Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 8: Danh từ (Referring to nouns) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 8: Danh từ (Referring to nouns) – Học Hay
Giáo trình Grammar for IELTS – Unit 8: Danh từ (Referring to nouns) | Học Hay
Chiến thuật làm bài IELTS Reading - Multiple choice - Hochay

Chiến thuật làm bài IELTS Reading - Multiple choice - Hochay
Chiến thuật làm bài IELTS Reading - Multiple choice - Hochay
Nghe chép chính tả - chìa khoá luyện nghe IELTS Listening - Học hay

Nghe chép chính tả - chìa khoá luyện nghe IELTS Listening - Học hay
Nghe chép chính tả - chìa khoá luyện nghe IELTS Listening - Học hay
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 7: Danh từ (Countable and uncountable nouns) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 7: Danh từ (Countable and uncountable nouns) – Học Hay
Giáo trình Grammar for IELTS – Unit 7: Danh từ (Countable and uncountable nouns) | Học Hay
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 6: Thì tương lai (Future) - Phần 2 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 6: Thì tương lai (Future) - Phần 2 – Học Hay
Giáo trình Grammar for IELTS – Unit 6: Thì tương lai (Future) - Phần 2 | Học Hay
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 5: Thì tương lai (Future) - Phần 1 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 5: Thì tương lai (Future) - Phần 1 – Học Hay
Giáo trình Grammar for IELTS – Unit 5: Thì tương lai (Future) - Phần 1 | Học Hay
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 4: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 2 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 4: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 2 – Học Hay
Giáo trình Grammar for IELTS – Unit 4: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 2 | Học Hay
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 3: Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 3: Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) – Học Hay
Giáo trình Grammar for IELTS – Unit 3: Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) | Học Hay
Tổng quan về IELTS Reading - Học hay

Tổng quan về IELTS Reading - Học hay
Tổng quan về IELTS Reading - Học hay
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 2: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 1 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 2: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 1 – Học Hay
Giáo trình Grammar for IELTS – Unit 2: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 1 | Học Hay
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 1: Thì hiện tại (Present tense) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 1: Thì hiện tại (Present tense) – Học Hay
Giáo trình Grammar for IELTS – Unit 1: Present tense | Học Hay
Học IELTS Listening từ con số 0 lên 4.0 - Học hay

Học IELTS Listening từ con số 0 lên 4.0 - Học hay
Học IELTS Listening từ con số 0 lên 4.0 - Học hay
Cách chấm điểm IELTS mà bạn nên biết - Học hay

Cách chấm điểm IELTS mà bạn nên biết - Học hay
Cách chấm điểm IELTS mà bạn nên biết - Học hay
Lộ trình cải thiện band điểm IELTS Listening - Học hay

Lộ trình cải thiện band điểm IELTS Listening - Học hay
Lộ trình cải thiện band điểm IELTS Listening - Học hay
Các tips giúp bạn làm bài IELTS Listening hiệu quả hơn - Học hay

Các tips giúp bạn làm bài IELTS Listening hiệu quả hơn - Học hay
Các tips giúp bạn làm bài IELTS Listening hiệu quả hơn - Học hay

Tin mới nhất Luyện thi IELTS

Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng bài Sentence Completion - Hochay

Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng bài Sentence Completion - Hochay

01/04/2020 7
Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng bài Labeling Diagram - Hochay

Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng bài Labeling Diagram - Hochay

31/03/2020 8
Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking - Học Hay

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking - Học Hay

31/03/2020 10
Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 3 - Học Hay

Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 3 - Học Hay

31/03/2020 12
Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 2 - Học Hay

Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 2 - Học Hay

30/03/2020 10
Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 - Học Hay

Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 - Học Hay

26/03/2020 19
Tổng quan về IELTS Speaking - Học Hay

Tổng quan về IELTS Speaking - Học Hay

25/03/2020 24
Tổng hợp bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 - Học Hay

Tổng hợp bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 - Học Hay

24/03/2020 29
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 25: Cách định danh trong văn viết (Nominalisation in written English) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 25: Cách định danh trong văn viết (Nominalisation in written...

24/03/2020 28
Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Two-part Questions - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Two-part Questions - Học Hay

24/03/2020 24
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 24: Vị trí đặt từ ngữ trong câu (Showing your position in a text) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 24: Vị trí đặt từ ngữ trong câu (Showing your position in a...

