Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Agree or Disagree - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 25/06/2021 | 9043
Hướng dẫn chi tiết cách viết IELTS Writing Task 2 - Agree or Disagree | Học Hay

Dạng bài Agree or Diagree trong IELTS Writing Task 2 là gì?

Trong các dạng câu hỏi của IELTS Writing Task 2 thì dạng câu hỏi "To what extent do you agree or disagree?" là dạng phổ biến nhất. 

"To what extent" có nghĩa là đến mức độ nào, “To what extent do you agree or disagree?” có nghĩa là bạn đồng ý hay không đồng ý đến mức nào.

Dựa vào đề bài mà bạn có thể viết dưới nhiều cách tiếp cận khác nhau: hoàn toàn đồng ý/không đồng ý, đồng ý/không đồng ý một phần hoặc là vừa đồng ý vừa không đồng ý

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree:

Bố cục chung cho dạng bài Opinion (Agree or Disagree) của IELTS Writing Task 2 bao gồm:

- Phần Giới thiệu (Introduction):

Mục đích của phần mở bài và cũng là mục tiêu mà bạn cần hướng đến đó chính là giới thiệu cho người đọc câu trả lời của mình đối với vấn đề được đưa ra của đề bài.

*Lưu ý: Đừng trả lời câu hỏi một cách gián tiếp hoặc vòng vo, bạn sẽ bị mất điểm nếu không trả lời thẳng vào vấn đề. Độ dài của phần mở bài chỉ cần từ 2-3 câu là đủ

- Phần Thân bài (Body):

Thân bài là nơi mà bạn trình bày các luận điểm của mình cùng với những lập luận và ví dụ. Thông thường, 2 luận điểm tương ứng với 2 đoạn văn là đủ.

Nếu câu trả lời của bạn là đồng ý/không đồng ý, thì các luận điểm của bạn sẽ phải đủ rõ ràng và hợp lý để người đọc có thể hiểu được tại sao bạn lựa chọn của bạn là như vậy;

Nếu câu trả lời của bạn là đồng ý một phần, bạn phải chỉ ra được bạn đồng ý ở điểm nào và không đồng ý ở điểm nào. Ở mỗi luận điểm sẽ phải có giải thích rõ ràng cũng như ví dụ cụ thể.

- Phần Kết luận (Conclusion):

Khác với phần thi IELTS Writing Task 1, phần Task 2 yêu cầu bạn phải có kết luận. Phần kết luận có mục đích là để tóm tắt lại câu trả lời và giải thích của bạn. Một đoạn kết bài chuẩn thường nằm ở khoảng 1-3 câu.

*Lưu ý: Không đưa ra thêm bất kỳ luận điểm nào không được nhắc tới ở phần thân bài vào trong kết luận. Ngoài ra, bạn nên tránh việc lặp lại y chang phần mở bài.

Cách viết bài luận Agree or Disagree IELTS Writing Task 2:

Đối với IELTS Writing Task 2 - dạng bài Agree và Disagree có nhiều cách viết bài dưới dây:

 

  • Cách viết cân bằng (balanced opinion) – đồng ý VÀ không đồng ý:

- Phần Giới thiệu: Giới thiệu chủ đề và nêu lên ý kiến cá nhân đồng ý và không đồng ý với đề bài.

- Phần Thân bài: vì đây là cách viết cân bằng, thảo luận vấn đề từ cả 2 hướng nên thân bài nên gồm 2 đoạn:

Đoạn 1: lý do đồng ý với đề bài

Đoạn 2: lý do không đồng ý với đề bài

- Phần Kết luận: Nêu lên quan điểm cá nhân 

 

  • Cách viết chỉ nghiêng về một mặt (one-sided opinion) – đồng ý HOẶC không đồng ý:

Phần Giới thiệu: Giới thiệu chủ đề và nêu lên ý kiến cá nhân đồng ý/không đồng ý với đề bài.

