Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew....I wish I knew... – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 29/05/2020 | 30
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 37: If I knew....I wish I knew... | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew....I wish I knew... – HocHay

A. IF I KNEW

- Cách sử dụng: Câu điều kiện loại 2 (câu if 2) là câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để diễn tả một điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.


Cấu trúc câu: If + S + V2/-ed + …, S' + would/could (not) + V bare + O + …

Lưu ý: Động từ to be ở tất cả các ngôi đều phải chia là were.

Ví dụ:


  • If I were you, I would help him.
   (Nếu tôi là anh, tôi sẽ giúp anh ta)

 • If you tried hard again, you would succeed.
  (Nếu bạn cố gắng chăm chỉ lần nữa, bạn sẽ thành công thôi)

B. I WISH I KNEW

- Cách dùng wish loại 2:

Câu ước wish ở hiện tại dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở hiện tại, hay giả định một điều ngược lại so với thực tế. Chúng ta dùng câu wish ở hiện tại để ước về điều không có thật ở hiện tại, thường là thể hiện sự nuối tiếc về tình huống hiện tại.

- Cấu trúc wish:


Khẳng định: S + wish(es) + Noun/Pronoun + V2/-ed + OPhủ định: S + wish(es) + Noun/Pronoun + didn’t + V(bare)

► Lưu ý: Tương tự như câu if loại 2, động từ to be trong câu wsh loại 2 được chia là were cho tất cả các ngôi.

Ví dụ:


  • wish I had enough time to do it. (I’m too busy, I don’t have enough time to do it)
   (Tôi ước mình có đủ thì giờ để làm việc đó)

  • wish I didn't call you with that rediculous nickname.
   (Tôi ước gì mình không gọi cậu bằng cái biệt danh nực cười đó)

 • I wish you were here.
  (Con ước gì mẹ ở đây)

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew....I wish I knew... – HocHay

A Put the verb into the correct form.

1 If I knew (I / know) his number, I would phone him.

2 I wouldn’t buy (I / not / buy) that coat if I were you.

3 …………….(I / help) you if I could, but I’m afraid I can’t.

4 This soup isn’t very nice. …………….(it / taste) better if it wasn’t so salty.

5 We live in a city and don’t need a car, but we would need one if…………….(we / live) in the country.

6 If we had the choice, …………….(we / live) in the country.

7 I’d make a lot of changes if …………….(I / be) the manager of the company.

8 I wouldn’t call someone in the middle of the night if …………….(it / not / be) important.

9 If I were you, …………….(I / not / wait). …………….(I / go) now.

10 You’re always tired because you go to bed so late. If …………….(you / not / go) to bed so late every night, …………….(you / not / be) tired all the time.

11 I think there are too many cars. If …………….(there / not / be) so many cars, …………….(there / not / be) so much pollution.

12 We all need jobs and money, but what …………….(you / do) if …………….(you / not / have) to work?

B Write a sentence with if … for each situation.

1 We don’t see you very often because you live so far away.

=> If you didn’t live so far away, we’d see you more often.

2 I like these shoes but they’re too expensive, so I’m not going to buy them.

I……………… them if ………………so

3 We’d like to go on holiday, but we can’t afford it.

We……………… if………………

4 It would be nice to have lunch outside but it’s raining, so we can’t.

We………………

5 I don’t want his advice, and that’s why I’m not going to ask for it.

If………………

C Write sentences beginning I wish … .

1 I don’t know many people (and I’m lonely). I wish I knew more people.

2 I don’t have much free time (and I need more). I wish…………………

3 Helen isn’t here (and I need to see her).

4 It’s cold (and I hate cold weather).

5 I live in a big city (and I don’t like it).

6 I can’t find my phone (which is a problem).

7 I’m not feeling well (which isn’t good).

8 I have to get up early tomorrow (but I’d prefer to sleep late).

9 I don’t know much about science (and I should know more).

D Write your own sentences beginning I wish … .

1 (somewhere you’d like to be now – on the beach, in New York, in bed etc.)

I wish I…………………..

2 (something you’d like to have – a motorbike, more friends, lots of money etc.)

3 (something you’d like to be able to do – sing, travel more, cook etc.)

4 (something you’d like to be – famous, more intelligent, good at sport etc.)

Đáp án

A

3 I’d help / I would help

4 It would taste

5 we lived

6 we’d live / we would live

7 I was / I were

8 it wasn’t / it weren’t

9 I wouldn’t wait … I’d go / I would go

10 you didn’t go … you wouldn’t be

11 there weren’t … there wouldn’t be

12 would you do if you didn’t have

B

2 I’d / I would buy them if they weren’t so expensive.

3 We’d / We would go on holiday if we could afford it.

4 We could have lunch outside if it weren’t/wasn’t raining.

5 If I wanted his advice, I’d / I would ask for it.

C

2 I wish I had more free time.

3 I wish Helen were/was here.

4 I wish it weren’t/wasn’t (so) cold.

5 I wish I didn’t live in a big city.

6 I wish I could find my phone.

7 I wish I was/were feeling well/better.

8 I wish I didn’t have to get up early tomorrow.

9 I wish I knew more about science.

D

Example answers:

1 I wish I was at home.

2 I wish I had a big garden.

3 I wish I could tell jokes.

4 I wish I was taller.

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew....I wish I knew... – Học Hay

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.35107799
Email: marcus.lehai@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Fanpage Học Hay Học Hay Youtube Channel MuaBanNhanh Học Hay

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

Tải app HocHay trên Google Play Tải app HocHay trên App Store

 

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019

Ẩn

Web by VINADESIGN