Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Table (Bảng biểu) - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 08/09/2020 | 3299
Hướng dẫn chi tiết cách viết IELTS Writing Task 1 - Table | Học Hay

Bảng biểu (Table) là gì?

Bảng biểu là một hay nhiều bảng bao gồm cột và hàng được dùng để biểu diễn số liệu, so sánh giữa các đối tượng khác nhau.

Trong IELTS Writing Task 1, bảng biểu được đánh giá là một trong những đề khó phân tích và so sánh. Để tìm hiểu kĩ về loại biểu đồ này, các bạn hãy tiếp tục đọc bài hướng dẫn viết bên dưới.

Các dạng bảng biểu (Table) trong IELTS Writing Task 1

Có 2 dạng Table trong bài thi IELTS Writing Task 1:

- Loại thứ nhất: Table có sự thay đổi về thời gian. Đối với loại này, bạn không chỉ so sánh giá trị của các hạng mục với nhau mà còn so sánh sự biến đổi về giá trị của chúng giữa các năm.

Ví dụ:

- Loại thứ hai: Table không có thời gian. Đối với dạng biểu đồ này, thay vì miêu tả xu hướng, bạn cần so sánh các số liệu bằng cách lựa chọn những đặc điểm chính và mô tả chúng. Đặc điểm chính của dạng biểu đồ này thường là điểm cao nhất và thấp nhất của đối tượng so sánh.

Ví dụ:

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 1 – Table:

Cấu trúc bài viết của Table cũng tuân theo khuôn mẫu thông thường của dạng bài Writing Task 1, bao gồm 3 phần chính: Introduction, Overview, Body.

 

Với phần Introduction, tương tự với các dạng biểu đồ khác, bạn chỉ cần dùng từ đồng nghĩa để viết lại đề bài. 

 

Với phần Overview:

- Bảng biểu có thời gian: miêu tả xu hướng thay đổi (tăng, giảm) theo thời gian. Đối với bảng biểu, để dễ so sánh, các bạn tìm số cao nhất và thấp nhất cho từng đối tượng chính theo năm. Đánh dấu vào đề bài bằng cách khoanh tròn để không bỏ sót và dễ nhận biết.

- Bảng biểu không có thời gian: viết về sự khác biệt giữa các đối tượng chính có trong biểu đồ, chủ yếu sử dụng từ ngữ so sánh và quan trọng là tìm ra mối quan hệ liên quan giữa các cột với nhau (nếu có)

 

Tham khảo thêm ngữ pháp Các dạng so sánh trong tiếng Anh tại: https://dethi.hochay.com/cac-dang-so-sanh-hon-nhat-kem-kep-bang-cd

 

Với phần thân bài:

- Bảng biểu có thời gian: Mô tả chi tiết xu hướng thay đổi và đưa dẫn chứng số liệu cụ thể

- Bảng biểu không có thời gian: so sánh giữa các đối tượng của biểu đồ dựa trên mối quan hệ giữa các cột với nhau

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 – Table:

Ví dụ 1: Bảng biểu có thời gian

You should spend about 20 minutes on this task.

The tables below give information about sales of Fairtrade*-labelled tea and pineapples in 2010 and 2015 in five European countries.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

- Introduction: Viết lại đề bài với các từ đồng nghĩa

The tables = The two tables

give information about = contain

five European countries = five nations of Europe

 

Viết lại câu:

The two tables contain sales data for Fairtrade tea and pineapples in 2010 and 2015, in five nations of Europe.

 

- Overview: Vì đề bài cung cấp số liệu theo 2 năm khác nhau nên phần Tóm tắt bạn phải so sánh và chỉ ra xu hướng thay đổi trong khoảng thời gian đó

Nhìn vào bảng biểu cho Trà (Tea):

Tất cả sản lượng đều tăng => xu hướng tăng 

 

Nhìn vào bảng biểu cho Thơm (Pineapples):

Sản lượng bán ra tăng đều chỉ trừ 2 quốc gia Norway và Germany.

 

*Chú ý: Phần Tóm tắt chỉ viết về sự thay đổi tổng quan theo thời gian, không đi sâu vào chi tiết. Chi tiết thay đổi từ số này lên số kia, năm này qua năm nọ để tập trung viết cho phần thân bài.