Phần Thân bài: vì đây là cách viết chỉ nghiêng về một mặt nên thân bài bao gồm các đoạn văn nêu lên lý do tại sao bạn đồng ý/không đồng ý.

Đoạn 1: lý do đồng ý/không đồng ý 1

Đoạn 2: lý do đồng ý/không đồng ý 2

Hoặc nếu bạn không tìm đủ lý do để viết thì:

Đoạn 1: lý do đồng ý/không đồng ý 

Đoạn 2: lợi ích/hệ quả của lý do nêu lên ở đoạn 1

Phần Kết luận: Nêu lên quan điểm cá nhân một lần nữa

 

  • Cách viết chỉ nghiêng về một mặt nhưng kèm theo counter-argument (ý kiến phản biện):

Phần Giới thiệu: Giới thiệu chủ đề và nêu lên ý kiến cá nhân đồng ý/không đồng ý với đề bài.

Phần Thân bài: vì đây là cách viết có thêm ý kiến phản biện để làm mạnh hơn quan điểm đồng ý/không đồng ý của người viết nên thân bài nên đưa ra một ý kiến trái chiều cho ý kiến của người viết sau đó phản bác lại để làm rõ quan điểm.

Đoạn 1: Đưa ra lập luận ý kiến đối lập và phản bác nó.

Đoạn 2: Nêu ra (các) lý do ủng hộ quan điểm của mình

Phần Kết luận: Nêu lên quan điểm cá nhân một lần nữa

*Lưu ý: Đối với cách viết này bạn phải nắm vững vàng cách lập luận và từ vựng phải khá, nếu không dễ viết thành ủng hộ cho quan điểm mà mình không đồng ý.

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree:

Bài viết 1 – cách viết cân bằng:

You should spend about 40 minutes on this task.

In some countries an increasing number of people are suffering from health problems as a result of eating too much fast food. It is therefore necessary for governments to impose a higher tax on this kind of food.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Write at least 250 words.

 

- Phần Giới thiệu:

Viết lại đề bài:

The growth of the fast-food industry has, without doubt, impacted on the eating habits and the health of many societies around the world. Diabetes, high cholesterol, heart and respiratory problems are all on the rise due to fatty and sugar-rich food.

 

Nêu lên quan điểm cá nhân:

However, the question is whether the higher tax would improve this situation or not.

Đây là cách viết chung không nêu rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý, như một câu dẫn cho phần thảo luận bên dưới.

 

- Phần Thân bài:

Đoạn 1:

From an economic point of view, the higher tax might seem sensible. In countries such as the USA, Australia and Britain, the healthcare system spends a large part of its budget on people with diet-related health problems. It could be argued that these people have caused their own illnesses because of their choice of food. In this case, why should they expect the state to pay for their treatment? The tax could help fund the healthcare system.

 

Topic sentence (Câu chủ đề): From an economic point of view, the higher tax might seem sensible. => đoạn văn đồng ý với đề bài.

Supporting sentences (Câu giải thích, bổ nghĩa): nêu lên ví dụ ở các nước phát triển cũng như có nêu lên giải pháp nếu đánh thuế thì số tiền đó được dùng để làm gì.

 

Đoạn 2:

However, we also need to consider which socio-economic group consumes fast food as the main part of their diet. Statistics indicate that lower-income groups eat more of this food than wealthier people. One possible reason for this is that fast food is far cheaper than fresh produce. This is because many governments offer large subsidies to farmers who provide products for the fast-food industry, such as corn, wheat and beef. Fruit and vegetables, on the other hand, are not subsidised. Research suggests that many families simply cannot afford to buy healthy food or pay higher taxes on fast food. For them, fast food is not a choice but a necessity.

 

Topic sentence: However, we also need to consider which socio-economic group consumes fast food as the main part of their diet. => nhờ từ nối "However" mà ta biết đây là đoạn văn không đồng ý với đề bài.