24/03/2020 19
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 23: Liên từ (Linking ideas) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 23: Liên từ (Linking ideas) – Học Hay

24/03/2020 19
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 22: Câu bị động (The passive) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 22: Câu bị động (The passive) – Học Hay

23/03/2020 24
Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Discussion - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Discussion - Học Hay

23/03/2020 26
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 21: Cách sắp xếp câu chữ (Ways of organising texts) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 21: Cách sắp xếp câu chữ (Ways of organising texts) – Học Hay

23/03/2020 17
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 20: Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 20: Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) – Học Hay

23/03/2020 23
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 19: Giới từ (Prepositions) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 19: Giới từ (Prepositions) – Học Hay

23/03/2020 19
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 18: Câu điều kiện (Conditions) - Phần 2 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 18: Câu điều kiện (Conditions) - Phần 2 – Học Hay

23/03/2020 13
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 17: Câu điều kiện (Conditions) - Phần 1 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 17: Câu điều kiện (Conditions) - Phần 1 – Học Hay

23/03/2020 14
Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng Short Answer Questions - HocHay

Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng Short Answer Questions - HocHay

22/03/2020 21
Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng Gap Filling Summary Questions - HocHay

Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng Gap Filling Summary Questions - HocHay

22/03/2020 20
Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng TRUE,FALSE,NOT GIVEN - HocHay

Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng TRUE,FALSE,NOT GIVEN - HocHay

21/03/2020 23
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 16: Động từ (Verb+verb patterns) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 16: Động từ (Verb+verb patterns) – Học Hay

20/03/2020 29
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 15: Câu tường thuật (Reported speech) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 15: Câu tường thuật (Reported speech) – Học Hay

20/03/2020 21
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 14: Động từ khiếm khuyết (Modals) - Phần 2 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 14: Động từ khiếm khuyết (Modals) - Phần 2 – Học Hay

20/03/2020 17
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 13: Động từ khiếm khuyết (Modals) - Phần 1 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 13: Động từ khiếm khuyết (Modals) - Phần 1 – Học Hay

20/03/2020 23
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 12: Cụm danh từ (The noun phrase) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 12: Cụm danh từ (The noun phrase) – Học Hay

20/03/2020 20
Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Problems and Solutions - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Problems and Solutions - Học Hay

20/03/2020 23
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 11: So sánh (Comparing things) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 11: So sánh (Comparing things) – Học Hay

20/03/2020 21
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 10: Tính từ và trạng từ (Adjectives & adverbs) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 10: Tính từ và trạng từ (Adjectives & adverbs) – Học Hay

19/03/2020 18
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 9: Đại từ (Pronouns and referencing) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 9: Đại từ (Pronouns and referencing) – Học Hay

19/03/2020 23
Chiến thuật làm bài IELTS Reading - Multiple choice - Hochay

Chiến thuật làm bài IELTS Reading - Multiple choice - Hochay

19/03/2020 24
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 8: Danh từ (Referring to nouns) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 8: Danh từ (Referring to nouns) – Học Hay

19/03/2020 25
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 7: Danh từ (Countable and uncountable nouns) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 7: Danh từ (Countable and uncountable nouns) – Học Hay

19/03/2020 23
Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Advantages and Disadvantages - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Advantages and Disadvantages - Học Hay

19/03/2020 20
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 6: Thì tương lai (Future) - Phần 2 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 6: Thì tương lai (Future) - Phần 2 – Học Hay

19/03/2020 17
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 5: Thì tương lai (Future) - Phần 1 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 5: Thì tương lai (Future) - Phần 1 – Học Hay

19/03/2020 15
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 4: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 2 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 4: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 2 – Học Hay

19/03/2020 28
Tổng quan về IELTS Reading - Học hay

Tổng quan về IELTS Reading - Học hay

18/03/2020 16
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 3: Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 3: Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) – Học Hay

18/03/2020 22
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 2: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 1 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 2: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 1 – Học Hay

18/03/2020 42
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 1: Thì hiện tại (Present tense) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 1: Thì hiện tại (Present tense) – Học Hay