 

Dựa vào những thông tin trên, ta được phần Tóm tắt như sau:

Comparing the two tables, it is clear that in 2010 Fairtrade tea sales ranged from 1.8-4 million euros in these five countries, while pineapple sales also mostly clustered between 1.6 and 3 million euros, with Austria the outlier at a huge 16 million euros. By 2015, sales figures for both products had risen across the board, except for Norway and Germany which recorded drops in pineapple sales.

 

- Body: Đi vào miêu tả chi tiết. Chú ý các số cao nhất và thấp nhất, thay đổi ra sao theo thời gian.

Nhìn vào bảng biểu cho Trà (Tea):

+ Vào năm 2010, sản lượng bán ra cao nhất là 4, thấp nhất là 1.8.

+ Vào năm 2015, sản lượng cao nhất là 21, thấp nhất là 2.

 

Nhìn vào bảng biểu cho Thơm (Pineapples):

+ Vào năm 2010, sản lượng bán ra cao nhất là 16, thấp nhất là 1.6.

+ Vào năm 2015, sản lượng cao nhất là 48, thấp nhất là 1.9.

 

Viết thành đoạn văn:

The first table shows low-level tea sales increasing in all five countries, albeit to widely varying degrees. In two places sales increased by the same small amount: 2.8-3 million euros in Germany, and 1.8-2 million in Norway. The increment was slightly larger in Netherlands, from 2-2.7 million euros. Meanwhile, in Austria sales doubled from 4-8 million euros. Finally, in France, there was an enormous increase, from 2.5-21 million euros.

In the second table, it is Austria which stands out as buying far more Fairtrade pineapples than the other four countries. The sales figures for Austria jumped from 16-48 million euros across these five years, while in France and Netherlands sales only grew from 2-6.5 and from 1.6-5 million euros respectively. Norway and Germany showed a different pattern, with falls in pineapple sales from 2.8-2 and 3-1.9 million euros.

 

Ví dụ 2: Bảng biểu không có thời gian

You should spend about 20 minutes on this task.

The table below gives information about UK independent films.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

 

- Introduction: dùng từ đồng nghĩa viết lại đề bài

gives = provides

UK independent films = different types of independent films released in the UK and the Republic of Ireland

 

Viết lại câu:

The table provides information about different types of independent films released in the UK and the Republic of Ireland in 2012.

 

Đối với bảng biểu, bạn có thể viết thêm 1 câu miêu tả thông tin của hàng cũng như cột như sau:

It indicates how many films of different genres were made and also shows what proportion of total ticket sales was made by each kind of film.

 

- Overview: vì đây là bảng không có thời gian nên bạn xem kĩ các số liệu giữa các cột có quan hệ tỉ lệ với nhau hay không.

Dựa vào bảng ta thấy, trong 3 cột thì cột % of all releases chỉ dùng để phản ánh số của cột number of releases trong tổng số nên khi so sánh, tìm ra mối quan hệ, ta có thể bỏ qua cột này.

2 cột còn lại đáng chú ý, số lượng phim phát hành và % doanh thu thu được, phát hành phim nhiều liệu có thu được doanh thu cao? Từ đây, ta ra ý so sánh, đối chiếu để đưa vào phần Tóm tắt.

=> Không có mối liên quan nào giữa số lượng phim phát hành và doanh thu

Viết đoạn ta được:

The table makes it very clear that there is no correlation between the number of films made in any category and the proportion of ticket sales earned by that sort of film. For example, the largest numbers of films were made in the Drama and Documentary categories - 35 of each of these were released. However, they earned only 8.3 and 2.9 percent of total ticket sales respectively.

 

- Body: cung cấp thêm thông tin với số liệu cao nhất và thấp nhất

Khi bạn đã tìm ra mối liên hệ giữa các cột, việc viết phần thân bài sẽ dễ dàng hơn. Nếu chỉ miêu tả số cao nhất và thấp nhất cho từng cột thì bài viết không mạch lạc và mang lại giá trị gì cho người đọc.

