Hướng dẫn viết Writing Task 1 IELTS - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 08/09/2020 | 5375
Tổng quan và cách viết Writing Task 1 IELTS | Học Hay

Tổng quan về IELTS Writing Task 1

- IELTS Writing Task 1 là dạng bài miêu tả biểu đồ trên 150 từ. Vì là bài viết dẫn chứng số liệu nên phải có sự logic, nội dung phải nêu được xu hướng nổi bật, có cái nhìn bao quát cho toàn biểu đồ.

- IELTS Writing Task 1 chiếm 33% tổng điểm Writing (Viết). Để viết tốt Task 1 bạn không chỉ cần nắm vững từ vựng miêu tả xu hướng mà ngữ pháp cũng phải chắc chắn, tránh chia sai thì cho khoảng thời gian trong biểu đồ. Bố cục của bài Writing Task 1 cũng nên được chăm chút, vì nó giúp thể hiện sự mạch lạc của bài viết, nên có sự so sánh để làm nổi bật sự thay đổi.

- Không nên dành nhiều hơn 20 phút để viết Writing Task 1 mà nên chuyển qua viết Task 2 nhiều % điểm hơn.

Thang điểm chấm IELTS Writing Task 1

Writing Task 1 IELTS được chấm dựa trên 4 tiêu chí:

 

- Trả lời đúng câu hỏi đề bài (Task Achievement)

- Sự liên kết về nghĩa (Coherence) và sự liên kết về ngữ pháp (Cohesion)

- Vốn từ vựng (Lexical Resource)

- Ngữ pháp (Grammatical Range and Accuracy)

 

Dưới đây là cách chấm điểm chi tiết cho từng tiêu chí:

 

1. Trả lời đúng câu hỏi đề bài (Task Achievement):

 

Band 5

Band 6

Band 7

Band 8

-       Overview không rõ

-       Không đề cập đến những điểm chính

-       Quá nhiều chi tiết

-       Không có số liệu để củng cố dẫn chứng

-       Thông tin sai lệch

-       Có phần overview

-       Có đề cập đến những điểm chính

-       Thông tin được chọn lọc tốt

-       Một số thông tin không đúng

-       Overview rõ ràng

-       Những điểm chính được nêu rõ ràng

-       Không có thông tin sai lệch

-       Còn sót một vài thông tin

-       Overview rõ ràng

-       Điểm chính được miêu tả rõ ràng và chi tiết

-       Tất cả thông tin cần nêu đều được đề cập

 

Những điểm bạn nên lưu ý:

-       Bắt buộc phải có phần overview đề cập đến các điểm chính

-       Phần thân bài phải có số liệu dẫn chứng, bao gồm cả khoảng thời gian

-       Tránh dùng những số liệu không đúng, không có trong biểu đồ

-       Không đưa ra ý kiến cá nhân mà viết câu dưới dạng mô tả, so sánh số liệu

-       Viết trên 150 từ nhưng không nên dành quá nhiều thời gian hay viết quá dài

 

2. Sự liên kết về nghĩa (Coherence) và sự liên kết về ngữ pháp (Cohesion):

 

Band 5

Band 6

Band 7

Band 8

-       Có một chút sự sắp xếp thông tin

-       Các đoạn không có sự liên kết

-       Không có từ nối câu

-       Dẫn chứng, thông tin bị lặp lại

-       Sắp xếp thông tin ổn

-       Các đoạn văn có liên kết

-       Sử dụng từ nối câu hiệu quả

-       Có lỗi trong việc nối câu

-       Dẫn chứng có thể bị sai

-       Thông tin được sắp xếp một cách logic

-       Viết đoạn văn tốt

-       Sử dụng nhiều cách nối câu khác nhau

-       Có thể dùng quá ít/quá nhiều từ nối

-       Dẫn chứng tốt

-       Thông tin và ý so sánh được sắp xếp một cách logic

-       Viết đoạn văn mạch lạc

-       Sử dụng tốt các cách chuyển và nối câu

-       Không có vấn đề gì với việc dẫn chứng

 