18/03/2020 28
Chiến thuật làm bài IELTS Reading - Matching - HocHay

Chiến thuật làm bài IELTS Reading - Matching - HocHay

18/03/2020 41
Nghe chép chính tả - chìa khoá luyện nghe IELTS Listening - Học hay

Nghe chép chính tả - chìa khoá luyện nghe IELTS Listening - Học hay

18/03/2020 26
Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Agree or Disagree - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Agree or Disagree - Học Hay

18/03/2020 35
Học IELTS Listening từ con số 0 lên 4.0 - Học hay

Học IELTS Listening từ con số lên 4.0 - Học hay

16/03/2020 34
Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Học Hay

16/03/2020 35
Lộ trình cải thiện band điểm IELTS Listening - Học hay

Lộ trình cải thiện band điểm IELTS Listening - Học hay

16/03/2020 30
Tổng hợp bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 - Học Hay

Tổng hợp bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 - Học Hay

13/03/2020 57
Cách chấm điểm IELTS mà bạn nên biết - Học hay

Cách chấm điểm IELTS mà bạn nên biết - Học hay

12/03/2020 43
Một số mẹo học tập hữu ích và hiệu quả giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu để làm tốt bài thi   IELTS Reading

Một số mẹo học tập hữu ích và hiệu quả giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu để làm tốt bài thi...

12/03/2020 86
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 -  Multiple Charts (Biểu đồ kết hợp) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Multiple Charts (Biểu đồ kết hợp) - Học Hay

12/03/2020 35
Các tips giúp bạn làm bài IELTS Listening hiệu quả hơn - Học hay

Các tips giúp bạn làm bài IELTS Listening hiệu quả hơn - Học hay

11/03/2020 33
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 -  Process Diagram (Quy trình) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Process Diagram (Quy trình) - Học Hay

11/03/2020 41
Lỗi sai thường gặp và cách khắc phục khi làm bài IELTS Listening-Học hay

Lỗi sai thường gặp và cách khắc phục khi làm bài IELTS Listening-Học hay

10/03/2020 31
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Map (Bản đồ) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Map (Bản đồ) - Học Hay

10/03/2020 42
Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Matching/Classifying - Hochay

Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Matching/Classifying - Hochay

09/03/2020 35
Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Sentence, summary completion - Hochay

Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Sentence, summary completion - Hochay

09/03/2020 30
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Table (Bảng biểu) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Table (Bảng biểu) - Học Hay

09/03/2020 42
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Pie Chart (Biểu đồ tròn) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Pie Chart (Biểu đồ tròn) - Học Hay

06/03/2020 62
Chiến thuật làm bài Ielts Listening dạng bài Note Completion - Hochay

Chiến thuật làm bài Ielts Listening dạng bài Note Completion - Hochay

05/03/2020 35
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Bar Chart (Biểu đồ cột) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Bar Chart (Biểu đồ cột) - Học Hay

05/03/2020 82
Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Multiple Choice - Hochay

Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Multiple Choice - Hochay

05/03/2020 51
Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Map, Plans Labelling - Hochay

Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Map, Plans Labelling - Hochay

04/03/2020 35
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Line Graph (Biểu đồ đường) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Line Graph (Biểu đồ đường) - Học Hay

04/03/2020 52
Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Form Completion - Hochay

Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Form Completion - Hochay

03/03/2020 38
Hướng dẫn viết Writing Task 1 IELTS - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 1 IELTS - Học Hay

02/03/2020 63

Tin xem nhiều nhất Luyện thi IELTS

Một số mẹo học tập hữu ích và hiệu quả giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu để làm tốt bài thi   IELTS Reading

Một số mẹo học tập hữu ích và hiệu quả giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu để làm tốt bài thi...

