Hướng dẫn trả lời IELTS Speaking Part 1 - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 07/09/2020 | 922
Cách trả lời các dạng câu hỏi IELTS Speaking Part 1 | Học Hay

Những điều cần biết về IELTS Speaking Part 1:

Trong phần 1 của IELTS Speaking, bạn phải trả lời những câu hỏi cá nhân liên quan đến cuộc sống, thói quen, sở thích hay các mối quan tâm của mình. Chủ đề cho phần 1 rất đa dạng nhưng chỉ xoay quanh một số loại câu hỏi và cấu trúc ngữ pháp được giới thiệu sau đây.

Khi thi Speaking IELTS bạn không nên ghi nhớ câu trả lời cho từng câu hỏi vì như thế sẽ khiến câu trả lời của bạn thiếu tự nhiên và dễ dẫn đến việc mất điểm diễn đạt.

Các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1:

- Trước khi bước vào bài thi Speaking, một trong những việc quan trọng nhất là bạn cần xác định được các dạng câu hỏi. Khi đã nắm được các dạng khác nhau, bạn sẽ có chiến thuật trả lời cho từng dạng.

- Các dạng câu hỏi thường gặp:

Câu hỏi Miêu tả thông thường

Câu hỏi về sở thích Like/Dislike

Câu hỏi Wh-/How

Câu hỏi Yes/No

Dạng câu hỏi miêu tả thông thường Wh-/How questions:

- Đây là dạng câu hỏi yêu cầu bạn miêu tả một điều gì đó. Ví dụ:

Tell me about your country.

Do many people in your country own their own boat?

What do teenagers in your country like to do?

How do people in your country make friends?

Who is your favourite celebrity?

 

- Cách trả lời dạng câu hỏi này: Thay vì trả lời những câu đơn ngắn như I'm from... I live in... bạn nên dùng các cấu trúc câu gián tiếp:

In my country,... Here in..., Back home..., hoặc sử dụng danh từ chỉ người khác không phải I như Indian / Chinese / Vietnamese people, In Indian / Chinese / Vietnamese culture…, It’s a(n) Indian / Chinese / Vietnamese thing to…, hoặc bạn có thể sử dụng We or They

Bạn dùng "We" nếu bạn muốn bao gồm bản thân bạn. Thường "We" được dùng để nói về gia đình, bạn bè hay dân tộc mà họ làm cùng những việc bạn làm.

Bạn dùng "They" để chỉ những người khác không làm cùng những cái bạn làm, có thể bao gồm một số người trong gia đình, bạn bè, dân tộc, vùng lãnh thổ khác...

Ví dụ cho "We" và "They":

“How do families celebrate birthdays in your country?”

#1 – “In my family’s case, we usually throw a big party for the birthday boy or girl. The parents will hire a venue and invite our friends and relatives to celebrate. We also love to shower our children with gifts and food to make it a really special day.”

#2 – “Most Korean families usually throw a big party for the birthday boy or girl. The parents will hire a venue then invite their friends and relatives to celebrate. They also love to shower their children with gifts and food to make it a really special day. But my family never really did that, we just had small celebrations in our apartment, then we went out for a meal in the evening.”

 

Để miêu tả một hoạt động hay nơi chốn, việc làm bạn có thể dùng "You". "You" được dùng để giải thích cho người chấm thi về những trải nghiệm mà họ có thể có nếu như họ làm một việc gì đó.

Ví dụ cho "You":

“If you come to London, and you can see how incredibly diverse the city is. There are citizens and tourists from all over the world.”

“You don’t need a lot of money to explore Chiang Mai. A tuk-tuk or a red truck should only cost you 50 to 100 baht for short trips.”

“When you land in Malaysia, the first thing you will notice is the humidity. The weather gets incredibly hot during April and May especially.”

Dạng câu hỏi sở thích Like/Dislike questions:

Đây là dạng câu hỏi phổ biến trong IELTS Speaking Part 1 vì đây là câu hỏi rất mở, có thể về bất cứ chủ đề nào.

Ví dụ:

What do you like to read?

What do you like to watch on TV?

What do you like to do with your family?

What did you like to do when you were at school?

What did you like studying when you were at school?

 

Cách đơn giản nhất để trả lời là dùng các động từ như like/dislike, love/hate. Để làm rõ thêm câu trả lời, bạn có thể thêm các trạng từ chỉ mức độ như really, actually, quite,...

Nhưng mà để dễ dàng ăn điểm từ vựng, bạn nên sử dụng các cụm từ sau để thay thế cho like/dislike: keen on, fond of, into, mad about, passionate about, detest, can't stand...

*Lưu ý: không dùng chính xác từng từ trong câu hỏi mà paraphrase lại và triển khai theo ý mình. Tốt nhất bạn nên học từ vựng theo từng nhóm chủ đề để có thể không ngượng nghịu khi triển khai ý.

 

Tham khảo thêm từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tại đây: https://hoctuvung.hochay.com/

Dạng câu hỏi Yes/No questions:

- Ví dụ cho dạng câu hỏi Yes/No questions:

Do you like reading?

Can you play any musical instruments?

Is it often sunny where you live?

Are you working at the moment?

Did you enjoy playing sports when you were younger?

Were you a good student at school?

Have you been abroad before?

Are there many places to eat out in your neighbourhood?

 

- Cách trả lời cho dạng câu hỏi này:

Bước 1: Bạn nên trả lời trực tiếp, thẳng vào vấn đề là Có/Không vì người chấm thi phải đánh giá xem là bạn có hiểu câu hỏi không trước khi đi sau hơn vào việc chia sẻ và giải thích ý kiến.

