Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 21: Will và Shall – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 24/08/2020 | 2484
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 21: Will và Shall | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 21: Will và Shall – HocHay

1. SHALL

- Dùng trong thì Tương lai (Simple Future) ở ngôi thứ nhất.

 • shall do what I like.
  (Tôi sẽ làm những gì mà tôi thích)
 • Shall we come to your house?
  (Tụi anh tới nhà em nhé?)

- Diễn tả một lời đề nghị, lời mời, một lời khuyên

 • Shall we go to the mall this afternoon?
  (Chúng hãy đi đến trung tâm mua sắm chiều nay đi)
 • What shall I do with this test?
  (Tớ nên làm sao với bài kiểm tra này đây?)

- Dùng trong câu điều kiện loại 1

 • If you work hard, you shall have day off tomorrow.
  (Nếu bạn chăm chỉ làm việc, bạn sẽ được nghỉ ngày mai)

- Dùng để diễn tả câu ra lệnh, châm ngôn, và tuyên bố về nghĩa vụ

 • They shall be punished for what they did.
  (Chúng nên bị phạt vì những gì chúng gây ra)
 • Students shall not cheat throughout the exam.
  (Học sinh không nên gian lận trong suốt buổi thi)

2. WILL vs SHALL

- Will được dùng cho tất cả các ngôi, còn Shall chỉ được dùng cho ngôi thứ nhất (I và we).

- Will được dùng nhiều hơn shall nhưng shall lại trang trọng hơn will.

- Shall thường được dùng khi nói về các quy tắc và luật lệ. Trong trường hợp này, người ta thường dùng động từ khiếm khuyết shall với chủ từ ngôi 3.

 • Ví dụ: According to the rules, members shall not humiliate the reputation of the club.
  (Theo nguyên tắc, các thành viên không được làm nhục danh tiếng của câu lạc bộ)

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 21: Will và Shall – HocHay

A Complete the sentences with I’ll + a suitable verb.

1 ‘How are you going to get home?’ ‘I think I’ll take a taxi.’

2 ‘It’s cold in this room.’ ‘Is it? ……………………….on the heating then.’

3 ‘Are you free next Friday?’ ‘Let me see. ……………………….my diary.’

4 ‘Shall I do the washing-up?’ ‘No, it’s all right. ……………………it later.’

5 ‘I don’t know how to use this phone.’ ‘OK,…………………… you.’

6 ‘Would you like tea or coffee?’ ‘ ……………………coffee, please.’

7 ‘Are you coming with us?’ ‘No, I think ……………………here.’

8 ‘Can you finish this report today?’ ‘Well, ……………………, but I can’t promise.’

B Read the situations and write sentences with I think I’ll … or I don’t think I’ll … .

1 It’s a bit cold. The window is open and you decide to close it. You say:

It’s cold with the window open. I think I’ll close it.

2 You are feeling tired and it’s getting late. You decide to go to bed. You say:

I’m tired, so……………………. . Goodnight!

3 The weather is nice and you need some exercise. You decide to go for a walk. You say:

It’s a lovely morning. …………………….. Do you want to come too?

4 You were going to have lunch. Now you decide you don’t want to eat anything. You say:

I don’t feel hungry any more. …………………….lunch.

5 You planned to go swimming today. Now you decide not to go. You say:

I’ve got a lot to do, so …………………….today.

C Which is correct?

1 ‘Did you call Max?’ ‘Oh no, I forgot. I call / I’ll call him now.’ (I’ll call is correct)

2 I can’t meet you tomorrow morning. I’m playing / I’ll play tennis. (I’m playing is correct)

3 ‘I meet / I’ll meet you outside the hotel at 10.30, OK?’ ‘Yes, that’s fine.’

4 ‘Please don’t go yet.’ ‘OK, I’m staying / I’ll stay a little longer, but I have to go soon.’

5 I’m having / I’ll have a party next Saturday. I hope you can come.

6 ‘Remember to lock the door when you go out.’ ‘OK. I don’t forget / I won’t forget.’

7 ‘Do you have any plans for the weekend?’ ‘Yes, we’re going / we’ll go to a wedding.’

8 ‘Are you doing / Will you do anything tomorrow evening?’ ‘No, I’m free. Why?’

9 ‘Do you do / Will you do something for me?’ ‘It depends. What do you want me to do?’

10 ‘Do you go / Will you go to work by car?’ ‘Not usually. I prefer to walk.’

11 I asked Sue what happened, but she doesn’t tell / won’t tell me.

12 I don’t know if I can win the race tomorrow, but I’m doing / I’ll do my best.

D What do you say in these situations? Write sentences with shall I … ? or shall we … ?

1 You and a friend want to do something this evening, but you don’t know what.

You say: What shall we do this evening? Do you want to go somewhere?

2 You and a friend are going on holiday together, but you have to decide where.

You ask your friend: …………………………………………?

3 You try on a jacket in a shop. You are not sure whether to buy it or not.

You ask a friend for advice: …………………………………………? What do you think?

4 You and a friend are going out. You have to decide whether to get a taxi or to walk.

You ask your friend: …………………………………………or …………………………………………?

5 It’s Helen’s birthday soon. You want to give her a present, but what?

You ask a friend: What …………………………………………? Any ideas?

6 You’re meeting a friend tomorrow, but you have to decide what time.

You say: …………………………………………? Is 10.30 OK for you?

Đáp án

A

2 I’ll turn / I’ll switch / I’ll put

3 I’ll check

4 I’ll do

5 I’ll show

6 I’ll have

7 I’ll stay / I’ll wait

8 I’ll try

B

2 I think I’ll go to bed.

3 I think I’ll go for a walk.

4 I don’t think I’ll have (any) lunch.

5 I don’t think I’ll go swimming today.

C

3 I’ll meet

4 I’ll stay

5 I’m having

6 I won’t forget

7 we’re going

8 Are you doing

9 Will you do

10 Do you go

11 won’t tell

12 I’ll do

D

2 Where shall we go (on holiday)?

3 Shall I buy it?

4 Shall we get a taxi (or) (shall we) walk?

5 What shall I give/buy/get Helen (for her birthday)?

6 What time shall we meet?

 

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019