12/03/2020 86
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Bar Chart (Biểu đồ cột) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Bar Chart (Biểu đồ cột) - Học Hay

05/03/2020 82
Hướng dẫn viết Writing Task 1 IELTS - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 1 IELTS - Học Hay

02/03/2020 63
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Pie Chart (Biểu đồ tròn) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Pie Chart (Biểu đồ tròn) - Học Hay

06/03/2020 62
Tổng hợp bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 - Học Hay

Tổng hợp bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 - Học Hay

13/03/2020 57
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Line Graph (Biểu đồ đường) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Line Graph (Biểu đồ đường) - Học Hay

04/03/2020 52
Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Multiple Choice - Hochay

Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Multiple Choice - Hochay

05/03/2020 51
Cách chấm điểm IELTS mà bạn nên biết - Học hay

Cách chấm điểm IELTS mà bạn nên biết - Học hay

12/03/2020 43
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Table (Bảng biểu) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Table (Bảng biểu) - Học Hay

09/03/2020 42
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Map (Bản đồ) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Map (Bản đồ) - Học Hay

10/03/2020 42
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 2: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 1 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 2: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 1 – Học Hay

18/03/2020 42
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 -  Process Diagram (Quy trình) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Process Diagram (Quy trình) - Học Hay

11/03/2020 41
Chiến thuật làm bài IELTS Reading - Matching - HocHay

Chiến thuật làm bài IELTS Reading - Matching - HocHay

18/03/2020 41
Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Form Completion - Hochay

Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Form Completion - Hochay

03/03/2020 38
Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Map, Plans Labelling - Hochay

Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Map, Plans Labelling - Hochay

04/03/2020 35
Chiến thuật làm bài Ielts Listening dạng bài Note Completion - Hochay

Chiến thuật làm bài Ielts Listening dạng bài Note Completion - Hochay

05/03/2020 35
Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Matching/Classifying - Hochay

Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Matching/Classifying - Hochay

09/03/2020 35
Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 -  Multiple Charts (Biểu đồ kết hợp) - Học Hay

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Multiple Charts (Biểu đồ kết hợp) - Học Hay

12/03/2020 35
Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Học Hay

16/03/2020 35
Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Agree or Disagree - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Agree or Disagree - Học Hay

18/03/2020 35
Học IELTS Listening từ con số 0 lên 4.0 - Học hay

Học IELTS Listening từ con số lên 4.0 - Học hay

16/03/2020 34
Các tips giúp bạn làm bài IELTS Listening hiệu quả hơn - Học hay

Các tips giúp bạn làm bài IELTS Listening hiệu quả hơn - Học hay

11/03/2020 33
Lỗi sai thường gặp và cách khắc phục khi làm bài IELTS Listening-Học hay

Lỗi sai thường gặp và cách khắc phục khi làm bài IELTS Listening-Học hay

10/03/2020 31
Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Sentence, summary completion - Hochay

Chiến thuật làm bài Ielts Listening - Sentence, summary completion - Hochay

09/03/2020 30
Lộ trình cải thiện band điểm IELTS Listening - Học hay

Lộ trình cải thiện band điểm IELTS Listening - Học hay

16/03/2020 30
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 16: Động từ (Verb+verb patterns) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 16: Động từ (Verb+verb patterns) – Học Hay

20/03/2020 29
Tổng hợp bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 - Học Hay

Tổng hợp bài viết mẫu IELTS Writing Task 2 - Học Hay

24/03/2020 29
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 1: Thì hiện tại (Present tense) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 1: Thì hiện tại (Present tense) – Học Hay

18/03/2020 28
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 4: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 2 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 4: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 2 – Học Hay

19/03/2020 28
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 25: Cách định danh trong văn viết (Nominalisation in written English) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 25: Cách định danh trong văn viết (Nominalisation in written...

24/03/2020 28
Nghe chép chính tả - chìa khoá luyện nghe IELTS Listening - Học hay

Nghe chép chính tả - chìa khoá luyện nghe IELTS Listening - Học hay

18/03/2020 26
Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Discussion - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Discussion - Học Hay

23/03/2020 26
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 8: Danh từ (Referring to nouns) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 8: Danh từ (Referring to nouns) – Học Hay

19/03/2020 25
Chiến thuật làm bài IELTS Reading - Multiple choice - Hochay

Chiến thuật làm bài IELTS Reading - Multiple choice - Hochay

19/03/2020 24
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 22: Câu bị động (The passive) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 22: Câu bị động (The passive) – Học Hay

23/03/2020 24
Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Two-part Questions - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Two-part Questions - Học Hay

24/03/2020 24
Tổng quan về IELTS Speaking - Học Hay

Tổng quan về IELTS Speaking - Học Hay

25/03/2020 24
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 7: Danh từ (Countable and uncountable nouns) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 7: Danh từ (Countable and uncountable nouns) – Học Hay