- Tip quan trọng: sử dụng cùng một loại động từ hay modal verb (động từ khiếm khuyết) của đề bài.

 

Do you like reading? => Yes I do/No I don’t

Can you play any musical instruments? => Yes I can/No I can’t

Is it often sunny where you live? => Yes it is/No it isn’t

Are you working at the moment? => Yes I am/No I’m not

Did you enjoy playing sports when you were younger? => Yes I did/No I didn’t

Were you a good student at school? => Yes I was/No I wasn’t

Have you been abroad before? => Yes I have/No I haven’t

Are there many places to eat out in your neighbourhood? => Yes there are/No there aren’t

 

Bước 2: Bạn chia sẻ thêm thông tin về bản thân, đừng để người chấm thi hỏi tại sao hay yêu cầu bạn giải thích thêm. Sau khi trả lời Yes/No bạn cung cấp luôn thêm thông tin. 

Để tư duy thêm ý dễ dàng, bạn có thể trả lời những câu hỏi sau đây:

Why do/don’t you like it?

What instrument would you like to play?

What’s the weather like where you live?

Why did/didn’t you enjoy playing sports?

Why do/don’t you think you were a good student?

Where did you go abroad?

What kind of restaurants are there in your neighbourhood?

 

3 điểm cần nhớ:

- Chia sẻ ý kiến (Yes/No)

- Giải thích cho ý kiến đó

- Miêu tả ví dụ cụ thể

Dạng câu hỏi về Thời gian và Tần suất: How long/How often…?

- Dạng câu hỏi chỉ tần suất và khoảng thời gian thường được hỏi như sau:

How long have you been studying?

How long have you been working there?

How long have you been working at your current job?

How long have you been doing that for?

 

- Đây là dạng câu hỏi bạn cần phải lưu ý nếu muốn đạt điểm cao vì nội dung câu trả lời có các điểm ngữ pháp quan trọng về thì. Nếu bạn chia động từ không đúng thì sẽ mất điểm khá nhiều và không rõ nghĩa bạn muốn truyền tải.

Tốt nhất nếu được hỏi về thói quen, tần suất bạn nên bắt đầu trả lời bằng các cấu trúc sau:

I’ve been doing it for….

I’ve been working there for…

I’ve been studying there since…

 

Tham khảo ngữ pháp Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh tại: https://dethi.hochay.com/thi-hien-tai-hoan-thanh-tiep-dien-cd

 

Để làm rõ thêm ý bạn có thể miêu tả thêm những gì bạn từng làm bằng cấu trúc "Used to".

Ví dụ:

I’ve been working at Kim’ Legal Firm since June 2011. I used to be an intern there until I got offered a full-time position.

I used to work in a cocktail bar before I found my first IT job. Now I’ve been working for CityBank for about 4 years.

I’ve been working at my current job since 2008. I joined the company right after I graduated university.

I worked as a server for about 4 months, but then I realized it wasn’t for me, so now I’m a teacher, full time, and I’ve been doing that for 3 years now.

 

Tham khảo cách dùng USED TO trong tiếng Anh tại đây: https://dethi.hochay.com/dong-tu-khiem-khuyet-cd

Bài thi mẫu IELTS Speaking Part 1:

Topic - Friends:

Q. Do you have many friends? [Why/Why not?]

Q. How often do you go out with friends? [Why/Why not?]

Q. Tell me about your best friend at school.

Q. How friendly are you with your neighbours? [Why/Why not?]

Q. Which is more important to you, friends or family? [Why?]

 

Q. Do you have many friends? [Why/Why not?]

A: I have more than 10 friends and I am not sure if I should say this is many! However, I had more than 30 friends in my school days. With the passage of the time, the number plummeted. If I count my Facebook friends as real friends, the number would go high!

 

Q.  How often do you go out with friends? [Why/Why not?]

A: I meet my friends almost twice a week. I love to spend my weekends with them and sometimes I visit different places, watch movies and discuss different topics with them. I do not go out with all of my friends. I mostly hang out with 2-3 close buddies and go out with them almost 3-4 times a month.

 

Q.  Tell me about your best friend at school.

A: My best friend at school was John and he was a great friend. He was tall and brave. He taught me how to show courage when we are in trouble. He has a great impact on my life. Though he lives in Australia now, we regularly communicate via Skype. I specifically liked him because he was more like a brother than a friend to me.

 

Q.  How friendly are you with your neighbours? [Why/Why not?]

A: I must say I am quite lucky to have good neighbours who are always supportive and well-behaved. I am quite close to them. We have been living in our neighbourhood for more than a decade and our neighbours have become our close relatives. We have a mutual understanding and an invisible bond that ties us together as good neighbours. I respect their opinion, privacy and try to step forward whenever they need me.  

 

Q.  Which is more important to you, friends or family? [Why?]

A: To be honest, family comes first. However, there are some friends who become our family members. The bond between family members is often stronger but this does not mean that we do not have friends who are less important in our life. Being with the family makes us who we really are and friends make our life worth living.

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthiielts

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

@ Đối tác: ViecLamVui.com - Đăng Tuyển Dụng Miễn Phí, Tìm Việc Nhanh, Việc Làm 24h

@ Đối tác: ViecLamVui.edu.vn - Đào tạo Kỹ Năng, Đào tạo Thương mại điện tử

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019