Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Line Graph (Biểu đồ đường) - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 05/04/2021 | 4399
Hướng dẫn chi tiết cách viết IELTS Writing Task 1 - Line Graph | Học Hay

Biểu đồ đường (Line graph) là gì?

Biểu đồ đường (Line graph) là một loại biểu đồ hiển thị thông tin dạng đường thẳng nối các điểm dữ liệu với nhau. Trong đó, trục tung dùng để thể hiện giá trị của nhân tố cần biểu thị và trục hoành luôn được sử dụng để biểu thị thời gian. Thời gian ở đây có thể là thứ, ngày, tháng, năm hoặc chi tiết hơn là giờ.

Cách đọc biểu đồ đường (Line graph) trong IELTS Writing Task 1

Ví dụ:

- Đọc trục tung: Đối tượng của biểu đồ - % dân số ở UK từ 4 tuổi trở lên

- Đọc trục hoành: Mốc, khoảng thời gian - 24 giờ trong ngày

- Đơn vị của biểu đồ: % và số giờ

- Số đường trong biểu đồ: 2 đường: TV và Radio

- Xác định thì của động từ sẽ dùng: biểu đồ thể hiện số liệu từ tháng 10 - 12 năm 1992 => dùng hoàn toàn thì quá khứ

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 1 – Line Graph:

Bố cục của bài viết Writing Task 1 IELTS gồm 3 phần: giới thiệu, tóm tắt, thân bài. Để dễ dàng hơn trong việc viết cũng như tránh tình trạng thiếu những thông tin quan trọng, bạn nên lập dàn ý sơ qua trên trang giấy nháp trước khi viết.

 

- Phần giới thiệu: bạn chỉ cần dùng từ đồng nghĩa để viết lại đề bài. Liệt kê một số từ đồng nghĩa ra giấy.

 

- Phần tóm tắt: bạn cần chú ý đến sự lên xuống của các đường biểu đồ. Trong phần này bạn không cần viết số liệu cụ thể mà chỉ cần nêu lên xu hướng tăng giảm trong từng khoản thời gian nhất định, nêu rõ sự tương phản/giống nhau trong xu hướng giữa các đường (nếu có)

 

- Phần thân bài: bạn nên phân chia biểu đồ theo từng giai đoạn để miêu tả, đặc biệt chú ý đến những giai đoạn có những điểm thấp nhất hoặc cao nhất. Dẫn chứng số liệu cụ thể, ước chừng thông tin theo từng trục. Tốt nhất bạn nên ghi chú từng cặp (số liệu + thời gian) theo từng đường biểu đồ ra giấy để tránh bị nhầm lẫn và sai sót.

 

Với các biểu đồ có quá nhiều năm, bạn không nhất thiết phải đề cập đến tất cả các năm trong biểu đồ. Tương tự, càng có nhiều nhân tố cần so sánh, bạn càng không nên miêu tả các đường riêng biệt mà phân tích chúng theo nhóm với nhau.

Cách viết IELTS Writing Task 1 – Line Graph:

Sau khi có được dàn ý cho bài viết, bạn có thể bắt tay vào quá trình viết bài. 

 

Ví dụ:

You should spend about 20 minutes on this task.

The graph below shows how elderly people in the United States spent their free time between 1980 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

Từ đề bài trên, bạn có thể tham khảo cách viết dưới đây:

 

- Phần giới thiệu: bạn chỉ cần liệt kê từ đồng nghĩa theo gợi ý dưới đây:

The graph = The line graph 

shows = indicates 

elderly people = old people

their free time = their spare time

between 1980 and 2010 = a period from 1980 to 2010

Viết lại câu hoàn chỉnh ta được:

The line graph indicates the kinds of activities done by old people in their spare time, covering a period from the 1980s to 2010 in the United States.

 

- Phần tóm tắt: mặc dù đề bài có đến 5 đường nhưng bạn chỉ cần tập trung tìm đường nào có sự thay đổi rõ ràng nhất, cao nhất (hoặc thấp nhất) trong khoảng thời gian đó.

Rõ ràng đường Hiking (màu cam) là có sự thay đổi tăng liên tục theo năm. Đường Watching TV (màu vàng) lúc nào cũng giữ vị trí cao nhất trong tất cả các hoạt động.

Với 2 điểm này, bạn có thể viết được phần Overview một cách dễ dàng như sau:

We can see that generally, the activities listed have been increasing in popularity amongst the elderly, with hiking increasing steadily throughout the years, and watching TV is the most popular overall.

 

- Phần thân bài: Sau khi hoàn tất viết xong phần Tóm tắt bắt buộc phải có trong bài, bạn sẽ đi sâu hơn vào chi tiết của các đường trong biểu đồ nhưng không nên nhồi nhét quá nhiều chi tiết vì như vậy sẽ làm 'loãng' mạch văn

Đối với đề bài này, bạn có thể chia từng khoảng thời gian để nhận xét: từ 1980s - 1990s, 1990s - 2000s, 2000s - 2010s. Bạn đối chiếu theo những đường gạch đứt để mô tả.

Cụ thể, trong thập kỷ 1980s, đường Theatre (màu xám) là đường duy nhất giảm. Bạn có thể viết được một câu như sau:

In the 1980s, nearly all activities were growing in popularity. The only activity which was becoming less popular over these years was going to the theatre. Going to the theatre declined steeply from 50% to 30%.