Những điểm bạn nên lưu ý:

-       Có đủ 4 đoạn văn: Giới thiệu, Tóm tắt, Thân bài

-       Sắp xếp thông tin cho hợp lí, logic

-       Dùng các từ nối câu

-       Tránh lỗi dùng từ nối câu sai

 

3. Vốn từ vựng (Lexical Resource):

 

Band 5

Band 6

Band 7

Band 8

-       Từ vựng rất ít, hạn chế

-       Có lỗi chính tả và kết hợp từ sai

-       Dùng từ không đúng ngữ cảnh, gây khó hiểu

-       Vốn từ vựng đủ

-       Dùng những từ không thông dụng nhưng có lỗi sai

-       Có lỗi chính tả và ghép từ sai

-       Dùng từ đúng ngữ cảnh

-       Có vốn từ vựng khá

-       Dùng những từ không thông dụng

-       Có phong cách viết và biết kết hợp từ

-       Một ít lỗi chính tả và ngữ cảnh

-       Có vốn từ vựng phong phú để diễn đạt đúng ý

-       Sử dụng những từ không thông dụng một cách thành thạo

-       Hiếm có lỗi chính tả và ngữ cảnh

 

Những điểm bạn nên lưu ý:

-       Có vốn từ vựng đủ

-       Sử dụng đúng từ vựng cho việc miêu tả thông tin

-       Hiểu được cách kết hợp từ

-       Tránh các lỗi sai chính tả

-       Không sử dụng sai từ hay dùng ngôn ngữ nói

 

4. Ngữ pháp (Grammatical Range and Accuracy):

 

Band 5

Band 6

Band 7

Band 8

-       Cấu trúc câu sử dụng giới hạn

-       Dùng sai cấu trúc câu phức tạp

-       Thường xuyên có lỗi ngữ pháp

-       Lỗi về dấu câu

-       Ngữ pháp gây khó hiểu cho người đọc

-       Có sử dụng cả cấu trúc câu đơn giản và phức tạp

-       Có lỗi ngữ pháp

-       Có lỗi dấu câu

-       Thông điệp rõ ràng

-       Sử dụng một số cấu trúc câu phức tạp

-       Có nhiều câu không có lỗi

-       Biết dùng đúng ngữ pháp, không bị quá đà với cấu trúc phức tạp

-       Có một ít lỗi ngữ pháp và dấu câu

-       Sử dụng nhiều cấu trúc câu phức tạp

-       Đa số các câu không có lỗi

 

Những điểm bạn nên lưu ý:

-       Sử dụng nhiều cấu trúc câu khác nhau

-       Sử dụng đúng thì cho từng khoảng thời gian

-       Viết đúng thứ tự từ trong câu (tính từ -> danh từ/động từ -> trạng từ)

-       Tránh mắc lỗi ngữ pháp

-       Sử dụng đúng dấu câu

 

Thí dụ cách tính điểm tổng cho Writing Task 1:

-       Task Achievement: band 7

-       Coherence & Cohesion: band 8

-       Lexical Resource: band 7

-       Grammatical Range and Accuracy: band 6

ð Tổng: (7 + 8 + 7 + 6)/4 = band 7

Các dạng bài thường gặp trong IELTS Writing Task 1

- Biểu đồ đường (Line graph):

- Biểu đồ cột (Bar chart):

- Biểu đồ tròn (Pie chart):

- Bản đồ (Map):

- Bảng biểu (Table):

- Diagram

Thì tiếng Anh thường dùng trong IELTS Writing Task 1

- Không có thời gian nhất định: Dùng thì hiện tại

- Nếu dùng một mốc thời gian trong quá khứ để viết về những sự kiện tiếp diễn đến hiện tại: Dùng thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ: The use of the Internet has risen enormously since the 1990s.

- Thời gian trong quá khứ: Dùng thì quá khứ đơn

- Nếu hai sự việc diễn ra cùng một lúc trong quá khứ: Dùng thì quá khứ tiếp diễn

Ví dụ: While poultry production was rising during this period, there was no change in mutton production.

