếu chất rắn sau khi nung là Al2Ocó nAl2O3 = c thì nAl(OH)3 = b = 2c

Bài toán quay trở về trường hợp 2.

Trường hợp 4

Biết nOH-  = a;  nAl(OH)3 = b mà 3b < a,  nAl3+ = c. Tính c.

Phương pháp: Do 3b < a nên kết tủa bị hoà tan 1 phần. Vậy xảy ra 2 phản ứng sau:

   Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

          c   ←   3c    ←    c

   Al(OH)+ OH→ [Al(OH)4](2)

          c – b  ←  c – b

          => ∑nOH= 4c -  b = a 

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Hóa lớp 12 - Chương 6 - Bài 8: Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm - HocHay


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019