Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew....I wish I knew... – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 24/08/2020 | 1901
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 37: If I knew....I wish I knew... | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew....I wish I knew... – HocHay

A. IF I KNEW

- Cách sử dụng: Câu điều kiện loại 2 (câu if 2) là câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để diễn tả một điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.


Cấu trúc câu: If + S + V2/-ed + …, S' + would/could (not) + V bare + O + …

Lưu ý: Động từ to be ở tất cả các ngôi đều phải chia là were.

Ví dụ:


  • If I were you, I would help him.
   (Nếu tôi là anh, tôi sẽ giúp anh ta)

 • If you tried hard again, you would succeed.
  (Nếu bạn cố gắng chăm chỉ lần nữa, bạn sẽ thành công thôi)

B. I WISH I KNEW

- Cách dùng wish loại 2:

Câu ước wish ở hiện tại dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở hiện tại, hay giả định một điều ngược lại so với thực tế. Chúng ta dùng câu wish ở hiện tại để ước về điều không có thật ở hiện tại, thường là thể hiện sự nuối tiếc về tình huống hiện tại.

- Cấu trúc wish:


Khẳng định: S + wish(es) + Noun/Pronoun + V2/-ed + OPhủ định: S + wish(es) + Noun/Pronoun + didn’t + V(bare)

► Lưu ý: Tương tự như câu if loại 2, động từ to be trong câu wsh loại 2 được chia là were cho tất cả các ngôi.

Ví dụ:


  • wish I had enough time to do it. (I’m too busy, I don’t have enough time to do it)
   (Tôi ước mình có đủ thì giờ để làm việc đó)

  • wish I didn't call you with that rediculous nickname.
   (Tôi ước gì mình không gọi cậu bằng cái biệt danh nực cười đó)

 • I wish you were here.
  (Con ước gì mẹ ở đây)

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew....I wish I knew... – HocHay

A Put the verb into the correct form.

1 If I knew (I / know) his number, I would phone him.

2 I wouldn’t buy (I / not / buy) that coat if I were you.

3 …………….(I / help) you if I could, but I’m afraid I can’t.

4 This soup isn’t very nice. …………….(it / taste) better if it wasn’t so salty.

5 We live in a city and don’t need a car, but we would need one if…………….(we / live) in the country.

6 If we had the choice, …………….(we / live) in the country.

7 I’d make a lot of changes if …………….(I / be) the manager of the company.

8 I wouldn’t call someone in the middle of the night if …………….(it / not / be) important.

9 If I were you, …………….(I / not / wait). …………….(I / go) now.

10 You’re always tired because you go to bed so late. If …………….(you / not / go) to bed so late every night, …………….(you / not / be) tired all the time.

11 I think there are too many cars. If …………….(there / not / be) so many cars, …………….(there / not / be) so much pollution.

12 We all need jobs and money, but what …………….(you / do) if …………….(you / not / have) to work?

B Write a sentence with if … for each situation.

1 We don’t see you very often because you live so far away.

=> If you didn’t live so far away, we’d see you more often.

2 I like these shoes but they’re too expensive, so I’m not going to buy them.

I……………… them if ………………so

3 We’d like to go on holiday, but we can’t afford it.

We……………… if………………

4 It would be nice to have lunch outside but it’s raining, so we can’t.

We………………

5 I don’t want his advice, and that’s why I’m not going to ask for it.

If………………

C Write sentences beginning I wish … .

1 I don’t know many people (and I’m lonely). I wish I knew more people.

2 I don’t have much free time (and I need more). I wish…………………

3 Helen isn’t here (and I need to see her).

4 It’s cold (and I hate cold weather).

5 I live in a big city (and I don’t like it).

6 I can’t find my phone (which is a problem).

7 I’m not feeling well (which isn’t good).

8 I have to get up early tomorrow (but I’d prefer to sleep late).

9 I don’t know much about science (and I should know more).

D Write your own sentences beginning I wish … .

1 (somewhere you’d like to be now – on the beach, in New York, in bed etc.)

I wish I…………………..

2 (something you’d like to have – a motorbike, more friends, lots of money etc.)

3 (something you’d like to be able to do – sing, travel more, cook etc.)

4 (something you’d like to be – famous, more intelligent, good at sport etc.)

Đáp án

A

3 I’d help / I would help

4 It would taste

5 we lived

6 we’d live / we would live

7 I was / I were

8 it wasn’t / it weren’t

9 I wouldn’t wait … I’d go / I would go

10 you didn’t go … you wouldn’t be

11 there weren’t … there wouldn’t be

12 would you do if you didn’t have

B

2 I’d / I would buy them if they weren’t so expensive.

3 We’d / We would go on holiday if we could afford it.

4 We could have lunch outside if it weren’t/wasn’t raining.

5 If I wanted his advice, I’d / I would ask for it.

C

2 I wish I had more free time.

3 I wish Helen were/was here.

4 I wish it weren’t/wasn’t (so) cold.

5 I wish I didn’t live in a big city.

6 I wish I could find my phone.

7 I wish I was/were feeling well/better.

8 I wish I didn’t have to get up early tomorrow.

9 I wish I knew more about science.

D

Example answers:

1 I wish I was at home.

2 I wish I had a big garden.

3 I wish I could tell jokes.

4 I wish I was taller.

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019