- Thời gian trong tương lai: Dùng thì dự đoán trong tương lai

- Thời gian chạy từ quá khứ đến tương lai: Dùng cả hai thì quá khứ và tương lai

Ví dụ: In 2015, the number of sales increased to 2 million and is forecast to rise to a peak of 10 million in 2021.

 

Tham khảo tất cả các thì trong tiếng Anh tại: https://dethi.hochay.com/ngu-phap-tieng-anh

Cách viết đoạn Giới thiệu (Introduction) trong IELTS Writing Task

Đoạn Giới thiệu (Introduction) là gì?

- Đoạn Giới thiệu là giới thiệu đầy đủ thông tin của đồ thị, đồ thị này là về vấn đề gì, khoảng thời gian, địa điểm.

- Tuy được gọi là đoạn nhưng bạn chỉ cần viết duy nhất 1 câu để viết lại đề bài theo cách diễn đạt của mình.

 

Các cách viết đoạn Giới thiệu trong IELTS Writing Task 1:

 

Cách 1: Viết lại bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa

Bạn chỉ cần thay thế những từ trong đề bài bằng những từ đồng nghĩa, diễn đạt theo cách của mình và không làm thay đổi nghĩa của câu.

Ví dụ: 

Đề bài:  The maps below show the changes that have taken place at Queen Mary Hospital since its construction in 1960.

 

Xác định các từ và cụm từ đồng nghĩa:

maps = diagrams

the changes = different stages

its construction - its development

 

Thay thế các từ đồng nghĩa vào bạn có được câu mới cho phần giới thiệu như sau:

The diagrams show Queen Mary Hospital at different stages in its development since 1960.

 

Các bạn có thể tham khảo thêm các từ đồng nghĩa theo bảng sau:

 

Cách 2: Sử dụng mệnh đề quan hệ

Thay vì dùng các từ đồng nghĩa, bạn có thể viết lại câu đề bài bằng cách sử dụng mệnh đề quan hệ.

Ví dụ:

Đề bài: The chart below shows the percentage change in the share of international students among university graduates in different Canadian provinces between 2001 and 2006.

 

Câu giới thiệu viết lại với mệnh đề quan hệ:

The chart shows changes in the share of international students who graduated from universities in different Canadian provinces over a period of 5 years.

 

Xem thêm ngữ pháp Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh tại: https://dethi.hochay.com/menh-de-quan-he-cd

Cách viết Overview trong IELTS Writing Task 1

Overview (Tóm tắt) khác gì với Conclusion (Kết luận)?

- Conclusion (Kết luận) là đoạn văn khẳng định và lặp lại ý kiến, nhận định của người viết, và luôn nằm ở cuối bài và thường dùng trong các bài viết luận dài

- Overview (Tóm tắt) dùng cho những bài viết ngắn như IELTS Writing Task 1 và chỉ chứa những thông tin chính dưới dạng mô tả chứ không nêu lên ý kiến cá nhân. Phần Overview có thể nằm cuối bài viết hoặc ngay sau phần Introduction (Giới thiệu).

 

Những điểm lưu ý khi viết phần Overview (Tóm tắt):

- Phân tích và tìm ra điểm chính, những sự thay đổi nổi bật trong suốt khoảng thời gian trong biểu đồ trước khi viết.

- Nên viết ngay sau câu giới thiệu để bài viết được logic hơn. 

- Không nên viết thêm phần Conclusion (Kết luận) để tránh việc lặp lại thông tin.

Cách viết Thân Bài (Body Paragraphs) trong Writing Task 1

Với khoảng thời gian 20 phút cho Task 1, bạn nên viết khoảng 4 đoạn văn. Tuỳ theo số lượng thông tin, độ dài của biểu đồ mà bạn có thể viết từ 2, đến 3 đoạn thân bài, để cung cấp thông tin một cách chi tiết và miêu tả thêm bên cạnh điểm chính đã viết trong đoạn Overview (Tóm tắt). 