Supporting sentences: người viết nêu rõ lí do tại sao lại không đồng ý và có lập luận logic. 

 

Tham khảo cách viết đoạn văn trong IELTS Writing Task 2 tại: https://hochay.com/luyen-thi-ielts/huong-dan-viet-writing-task-2-ielts-hoc-hay-196.html

 

- Phần Kết luận:

In conclusion, imposing a higher tax on fast food does not seem to be the answer. If the government chose to do this, it would only lead to greater poverty and families facing further hardship.

Sau khi thảo luận cả 2 khía cạnh, tác giả bài viết đã nêu rõ quan điểm của mình ở phần kết luận rằng việc đánh thuế cao thức ăn nhanh cũng chẳng giải quyết được vấn đề ảnh hưởng đến sức khoẻ của người ăn.

 

*Lưu ý: với dạng bài cân bằng này vì trong phần Thân bài bạn thảo luận cả 2 mặt của vấn đề nên phần kết luận bạn có thể tự rút ra quan điểm cho mình, hoặc cũng có thể rút ra kết luận chung chung, miển sao kết luận hợp lí với những lí do bạn đã đưa ra.

 

Bài viết 2 – cách viết nghiêng về một phía (disagree):

You should spend about 40 minutes on this task.

Celebrities make a very good living out of media attention and have chosen to live in the public spotlight. They have no right to complain when they feel the media are intruding on their privacy.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Write at least 250 words.

 

- Phần Giới thiệu:

Being famous should not mean that you give up all right to a private. Although a lot depends on the reason why a person is famous, everyone should be able to enjoy a certain amount of privacy.

Người viết nêu rất rõ quan điểm của mình không đồng ý (disagree) với đề bài bằng cách dùng câu phủ định "should not" và từ nối "Although".

 

- Phần Thân bài:

Đoạn 1: Lý do 1: mặc dù người nổi tiếng muốn được công chúng chú ý nhưng họ cũng có quyền được bảo vệ riêng tư bởi luật pháp và không bị truyền thông "khủng bố"

I believe it is useful to draw a distinction between those who have sought a career in the public eye and those who have not. Prominent performers in film, television and music, for example, have clearly chosen a career path that potentially leads to fame. In fact, for many of them, becoming as widely known as possible is a key ambition. Since they have invited the public to focus their attention on them, they should not be too surprised to find that people are interested in gossip or scandal about their private lives. Public attention is not something that you can turn on and off at will. Having said that, even those who seek fame still deserve the protection of the law and the media should be prevented from harassing them.

 

Topic sentence: Having said that, even those who seek fame still deserve the protection of the law and the media should be prevented from harassing them.

Ở đây người viết dùng cách viết đoạn quy nạp. Đưa ra dẫn chứng rồi rút lại quan điểm ở câu cuối cùng của đoạn văn.

 

Đoạn 2: Lý do 2: nhiều người nổi tiếng không chọn được nổi tiếng nên truyền thông nên coi trọng vấn đề riêng tư của họ

Other public figures, on the other hand, have not chosen to be famous. Members of royal families are born into fame, as are the children of celebrities. Ordinary people in the news often become well-known through no fault of their own. It is my opinion that the media have no right to intrude into these people’s private lives. I would even go so far as to say that I support an extension of the law to guarantee their privacy. The media should be prevented from reporting on things that should be private matters.

 

Topic sentence: The media should be prevented from reporting on things that should be private matters.

Vẫn với cách viết quy nạp, người viết đưa ra ví dụ như gia đình hoàng gia hay con cái của người nổi tiếng không nên bị soi mói đời tư vì họ nổi tiếng.

 

- Phần Kết luận:

As the media continue to become more and more powerful in our society, the question of privacy becomes more important. Everyone deserves a private life, although perhaps some deserve it more than others.

Khẳng định một lần nữa ý kiến không đồng ý với việc truyền thông xâm hại riêng tư của người nổi tiếng.