Đối với thập kỷ 1990s:

This changed in the 1990s, and going to the theatre became more popular, whereas reading saw a dramatic drop in popularity. The number of people doing all other activities increased.

Từ 2000s đến 2010s:

In the 2000s, hiking, reading, going to the theatre and surfing the Internet all increased in popularity. However, watching TV decreased in popularity. Despite this, watching TV was still the second most popular activity nowadays amongst this group. 

* Chú ý: tất cả động từ đều được chia ở thì quá khứ 

 

Xem thêm ngữ pháp Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh tại: https://dethi.hochay.com/thi-qua-khu-don-cd

 

Một số cấu trúc câu tham khảo khác khi viết Writing Task 1 IELTS - Line Graph:

Cấu trúc miêu tả xu hướng:

Xu hướng tăng:

To grow/increase/ rise/ climb

To experience/ to record/ to see a growth/ an increase/ a rise/ a climb in…

Xu hướng giảm:

To decrease/ decline/ fall/drop

To experience/ to record/ to see a decrease/ a fall/ a drop/ a decline in…

Điểm cao nhất:

To reach/ hit the peak/ highest point of… To peak at…

Điểm thấp nhất:

To reach/ hit the lowest point/ the bottom/ a trough of…

Xu hướng giữ nguyên:

To remain/ to stay unchanged/ stable/ consistent/ constant/ the same

To stabilize/ to flatten out/ to level out/ off/ to reach a plateau of/ to maintain the same level/ stand at…

Xu hướng dao động:

To fluctuate

To experience/ To record/ To see a fluctuation

Cấu trúc miêu tả sự thay đổi:

There + be + a/an + Adj + N  + in + N + Time period

Ví dụ: “There was a significant increase in the amount of income over 4 years”.

Lưu ý khi viết dạng bài Line Graph - Writing Task 1 IELTS

- Miêu tả từng nhân tố riêng biệt

Đặc biệt với các biểu đồ đường đơn giản, không có quá nhiều đường, các bạn có xu hướng miêu tả từng đường cũng như liệt kê từng giá trị mà không có sự so sánh nào.

- Không đưa số liệu cụ thể trong biểu đồ vào bài viết

Không nên đưa quá nhiều số liệu của biểu đồ vào bài viết, nhưng bạn cũng nên nhớ số liệu cụ thể cũng vô cùng quan trọng và cần thiết.

- Sử dụng sai thì trong bài viết

Chú ý mốc thời gian của toàn bộ biểu đồ, tránh tình trạng viết sai sẽ bị trừ điểm. 

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 – Line Graph:

You should spend about 20 minutes on this task.

The graph below shows radio and television audiences throughout the day in 1992.

Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

Write at least 150 words.

 

Bài viết 1:

The graph shows the percentage of audiences over 4 yes old of UK follows the radio and television throughout the day during the period October-December 1992. It has been observed from the graph that less than 10% audiences follows the radio at 6:00 am and the percentage raised to a pick around 30% at 8′AM and decline gradually to around 10% during the period 2′00 to 4′00 Pm and again raised a bit to around 12% between 4′00 to 6′00 PM. It then again dropped to below 10% at around 10′PM. The rate again raised to a bit between 10′00 PM to 12′00 PM and then dropped slowly by 4′00 AM. On the other hand, the rate of television audiences raises 0-10% during the period 6′00 to 8′00 am and remain steady up to 1 0′AM and then gradually goes down by 12′00 noon. The percentage raised dramatically to around 15% by 2′00 noon. The percentage raised dramatically goes down by 12′00 noon. The percentage raised dramatically to around 15% by 2′00 PM which again raised to a pick above 40% between 6′00-8′00 PM and then gradually dropped between the period 12′00 PM to 4′00 AM.

 

(197 words)

 

Band 6

 

Nhận xét:

- Câu giới thiệu tốt

- Có sự so sánh và dẫn chứng số liệu tốt nhưng bị lặp lại cả về số liệu lẫn ngữ pháp dùng 

- Viết câu dài nhưng không dùng các cấu trúc câu phức tạp

- Có một vài lỗi về thì, động từ và chính tả 

 

Bài viết 2:

The blue graph shows the television audiences throughout the day. It shows that the percentage of audiences is three percent in early morning but it gradually rises unto ten percent at 8:00 am and maintains the same for the next two hours. There is a slight fall in percentage in next two hours however after that it raises sharp unto twenty percent within the next two hours. After this the graph rises very fast and attains its peak at 10 pm which is about forty five percent. The graph gradually falls down and at 2:00 am it is at five percent. The red graph shows the percentage for radio audiences. Unlike the television one the peak percentage of the radio audiences is at 8:00 am which is about 30 percent. Then it gradually falls and it corresponds with the television one at two pm. After that it gradually falls but with a small increase in percentage at 4:30 to 6:00 pm. The percentage of audience then gradually goes down and at four AM it is the lowest which is near 2 percent. These graphs prove the progressive popularity of television.

 

(191 words)

 

Band 7

 

Nhận xét:

- Bài viết có nêu cả xu hướng truyền thông chung và riêng cho từng kênh

- Câu giới thiệu chưa tốt, cần bao hàm nhiều thông tin tổng quát về biểu đồ hơn

- Có sử dụng liên kết ngữ pháp nhưng nhiều chỗ còn chưa được tốt

- Có sử dụng cấu trúc câu phức tạp và từ vựng phong phú nhưng có lỗi từ loại, thì nhưng cũng không gây ảnh hưởng lắm đến mạch văn

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthiielts 

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019