 

Các cấu trúc câu được dùng để dẫn chứng số liệu:

According to the table/chart,…

As is shown in the diagram, …

As is illustrated by the graph,…

As can be seen from the figures,…

It can be seen from the chart (that)…

It is clear/ apparent from the graph/figures (that)…

The first obvious feature of this chart is that…

 

Những từ miêu tả xu hướng thường dùng trong biểu đồ:

- Mô tả xu hướng tăng: climb, go up, jump, leap, increase, skyrocket, surge, pick up, soar.

- Mô tả xu hướng giảm: decline, fall, descend, decrease, plunge, drop, dive, slide.

- Mô tả xu hướng biến động lên xuống: fluctuate, erratic, rising and falling, vary.

- Mô tả xu hướng không đổi: flat, remains stable, is unchanged.

 

Các trạng từ thường dùng để chỉ so sánh giữa số liệu:

- Thay đổi nhiều: dramatically, erratically, substantially, incrementally

- Thay đổi ít: slightly, steadily, markedly

 

Giới từ thường dùng để miêu tả số liệu:

- Dưới mức nào đó: under, below, less than, just under, slightly under, nearly, almost, close to, well under, considerably less than

- Khoảng nào đó: about, around, approximately

- Trên mức nào đó: over, above, more than, just over, slightly over, marginally above, well over, considerably more than

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1

You should spend about 20 minutes on this task.

The table below gives information about a restaurant’s average sales in three different branches in 2016.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 

Average Vancouver Georgia Street Vancouver Dunsmuir Street Vancouver Drake Street
Number of Transactions 854 750 390
Transaction Value $10.69 $5.61 $9.02
Number of Eat-in Transactions 405 358 200
Number of Take-Away Transactions 449 392 190
Most Popular Item Chicken Burger Chicken Wings Chicken Pasta

 

The table illustrates the performance of three different branches of a chain of restaurants in three different locations in Vancouver for the year 2016. It is evident that the best performer is the branch in Georgia Street, which with 854 transactions a day on average has at least 100 more transactions than Dunsmuir Street and more than double from Drake Street. Georgia Street is also ahead in terms of average transaction value (ATV), with $10.69 per transaction compared to Dunsmuir Street’s $5.61 and Drake Street’s $9.02.

 

On average, eat-in and take-away transactions are almost equal in each restaurant, with take-away transactions ending slightly ahead in two of them. Drake Street is the only exception, with eat-in transactions surpassing take-away by 10.

 

The table also gives us information about the most popular item in each branch, revealing that the eating habit of customers in each area are widely varied: Georgia Street’s best seller is Chicken Burger, while Dunsmuir Street’s customers favour Chicken Wings, and Drake Street’s customers prefer Chicken Pasta.

 

Overall, it is clear that the Georgia Street’s branch is the company’s most profitable branch, with the highest number of transactions and ATV. Drake Street, on the other hand, lags far behind, despite the fact that its ATV is higher than Dunsmuir Street.

 

(212 words)

 

Nhận xét:

- Đạt chuẩn độ dài (nhiều hơn 150 từ)

- Phần giới thiệu đã được viết lại dùng các từ đồng nghĩa

- Bảng dữ liệu được so sánh giữa các nhà hàng khác nhau

- Những điểm chính được đề cập đến: Nhà hàng ở Georgia Street có số lượng giao dịch (854) và giá trị giao dịch ($10.69) cao nhất

- Thông tin được bố trí tốt trong đoạn văn.

- Có sử dụng những liên từ, từ nối trong câu: while, and, on the other hand,...

- Vốn từ tốt, có sử dụng đúng những cấu trúc câu phức tạp như câu với chủ ngữ giả It: "It is evident that...", "it is clear that"

- Dùng dấu câu tốt: "()" để giới thiệu từ viết tắt; ":" để liệt kê các món ăn đắt hàng nhất

 

Điểm: band 7.5

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthiielts 

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019