Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Pie Chart (Biểu đồ tròn) - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 23/06/2021 | 5028
Hướng dẫn chi tiết cách viết IELTS Writing Task 1 - Pie Chart | Học Hay

Biểu đồ tròn (Pie Chart) là gì?

- Biểu đồ hình tròn được chia thành nhiều phần dưới dạng %, có màu sắc (hoặc kí hiệu) khác nhau, ứng với số đối tượng được phân tích. Mỗi đối tượng được miêu tả số liệu chính xác, không có số ước chừng.

- Biểu đồ tròn còn được dùng để biểu diễn, so sánh sự khác biệt của các chủ thể (quốc gia, thành phố, giới tính, etc.) tại cùng một thời gian, hoặc cũng có thể khác thời gian.

Các dạng biểu đồ tròn (Pie Chart) trong IELTS Writing Task 1

Có 2 dạng Pie Chart trong bài thi IELTS Writing Task 1:

- Loại thứ nhất: Pie Chart có sự thay đổi về thời gian. Đối với loại này, bạn không chỉ so sánh giá trị của các hạng mục với nhau mà còn so sánh sự biến đổi về giá trị của chúng giữa các năm.

Ví dụ:

- Loại thứ hai: Pie Chart không có thời gian. Đối với dạng biểu đồ này, thay vì miêu tả xu hướng, chúng ta tập trung làm rõ sự khác nhau giữa các cột.

Ví dụ:

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 1 – Pie Chart:

Cấu trúc bài viết của Pie Chart cũng tuân theo khuôn mẫu thông thường của dạng bài Writing Task 1, bao gồm 3 phần chính: Introduction, Overview, Body.

 

Với phần Introduction, tương tự với các dạng biểu đồ khác, bạn chỉ cần dùng từ đồng nghĩa để viết lại đề bài. 

 

Với phần Overview:

- Biểu đồ tròn có thời gian: miêu tả xu hướng thay đổi (tăng, giảm) theo thời gian

- Biểu đồ tròn không có thời gian: viết về sự khác biệt giữa các đối tượng chính có trong biểu đồ, chủ yếu sử dụng từ ngữ so sánh

 

Tham khảo thêm ngữ pháp Các dạng so sánh trong tiếng Anh tại: https://hochay.com/ngu-phap/cac-dang-so-sanh-hon-nhat-kem-kep-bang

 

Với phần thân bài:

- Biểu đồ tròn có thời gian: phân chia biểu đồ theo từng giai đoạn thời gian để miêu tả. 

- Biểu đồ tròn không có thời gian: so sánh giữa các đối tượng của biểu đồ với nhau, không miêu tả xu hướng

 

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 – Pie Chart:

Ví dụ 1: Biểu đồ tròn (Pie Chart) có thời gian:

You should spend about 20 minutes on this task.

The charts below show local government expenditure in 2010 and 2015.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

 

- Introduction: dùng từ đồng nghĩa để viết lại đề bài

The charts = The graphs

show = indicate

government expenditure = government spending

 

Viết lại câu:

The graphs indicate the percentage breakdown of government spending across nine categories in 2010 and 2015. 

 

- Overview: phân tích xu hướng thay đổi theo thời gian

Sự khác biệt rõ ràng nhất là phần tăng lên của welfare (màu xanh dương), borrowing (màu xanh lá)

Overall, the charts indicate that the government had to cut expenditure in most areas in order to fund the cost of borrowing and welfare.

 

- Body: miêu tả chi tiết những phần còn lại của biểu đồ

Đối với biểu đồ tròn (Pie chart) thì nên nhóm biểu đồ thành những nhóm lớn để tránh việc dư thừa số liệu và lủng củng mạch văn.

Dễ thấy, 4 phần lớn nhất trong biểu đồ là education (màu xanh trời), healthcare (màu cam), pensions (màu xám) và defence (màu vàng).

3 phần nhỏ nhất trong biểu đồ là transport (màu xanh dương đậm), culture and leisure (màu đỏ đậm) and other (màu xám đậm)

In both years, the four largest areas of government expenditure were: education, healthcare, pensions, and defence, with education taking the largest share (24% in 2010 and 21% in 2015). The smallest areas of expenditure were transport, culture and leisure and "other". Interest on borrowing and spending on welfare lay in between.

Interestingly, between 2010 and 2015, spending on all four of the largest areas had dropped, with the exception of pensions, which remained the same at 19%. Spending on transport and culture and leisure also fell significantly, with the transport budget declining by two thirds. On the other hand, spending on welfare and interest on government borrowing rose markedly, with the latter doubling over the five-year period to 10%.

 

Ví dụ 2: Biểu đồ tròn (Pie chart) không có thời gian:

You should spend about 20 minutes on this task.

The pie charts below show the most common advantages and disadvantages of Bowen Island, according to a survey of visitors.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

- Introduction: viết lại đề bài với từ đồng nghĩa

The pie charts = The two pie charts

show = illustrate

the most common advantages and disadvantages = the aspects of Bowen Island that tourists enjoy the most and the least.

 

Viết lại câu:

The two pie charts illustrate the aspects of Bowen Island that tourists enjoy the most and the least.

 

- Overview: nêu lên sự khác biệt giữa lợi thế (advantages) và bất lợi (disadvantages) mà khách du lịch đánh giá

Tập trung vào các phần lớn trong biểu đồ của hai nhóm đối tượng, tránh viết hết về tất cả các phần trong phần Overview.