 

Bài viết 3 - cách viết nghiêng về một phía có ý kiến phản biện:

You should spend about 40 minutes on this task.

In most countries, multinational companies and their products are becoming more and more important. This trend is seriously damaging our quality of life.

Do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience.

Write at least 250 words.

 

- Phần Giới thiệu:

Viết lại đề bài:

In most countries = all over the world

products = goods

Multinational companies nowadays find it convenient both to market their goods all over the world and set up production facilities wherever they find it convenient.

Nêu quan điểm cá nhân: Đồng ý với đề bài

In my opinion, this has had an adverse effect on our quality of life in three main areas.

 

- Phần Thân bài:

Đoạn 1: Thảo luận về sản phẩm của các công ty đa quốc gia

The first area is their products. Supporters of globalization would argue that multinational companies make high-quality goods available to more people. While this may be true to some extent, it also means that we have less choice of products to consume. When powerful multinational companies invade local markets with their goods, they often are obliged local companies with fewer resources to go out of business. In consequence, we are obliged to buy multinational products whether we like them or not.

 

Ở đây người viết đưa ra ý kiến trái ngược "Supporters of globalization would argue that multinational companies make high-quality goods available to more people." để phản biện lại bằng vế câu "While this may be true to some extent"

Topic sentence: In consequence, we are obliged to buy multinational products whether we like them or not. 

 

Đoạn 2: Tác động của công ty đa quốc gia đến xã hội

This brings me to my second point. It is sometimes said that multinational companies and globalisation are making societies more open. This may be true. However, I would point out that as a result, the human race is losing its cultural diversity. If we consumed varied products, societies, wherever we live, would be more varied. This can be seen by the fact that we all shop in identical multinational supermarkets and buy identical products wherever we live.

 

Người viết tiếp tục dùng cách viết phản biện với từ nối câu mang nghĩa phủ định "However" .

Topic sentence: This can be seen by the fact that we all shop in identical multinational supermarkets and buy identical products wherever we live.

 

Tham khảo thêm các từ nối câu trong tiếng Anh tại: https://hochay.com/ngu-phap/tu-noi-trong-tieng-anh

 

Đoạn 3: Tác động của công ty đa quốc gia đến thị trường lao động

Thirdly, defenders of multinational companies often point out that they provide jobs. Although this is undoubtedly true, it also means that we have become more vulnerable to their decisions. When, for example, a multinational decides to move its production facilities to another country, this has an adverse effect on its workers who lose their jobs.

 

Cách viết bài phản biện "Although this is undoubtedly true,..." 

 

- Phần Kết luận:

Nêu lên giải pháp cho tương lai để giải quyết các vấn đề mà công ty đa quốc gia mang lại.

All in all, I believe that if we as voters pressured our governments to make multinational companies more responsible and to protect local producers from outside competition, we could have the benefits of globalisation without its disadvantages.

Các cụm từ thường dùng để viết dạng bài Agree or Disagree trong IELTS Writing Task 2:

  • Nêu ra ý kiến/quan điểm cá nhân:

- In my view/opinion, …

- From my point of view, (Personally.) I tend to think/believe/feel that …

- I would argue that / I tend to think that …

- I am not sure I agree with/that …

- I tend not to believe that As far as I'm concerned, Arguably / As a matter of fact / Interestingly / Clearly / To a certain extent, …

  • Nêu ra luận điểm:

- The main argument in favour of / against …

- It is (certainly) true that …

- It is (generally) believed/felt that …

- The general view is / has been that …

- Experts/Professionals would argue/say that …

  • Nêu ra lý do, ví dụ:

- One of the main reasons why …

- The main reason why …

- There are a number of reasons why/for …

- For this reason, …

  • Nêu ra ý phản biện:

- Having said that / made this point / these points, …

- Despite / In spite of this, …

  • Miêu tả mục đích:

- with the aim of / in order to / so as to

  • Nhấn mạnh:

- What we/people/governments need to / should do is …

- All that X needs to / should do is …

- It is X that …

  • Đưa ra kết luận:

- Overall, … / All in all, …

- Ultimately, … / In the end, …

Bài viết mẫu dạng bài Agree or Disagree IELTS Writing Task 2:

Bài viết 1 - Band 7:

You should spend about 40 minutes on this task.

