Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 07/09/2020 | 5818
Tổng hợp bài học ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS - Học Hay

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh luyện thi IELTS - Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 1: Thì hiện tại (Present tense) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 2: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 1 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 3: Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 4: Thì quá khứ (Past tense) - Phần 2 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 5: Thì tương lai (Future) - Phần 1 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 6: Thì tương lai (Future) - Phần 2 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 7: Danh từ (Countable and uncountable nouns) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 8: Danh từ (Referring to nouns) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 9: Đại từ (Pronouns and referencing) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 10: Tính từ và trạng từ (Adjectives & adverbs) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 11: So sánh (Comparing things) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 12: Cụm danh từ (The noun phrase) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 13: Động từ khiếm khuyết (Modals) - Phần 1 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 14: Động từ khiếm khuyết (Modals) - Phần 2 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 15: Câu tường thuật (Reported speech) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 16: Động từ (Verb+verb patterns) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 17: Câu điều kiện (Conditions) - Phần 1 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 18: Câu điều kiện (Conditions) - Phần 2 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 19: Giới từ (Prepositions) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 20: Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 21: Cách sắp xếp câu chữ (Ways of organising texts) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 22: Câu bị động (The passive) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 23: Liên từ (Linking ideas) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 24: Vị trí đặt từ ngữ trong câu (Showing your position in a text) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi IELTS – Unit 25: Cách định danh trong văn viết (Nominalisation in written English) – Học Hay

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019