Khách du lịch thích: cảnh vật (scenery) và con người (people)

Khách du lịch không thích: giá cả đắt đỏ (high cost of living), ít trò giải trí (entertainment)

Overall, it seems that most people like Bowen Island because of the scenery and people. However, it is possible that the unspoilt nature of the island means there is little in the way of entertainment and this, combined with the high cost of living, makes it unlikely to appeal to everyone.

 

- Body: đi vào chi tiết từng phần của 2 nhóm đối tượng

Lợi thế (advantages):

Bowen Island has many features that attract tourists but the most popular of these are the scenery and the people, with more than two-thirds of the visitors to the island listing these as the greatest advantages. The standard of accommodation on the island appears to be more than adequate, with 11% of respondents listing this as an advantage. 12% of visitors cite the culture of the island as a major attraction.

Bất lợi (disadvantages):

However, the island seems far from being a perfect tourist destination. When it comes to the negative aspects of the island, the high cost of living, poor weather and the quality or lack of entertainment are seen as the worst of these. Together, these three categories make up 90% of the total disadvantages. In spite of the high costs on the island, 10% of the visitors complain about poor food quality.

* Vì biểu đồ không có thời gian cụ thể nên dùng Thì Hiện tại Đơn

Từ vựng thường dùng trong dạng bài biểu đồ Tròn (Pie Chart):

Tham khảo thêm những từ vựng được dùng để miêu tả % trong biểu đồ tròn sau:

Lưu ý khi viết dạng bài Pie Chart - Writing Task 1 IELTS:

- Dùng sai thì, chia sai động từ: Với Pie Chart, bạn nên chú ý hơn vào dạng đề bài có sự thay đổi về thời gian. Đặc biệt với đề bài có đề cập tới thời gian trong tương lai, hãy chú ý sử dụng các cấu trúc và động từ thì tương lai. Đặc biệt lưu ý, nếu có hai biểu đồ tròn thì phải chia động từ số nhiều.

 

- Liệt kê quá nhiều số liệu: Cho dù đề bài có đề cập tới sự thay đổi về thời gian hay không, bạn cũng không nên đề cập tới tất cả các phần có trong biểu đồ tròn.

 

- Không dùng nhiều từ vựng đa dạng: Bạn nên cố gắng sử dụng các trạng từ chỉ mức độ như “slightly, merely, significantly, dramatically, …”. Tham khảo phần Từ vựng thường dùng trong biểu đồ Tròn phía trên.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 – Pie Chart:

Bài viết 1:

You should spend about 20 minutes on this task.

The pie charts below show the average household expenditures in Japan and Malaysia in the year 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Đọc bài viết mẫu và điền vào chỗ trống những từ còn thiếu:

main        but       than        higher        smallest       in contrast       compared with      lower     higher       overall        indicates        while

 

The pie charts show the proportion of money spent on various household expenses in Malaysia and Japan in 2010.

We can see that in Malaysia the greatest proportion of expenditure (34%) was on housing,  _____ (1) in Japan housing accounted for just 21% of the total. _____ (2), in Japan the greatest single expense was other goods and services at 29%, _____ (3) 26% in Malaysia. Food came in second place in Japan, at 24%, while in Malaysia the actual proportion was _____ (4) (27%). In Japan another major expense was transport, at 20%, but this was much _____ (5) in Malaysia (10%). In both countries the _____ (6) percentage of expenditure was on health care.

_____ (7), the data _____ (8) that in both cases food, housing and other goods and services were the _____ (9) expenses, _____ (10) that in Japan, transport and other goods and services took up a _____ (11) proportion of total expenditure _____ (12) in Malaysia.

 

Đáp án:

1. while

2. In contrast

3. compared with

4. higher

5. lower

6. smallest

7. Overall

8. indicates

9. main

10. but

11. higher

12. than

 

Bài viết 2:

You should spend about 20 minutes on this task.

The pie charts below show the average household expenditures in a country in 1950 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Đọc bài viết mẫu và chọn các cấu trúc câu thích hợp:

 

The two pie charts give information about what households spent their money on / household expenditure on goods and services in 1950 and 2010. It is immediately obvious that there are some quite significant differences / some things are significantly different between the two charts.

 

In 2010 the largest proportion of expenditure was / most money was spent on food whereas in 1950 it was on housing, with food for just 11.2%. There is a great difference in terms of the amount of money people’s spent on housing / housing expenditure between the two years. In 1950 72.1% of the total household budget / the total of what households spent went towards housing, compared to only 22% in 2010.

 

There has been a notable increase in / People have notably increased the amount of money spent on transportation between the two dates. In addition, the charts show a significant rise in the proportion of money spent on health care / that people spent more on health care in 2010 compared to 1950.

 

There are some similarities, however. For example, in both 1950 and 2010, people spent a similar proportion on education. / the proportion of education expenditure was roughly the same.

 

Đáp án:

The two pie charts give information about household expenditure on goods and services in 1950 and 2010. It is immediately obvious that there are some quite significant differences between the two charts.

 

In 2010 the largest proportion of expenditure was on food whereas in 1950 it was on housing, with food for just 11.2%. There is a great difference in terms of housing expenditure between the two years. In 1950 72.1% of the total household budget went towards housing, compared to only 22% in 2010.

 

There has been a notable increase in the amount of money spent on transportation between the two dates. In addition, the charts show a significant rise in the proportion of money spent on health care in 2010 compared to 1950.

 

There are some similarities, however. For example, in both 1950 and 2010, the proportion of education expenditure was roughly the same.

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthiielts

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019