Nhìn vào bảng, ta thấy:

- Phim hài (comedy) thành công nhất trong việc tạo ra lợi nhuận (income) cao nhất, mặc dù số lượng phim phát hành không đứng đầu

- Bên cạnh đó phim tiểu sử (biopic) có % tạo ra lợi nhuận khá cao trong khi chỉ phát hành đúng 1 bộ phim

Viết đoạn ta được:

Comedy films were the most financially successful: 26 films, out of a total of 148, earned 45.4 percent of all the income from ticket sales. Another very successful type of film in 2012 was the biopic. Although only one of these was released, it accounted for 9.1 percent of ticket sales.

Lưu ý khi viết dạng bài Table - Writing Task 1 IELTS:

Khi viết phần thân bài cho Bảng biểu (Table), không được đưa số liệu tách rời vì Bảng biểu bao giờ cũng được đọc theo hàng VÀ cột.

Để thông tin không bị lan man và quá tải, các bạn nên nhóm số liệu thành 2 nhóm:

- Nhóm 1: So sánh số liệu cao nhất của tất cả các đối tượng với nhau

- Nhóm 2: So sánh số liệu thấp nhất của tất cả đổi tượng với nhau.

 

Lời khuyên khi phân tích bảng biểu:

Ngoài việc tìm dữ liệu có giá trị cao nhất và dữ liệu có giá trị thấp nhất ra thì bạn cũng nên chú ý đến mối quan hệ giữa các cột số liệu để có thể tìm ra xu hướng tổng quan cho Bảng biểu không có khoảng thời gian để so sánh

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 – Table:

Bài viết 1:

Hoàn thành bài viết sau với từ thích hợp:

 

The table shows the main reasons why ASDA is a popular supermarket for shoppers. The top three reasons are its _____ (1), its reputation and its parking facilities. Of these, the most important reason why men shop at ASDA is that the shop is close to their home – _____ (2) men rated this as an important factor. _____ (3), however, prefer ASDA to other supermarkets mainly because _____ (4). They rated the location of the supermarket second. A significant number of both men and women also choose to shop at ASDA because _____ (5) good parking facilities.

The women ______ (6) this was as important as the location of the supermarket. On the other hand, the attitude of the staff does not seem to be an important factor _____ (7) only six women and six men rated this highly. Surprisingly, almost no one said they prefer _____ (8) at ASDA because it is open 24 hours a day.

 

Đáp án:

1. location / closeness to home

2. 25

3. Women

4. it has a good reputation / of its reputation

5. it has / of the / of its

6. felt / said / thought / considered

7. as

8. to shop / shopping

 

Bài viết 2:

You should spend about 20 minutes on this task.

The take below gives information about the underground railway systems in six cities.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

 

 

The table shows the details regarding the underground railway systems in six cities.

London has the oldest underground railway systems among the six cities. It was opened in the year 1863, and it is already lye years old. Paris is the second oldest, in which it was opened in the year 1900. This was then followed by the opening of the railway systems in Tokyo, Washington DC and Kyoto. Los Angeles has the newest underground railway system, and was only opened in the year 2001. In terms of the size of the railway systems, London, For certain, has the largest underground railway systems. It has 394 kilometres of route in total, which is nearly twice as large as the system in Paris. Kyoto, in contrast, has the smallest system. It only has 11 kilometres of route, which is more than 30 times less than that of London.

Interestingly, Tokyo, which only has 155 kilometres of route, serves the greatest number of passengers per year, at 1927 millions passengers. The system in Paris has the second greatest number of passengers, at 1191 millions passengers per year. The smallest underground railway system, Kyoto, serves the smallest number of passengers per year as predicted.

In conclusion, the underground railway systems in different cities vary a lot in the site of the system, the number of passengers served per year and in the age of the system.

 

(233 words)

 

Band 7

 

Nhận xét:

- Có sự chọn lọc và miêu tả thông tin tốt

- Nêu được điểm nổi bật (key features) một cách rõ ràng 

- Phần tóm tắt viết đúng, thích hợp

- Thông tin được sắp xếp đúng và có sử dụng từ nối

- Các từ nối được dùng tốt, thích hợp mặc dù vẫn có lỗi

- Có sử dụng một vài từ không thông dụng

- Có phong thái viết nhưng thỉnh thoảng cấu trúc không đúng và có sự lặp lại

- Ngữ pháp tốt, câu viết đa dạng, chính xác mặc dù vẫn còn vài lỗi nhỏ

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthiielts

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019