Popular events like the football world cup and other international sporting occasions are essential in easing international tensions and releasing patriotic emotions in a safe way.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Write at least 250 words.

 

The World Cup football match matches and the Olympics are held worldwide with great national support and expectations. As a fan of those competitions, I agree with the idea that sporting events can be necessary for international relations and national unity. In this essay, I will think about the effects of these popular sporting events.

First of all, the World Cup, Olympics and other international games work for easing tensions among different nations. For example, South and North Korea have football games regularly which give two nations which gives the two nations a chance to understand each other deeply better. In the mid-1990s, a hundreds hundreds of North Korean supporters came to South Korea with the footballers and they were very excited during the sporting events. Even if it sounds ridiculous, many South Koreans were quite surprised at that moment when North Koreans shouted and cried during the match. We all realized that they were very normal sports fans even though they were occasionally very secretive. Through the sports, two divided nations could reduce their political and ideological tensions and could feel the patriotic unity.

On the other hand, some sports matches can make international relations worse. For instance, football or baseball games between Korea and Japan are always big matches in two countries where full of tensions overflow tensions often overflow. Sometimes, after the matches, the two rivals blame each other and their patriotic emotions explode in an aggressive way. Even much worse A much worse scenario is that the troubles caused by losing games affect the players directly.

In conclusion, I think that international sporting occasions can be one of the good ways to ease tensions or to release patriotism safely. However, I believe that games can not be fundamental ways for sound patriotism or peaceful international relations.

 

Bài viết 2 - band 8:

You should spend about 40 minutes on this task.

Some say that rich countries should help poor countries with food and education.

Do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include examples from your experience.

Write at least 250 words.

 

Improvements in health, education and trade are essential for the development of poorer nations. However, the governments of richer nations should take more responsibility for helping the poorer nations in such areas.

Today’s world has been divided into developing and industrialised countries which where the main difference between them is the amount of money that governments apply in important sectors such as education, health and commerce. Most of the poorer nations are buried in debts as a result of their unbalanced finances which are reflect are reflected in a failed poor health care, an unstructured education system and a weak international trade. This vicious cycle will continue indefinitely unless wealthier nations show interest in minimizing the worldwide economic differences, as well as taking more responsibility for assisting less fortunate countries.

Most of the African countries live in sub-human inhuman conditions because of the extreme poverty, upheaval, hunger, disease, unemployment, lack of education and both inexperienced and corrupt administrations. The devastating consequences of the AIDS epidemic in those countries could improve if the infected population were to receive free drugs to control the disease, have access to health professionals and get information on how to prevent its spread. But this can only be achieved through international help programs in which leaders of the world’s richest countries donate medicine and also send doctors and nurses to treat and educate those in need.

Moreover, most of the poor countries rely on selling agricultural products and raw materials to rich nations and buying industrialized products from them resulting which results in a huge financial deficit. Consequently, they borrow a significant amount of money from the World Bank to try to improve their broken economies, but sometimes the money disappears with no significant changes and they cannot even pay the interest to the bank. Regarding this issue, last year the G8, which is comprised of leaders of the eight richest nations, decided to forgive billions of dollars worth of debt owed by the world’s poorest nations. In addition, they developed adequate loan programs to financially assist those countries.

In conclusion, leaders of the industrialised countries play an indispensable role in assisting developing nations in dealing with essential areas such as health, education and trade. Also, their aid is the key to breaking the vicious cycle, which results in poverty and death.

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthiielts

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019