Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 11: for and since when…? and how long…? – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 29/05/2020 | 20
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 11: for and since when…? and how long…? | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 11: for and since when…? and how long…? – HocHay

1. For - since

- Chúng ta dùng forsince để nói khoảng thời gian mà một việc gì đó diễn ra.

- For được dùng để diễn tả một khoảng thời gian, trong khi since dùng cho một điểm thời gian

"

- For thường được bỏ đi trong câu phủ định (nhưng không thường xuyên):

  • ·         They’ve been married for ten years. or They’ve been married ten years.
  • ·         They haven’t had a holiday for ten years. (lúc này for là bắt buộc)

- In có thể được dùng thay thế cho for trong câu phủ định (I haven’t … etc.):

  • ·         They haven’t had a holiday in ten years. (= for ten years)

- Không sử dụng  for + all … (all day / all my life etc.):

  • ·         I’ve lived here all my life. (not for all my life)

- Sau since thường là mệnh đề theo thì quá khứ đơn

  • ·         It’s two years since I last saw Joe.

- Chúng ta thường nói:

it’s (= it is)

a long time

since something happened

or it’s been (= it has been)

six months (etc.)

 

·         It’s ages since we went to the cinema. or It’s been ages since
(= We haven’t been to the cinema for ages)

·         How long is it since Mrs Hill died? or How long has it been since
(= when did she die?)

 

2. When – How long

Hãy thử so sánh when … ? (+ past simple) how long … ? (+ present perfect):

"

 

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 11: for and since when…? and how long…? – HocHay

A. Write for or since.

1 It’s been raining ………………… lunchtime.

2 Paul has lived in Brazil ………………ten years.

3 I’m tired of waiting. We’ve been sitting here ………………an hour.

4 Kevin has been looking for a job ………………he left school.

5 I haven’t been to a party …………………ages.

6 I wonder where Joe is. I haven’t seen him …………………last week.

7 Jane is away on holiday. She’s been away …………………Friday.

8 The weather is dry. It hasn’t rained …………………a few weeks.

B Look at each answer and choose the right question.

1 How long have they been married ?

When did they get married?

Ten years ago.

2 How long have you had this car?

When did you buy this car?

About five years.

3 How long have you been waiting?

When did you get here?

Only a few minutes.

4 How long have you been doing your course?

When did your course start?

September.

5 How long has Anna been in London?

When did Anna arrive in London?

Last week.

6 How long have you known each other?

When did you first meet each other?

A long time.

 

C Read the situations and complete the sentences.

1 It’s raining. It’s been raining since lunchtime. It …………………. at lunchtime.

2 Ann and Jess are friends. They first met years ago. They’ve ………………. years.

3 Mark is unwell. He became ill on Sunday. He has …………………….Sunday.

4 Sarah is married. She’s been married for a year. She got ……………………..

5 You have a headache. It started when you woke up.

I’ve …………………….I woke up.

6 Sue is in a meeting at work. It’s been going on since 9 o’clock.

The meeting …………………….at 9 o’clock.

7 You’re working in a hotel. You started working there six months ago.

I’ve been ……………………..

8 Kate is learning Japanese. She’s been doing this for a long time.

Kate started……………………. .

D Complete B’s sentences.

A

B

1 Do you often go on holiday?

2 Have you seen Lisa recently?

3 Do you still go swimming regularly?

4 Do you still ride a bike these days?

No, I ………………five years.

No, I ………………about a month.

No, I ………………a long time.

No, I ………………ages.

 

Now write B’s answers again. This time use It’s . . . since . . . .

5 (1) No,…………………….

6 (2) No, it’s……………………

7 (3) No,……………………

8 (4)……………………

Đáp án

A

1. since

2 for (also correct without for)

3 for (also correct without for)

4 since

5 for

6 since

7 since

8 for

B

1. When did they get married?

2 How long have you had this car?

3 How long have you been waiting?

4 When did your course start?

5 When did Anna arrive in London?

6 How long have you known each other?

C

1. started raining

2. known each other for

3 He has been ill/unwell since Sunday.

4 She got married a year ago.

5 I’ve had a headache since I woke up.

6 The meeting started/began at 9 o’clock.

7 I’ve been working in a hotel for six months. / I’ve been working there …

8 Kate started learning Japanese a long time ago.

D

1. haven’t had a holiday for

2 No, I haven’t seen Lisa/her for about a month.

3 No, I haven’t been swimming for a long time.

4 No, I haven’t ridden a bike for ages.

5. it’s five years since I last had a holiday

6 No, it’s about a month since I (last) saw Lisa/her. or No, it’s been about a month since …

7 No, it’s a long time since I (last) went swimming. or No, it’s been a long time since …

8 No, it’s ages since I (last) rode a bike. or No, it’s been ages since …

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 11: for and since when…? and how long…? | Học Hay

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.35107799
Email: marcus.lehai@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Fanpage Học Hay Học Hay Youtube Channel MuaBanNhanh Học Hay

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

Tải app HocHay trên Google Play Tải app HocHay trên App Store

 

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019

Ẩn

Web by VINADESIGN