19/03/2020 23
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 9: Đại từ (Pronouns and referencing) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 9: Đại từ (Pronouns and referencing) – Học Hay

19/03/2020 23
Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Problems and Solutions - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Problems and Solutions - Học Hay

20/03/2020 23
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 13: Động từ khiếm khuyết (Modals) - Phần 1 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 13: Động từ khiếm khuyết (Modals) - Phần 1 – Học Hay

20/03/2020 23
Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng TRUE,FALSE,NOT GIVEN - HocHay

Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng TRUE,FALSE,NOT GIVEN - HocHay

21/03/2020 23
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 20: Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 20: Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) – Học Hay

23/03/2020 23
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 3: Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 3: Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) – Học Hay

18/03/2020 22
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 11: So sánh (Comparing things) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 11: So sánh (Comparing things) – Học Hay

20/03/2020 21
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 15: Câu tường thuật (Reported speech) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 15: Câu tường thuật (Reported speech) – Học Hay

20/03/2020 21
Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng Short Answer Questions - HocHay

Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng Short Answer Questions - HocHay

22/03/2020 21
Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Advantages and Disadvantages - Học Hay

Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Advantages and Disadvantages - Học Hay

19/03/2020 20
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 12: Cụm danh từ (The noun phrase) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 12: Cụm danh từ (The noun phrase) – Học Hay

20/03/2020 20
Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng Gap Filling Summary Questions - HocHay

Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng Gap Filling Summary Questions - HocHay

22/03/2020 20
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 19: Giới từ (Prepositions) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 19: Giới từ (Prepositions) – Học Hay

23/03/2020 19
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 23: Liên từ (Linking ideas) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 23: Liên từ (Linking ideas) – Học Hay

24/03/2020 19
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 24: Vị trí đặt từ ngữ trong câu (Showing your position in a text) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 24: Vị trí đặt từ ngữ trong câu (Showing your position in a...

24/03/2020 19
Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 - Học Hay

Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 - Học Hay

26/03/2020 19
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 10: Tính từ và trạng từ (Adjectives & adverbs) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 10: Tính từ và trạng từ (Adjectives & adverbs) – Học Hay

19/03/2020 18
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 6: Thì tương lai (Future) - Phần 2 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 6: Thì tương lai (Future) - Phần 2 – Học Hay

19/03/2020 17
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 14: Động từ khiếm khuyết (Modals) - Phần 2 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 14: Động từ khiếm khuyết (Modals) - Phần 2 – Học Hay

20/03/2020 17
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 21: Cách sắp xếp câu chữ (Ways of organising texts) – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 21: Cách sắp xếp câu chữ (Ways of organising texts) – Học Hay

23/03/2020 17
Tổng quan về IELTS Reading - Học hay

Tổng quan về IELTS Reading - Học hay

18/03/2020 16
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 5: Thì tương lai (Future) - Phần 1 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 5: Thì tương lai (Future) - Phần 1 – Học Hay

19/03/2020 15
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 17: Câu điều kiện (Conditions) - Phần 1 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 17: Câu điều kiện (Conditions) - Phần 1 – Học Hay

23/03/2020 14
Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 18: Câu điều kiện (Conditions) - Phần 2 – Học Hay

Sách Ngữ pháp IELTS – Unit 18: Câu điều kiện (Conditions) - Phần 2 – Học Hay

23/03/2020 13
Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 3 - Học Hay

Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 3 - Học Hay

31/03/2020 12
Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 2 - Học Hay

Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 2 - Học Hay

30/03/2020 10
Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking - Học Hay

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking - Học Hay

31/03/2020 10
Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng bài Labeling Diagram - Hochay

Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng bài Labeling Diagram - Hochay

31/03/2020 8
Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng bài Sentence Completion - Hochay

Chiến lược làm bài IELTS Reading dạng bài Sentence Completion - Hochay

01/04/2020 7

Tin nổi bật Luyện thi IELTS


Luyện thi IELTS, Trang 4

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.35107799
Email: marcus.lehai@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Fanpage Học Hay Học Hay Youtube Channel MuaBanNhanh Học Hay

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

Tải app HocHay trên Google Play Tải app HocHay trên App Store

 

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019

Ẩn

Web by VINADESIGN