Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Multiple Charts (Biểu đồ kết hợp) - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 25/06/2021 | 4908
Hướng dẫn chi tiết cách viết IELTS Writing Task 1 - Multiple Charts (Biểu đồ kết hợp) | Học Hay

Biểu đồ kết hợp (Multiple Charts) trong IELTS Writing Task 1 là gì?

Dạng bài biểu đồ kết hợp (Multiple Graphs) của IELTS Writing Task 1 là các dạng đề bài yêu cầu phân tích hai hay nhiều loại biểu đồ khác nhau. Cách kết hợp của biểu đồ cũng rất đa dạng. Dưới đây là một số ví dụ về dạng bài Multiple Graphs:

- Biểu đồ cột (Bar Chart) và biểu đồ đường (Line Graph):

- Biểu đồ đường (Line Graph) và biểu đồ tròn (Pie Chart):

- Biểu đồ cột (Bar Chart), biểu đồ đường (Line Graph) và biểu đồ tròn (Pie Chart):

Thực ra thì cách làm của dạng câu hỏi này cũng không khác gì các dạng khác. Nguyên tắc làm bài của chúng đều giống nhau, đó là lựa chọn ra các ý chính của từng biểu đồ rồi miêu tả vào bài viết một cách rõ ràng, logic, mạch lạc, liền mạch, gắn kết.

Cách phân tích biểu đồ kết hợp (Multiple Charts) trong IELTS Writing Task 1:

Cách phân tích dạng bài biểu đồ kết hợp thật ra rất đơn giản. Thay vì đối với các dạng bài khác, bạn chỉ cần phân tích 1 biểu đồ thì dạng bài này bạn phân tích tương tự cho từng biểu đồ trong đề bài rồi ghép thành từng đoạn Thân bài. Để đơn giản hoá và đỡ tốn thời gian cho Task 1, bạn chỉ cần tìm 2 điểm chính trong mỗi biểu đồ là đủ.

Các điểm nổi bật này rất dễ nhận biết, đó là những điểm mà khi chúng ta nhìn vào biểu đồ là thấy ngay được chứ không cần phải xem các số liệu chi tiết. Các bạn hãy chú ý đến:

– Các điểm cao nhất, thấp nhất, bắt đầu và kết thúc.

– Thay đổi/xu hướng chính (để ý đến các điểm bắt đầu và kết thúc)

– So sánh (sự liên quan, giống nhau và khác biệt giữa các thành phần trong biểu đồ hoặc giữa các biểu đồ; cái nào lớn hơn, nhỏ hơn, nguyên nhân, kết quả….)

*Lưu ý về việc so sánh giữa các biểu đồ với nhau: nếu trong đề bài bạn gặp cụm từ ‘make comparisons where relevant‘ thì trong phần Thân bài bạn phải thêm 1 đoạn so sánh. Đoạn này chỉ cần viết ngắn gọn 1-2 câu nêu lên mối liên hệ giữa hai/nhiều biểu đồ với nhau. Nếu đề bài không yêu cầu so sánh thì bạn cứ việc bỏ qua và tập trung miêu tả từng biểu đồ riêng biệt.

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 1 – Multiple Charts:

Cấu trúc bài viết của Multiple Charts cũng tuân theo khuôn mẫu thông thường của dạng bài Writing Task 1, bao gồm 3 phần chính: Introduction, Overview, Body.

 

Với phần Introduction, tương tự với các dạng biểu đồ khác, bạn chỉ cần dùng từ đồng nghĩa để viết lại đề bài. 

 

Với phần Overview: Tìm đặc điểm quan trọng nhất của từng biểu đồ, bạn có thể viết một câu cho mỗi biểu đồ một cách riêng biệt, hoặc sử dụng ‘and’ hay ‘while’ để kết hợp 2 vế câu thành một câu phức (mỗi vế cho một biểu đồ).

Các bạn chỉ được nêu những đặc điểm chung nhất và không được nêu ra các số liệu chi tiết cho phần này. Bởi lẽ, phần phân tích số liệu là nhiệm vụ của phần Body.

 

Với phần thân bài: Bạn không nên kết hợp phân tích số liệu của cả hai biểu đồ cùng một lúc vì như vậy sẽ làm khó thêm và tốn rất nhiều thời gian để viết. Vì vậy, cách tốt nhất trong trường hợp này là lần lượt phân tích từng biểu đồ và mỗi biểu đồ tương ứng với một đoạn trong phần Body.

*Đoạn So sánh (Comparison): Nếu thấy trong các biểu đồ có sự liên quan đến nhau thì chúng ta sẽ miêu tả nó trong phần này. Lưu ý phần này chỉ nên viết ngắn gọn súc tích, tránh sự dài dòng có thể gây ra sự khó hiểu hay loằng ngoằng cho bài viết. 

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 – Multiple Charts:

Để hiểu hơn về việc viết dạng bài biểu đồ kết hợp trong IELTS Writing Task 1, các bạn xem ví dụ cụ thể sau đây:

 

You should spend about 20 minutes on this task.

In June 1996, an experimental flu vaccine was trialled in a large country town on females only.

Summarise the information by selecting and reporting the main features.

Write at least 150 words.

 

- Introduction: viết câu giới thiệu tổng quát về tất cả các biểu đồ

 

The diagrams show data for a flu epidemic which hit a large country town in 1996. 

 

- Overview: viết tổng quan về 3 biểu đồ

Biểu đồ 1 về số người chết vì cúm

Biểu đồ 2 về % phụ nữ được tiêm vaccine

Biểu đồ 3 về số ca nhiễm bệnh ở cả nam lẫn nữ

 

Viết đoạn:

Figure 1 gives the number of persons who died. Figure 2 shows the percentage breakdown of females who received a new flu vaccine, and Figure 3 gives the number of cases of flu before and during the epidemic.

 

- Body: miêu tả chi tiết lần lượt từng biểu đồ

In Figure 1 it can be seen that the flu was responsible for the deaths of 2 females but no males in the period from March to May. However, from June to August, there were 4 female deaths and 1 male death.

According to the pie chart in Figure 2, only those females most at risk were given the new flu vaccine; 28% did not take part in the trial. Of those females who took part, 35% were aged (over 65 years old); 24% were babies or children, and 13% were either hospitalised or receiving other medical attention.

From Figure 3 it is clear that the new vaccine had a positive effect on the number of new cases of flu reported in females. There were just over 1000 cases reported in March, climbing rapidly to a peak of 3500 in June. Thereafter, the number of cases dropped slowly to about 2800 in August, before levelling off at 2500 for the rest of the year. For males, the figures were lower but showed a similar trend throughout the epidemic.

Lưu ý khi viết dạng bài Multiple Charts - Writing Task 1 IELTS:

- Không nên phân tích tất cả thông tin, số liệu có trong bài. Vì nếu xử lý không tốt, bài viết sẽ vượt quá số chữ quy định và thời gian làm bài. Nên chọn những thông tin, chi tiết quan trọng thì bài viết của bạn sẽ không bị lan man, đi đúng vào trọng tâm.

- Phân tích kỹ đặc điểm của biểu đồ để chọn số liệu thích hợp: 

Đối với dạng biểu đồ theo thời gian: phân tích xu hướng, chú ý điểm đầu và điểm cuối

Đối với dạng biểu đồ không có thời gian: chú ý số liệu cao nhất, số liệu thấp nhất.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 – Multiple Charts:

Bài viết 1:

You should spend about 20 minutes on this task.

The charts A and B show the share of the UK and Australian cinema market in 2001 and cinema admission in the UK and Australia from 1976 to 2006.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

Hoàn thành bài viết với các từ được cho dưới đây:

accounted      compared       dropped       stood       fell         increased        opposed        predominated           recovered

 

Chart (A) shows the cinema industry’s share of the Australian and UK cinema market by origin in 2001. In both countries, films made in the United States _____ (1) with 77% of the market in the UK _____ (2) to 67% in Australia. UK films _____ (3) for 21% of the UK cinema market and 6% of the Australian market. On the other hand, while 11% of the films shown in Australia were Australian, no Australian films were shown in the UK. Films from other countries had 16% of the market share in Australia as _____ (4) to just 2% in the UK.

Chart (B) shows cinema admissions in the UK and Australia since 1976. In both countries cinema admissions _____ (5) in the early 1980s. In Australia admissions _____ (6) from just under 40 million in 1980 to about 30 million in 1984–6 while in the UK the decrease was far more dramatic (from 100 million in 1980 to less than 60 million in 1984). Since then, however, the industry has _____ (7) in both countries. In 2001, cinema admissions in the UK _____ (8) at over 150 million, whereas in Australia they reached 90 million.

Overall, the charts show that the cinema has _____ (9) in popularity in both countries over the last 15 years, but that the origins of the films projected in Australia are more diverse than in the UK.

 

Đáp án:

1. predominated

2. compared

3. accounted

4. opposed / compared

5. dropped / fell

6. fell / dropped

7. recovered

8. stood

9. increased

 

Bài viết 2:

You should spend about 20 minutes on this task.

The bar chart below shows the estimated sales of jeans for two companies next year in Turkey. The pie chart shows the projected market share of the two companies in jeans at the end of next year.

Write a short report for a university lecturer describing the information shown below.

Write at least 150 words.

 

The bar chart shows the predicted sales of jeans in thousands of pairs for two companies in Turkey; Mango Co. and Jack & Jones Co. for next year.

The most striking feature is that sales will increase for both companies, It is anticipated that sales of Jack & Jones Co. will start at 450,000 pairs in January decreasing by 200,000 pairs following month with gradual recovery over the subsequent four months reaching 400,000 pairs in June. Those of Jack & Jones Co. are predicted to be stable until August peaking up to 600,000 pairs in September and October.

Sales of Jack & Jones will reach a peak of 900,000 in December, For those of Mango Co. is forecasted a gradual increase with the largest sale of 600,000 pairs in December. At the beginning of the next year those of Mango Co. will stand at 150,000 pairs falling back to 100,000 pairs in February, rising steadily to 250,000 in June, In subsequent months sales will reach 450,000 pairs increasing to 500,000 pairs in August, staying stable until November.

Regarding the pie chart, the sales of Jack & Jones Co. will share 30% of the market whereas those of Mango Co. 20%. 50% of the market is set to be shared by other companies.

 

(211 words)

 

Band 8

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthiielts

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019