Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 62: Mạo từ – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 24/08/2020 | 1326
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 62: Mạo từ | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 62: Mạo từ – Học Hay

Mạo Từ Là Gì?

- Article là gì? Mạo từ trong tiếng anh là từ được dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định.

- Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt, chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa – chỉ đơn vị (cái, con, chiếc).

- Phân loại mạo từ: Các loại mạo từ trong tiếng anh gồm có mạo từ xác định và không xác định: mạo từ a an the.

Mạo Từ Xác Định

1. Mạo từ xác định là gì?

Mạo từ xác định (definite article): the – được dùng với các danh từ (số nhiều và số ít) đã xác định hoặc những danh từ được nhắc đến lần thứ hai, thứ ba mà người nói lẫn người nghe đều biết về nó.

Mạo từ “The”  trong tiếng anh được dùng trước danh từ chỉ người, vật, sự việc đã được xác định:

2. Cách dùng:

- Trường hợp 1:

Mạo từ xác định the được dùng để diễn tả một (hoặc nhiều) người, vật mà cả người nói và người nghe đều biết đối tượng được đề cập tới.

Ví dụ:


  • Mom is in the garden. (Mẹ đang ở trong vườn)
   → người nói và người nghe đều biết khu vườn đó

  • Did you finish the book?
   (Cậu đã đọc xong quyển sách đó chưa?)
   → người nói và người nghe đều biết quyển sách đó

- Trường hợp 2: Khi đối tượng được nhắc đến lần thứ hai.


  • Ví dụ: We got a new book. The book is very interesting.
   (Chúng tôi vừa mới mua một quyển sách mới. Quyển sách rất thú vị)

Mạo Từ Không Xác Định

1. Mạo từ không xác định là gì?

- Mạo từ bất định (indefinite article) gồm a, an được dùng cho danh từ số ít đếm được (singular noun), được nhắc đến lần đầu tiên. Mạo từ không xác định trong tiếng anh được dùng với danh từ số ít, đếm được.

- Quy tắc khi sử dụng mạo từ không xác định: Mạo từ an dùng cho danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (u, e, o, a, i), còn mạo từ dùng cho danh từ bắt đầu bằng phụ âm.

Lưu ý:

- Có một số danh từ bắt đầu là nguyên âm nhưng lại đọc như phụ âm (university, unit) những trường hợp này đều sử dụng mạo từ a.

- Ngoài ra nếu mở đầu danh từ là các âm câm (như âm /h/) thì phải dùng mạo từ an. (an hour, an honest man)

2. Cách dùng:

Mạo từ a và an trong tiếng anh được dùng trong các trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Dùng trước danh từ đếm được số ít, khi danh từ đó chưa được xác định,

  • Ví dụ: a book, a table, an apple

- Trường hợp 2: Dùng khi đối tượng được nhắc đến lần đầu tiên.

Ví dụ:

  • We have just bought a new car.
   (Chúng tôi vừa mới mua một chiếc xe mới)

  • There is a lake near my house.
   (Có một cái hồ gần nhà tôi)

- Trường hợp 3: Dùng với các danh từ chỉ nghề nghiệp.

Ví dụ:

  • My mother is a nurse.
   (Mẹ tôi là một y tá)

  • I want to be a teacher.
   (Tôi muốn trở thành giáo viên)

- Trường hợp 4: Dùng trước danh từ số ít để đại diện cho 1 nhóm người hay 1 loài

Ví dụ:

  • A student should obey to his teacher.
   (1 học sinh thì nên nghe lời thầy cô giáo → Tất cả học sinh nên nghe lời thầy cô giáo)

  • A cat hate rain.
   (Mèo ghét mưa → Tất cả mèo đều ghét mưa)

- Trường hợp 5: Dùng trong các câu cảm thán với cấu trúc what khi dừng từ đếm được ở số ít.

  • Ví dụ: What a beautiful dress!
   (Quả là một chiếc váy đẹp!)

- Trường hợp 6: Dùng với họ của một người để chỉ người xa lạ.

  • Ví dụ: A Smith phoned you when you were out.
   (Một gã tên Smith nào đó đã gọi tới khi em ra ngoài)

- Trường hợp 7: Dùng để chỉ 1 người hoặc vật trong 1 nhóm

 • Ví dụ: She is a student at Tran Phu highschool.
  (Cô ấy là một sinh viên tại trường THPT Trần Phú)

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 62: Mạo từ – Học Hay

A Put in a/an or the.

1 This morning I bought a book and ………………….magazine. ………………book is in my bag, but I can’t remember where I put magazine.

2 I saw ………………accident this morning. ………………car crashed into tree. ………………driver of……………… car wasn’t hurt, but……………… car was badly damaged.

3 There are two cars parked outside: ………………blue one and……………… grey one. ………………blue one belongs to my neighbours. I don’t know who……………… owner of……………… grey one is.

4 My friends live in……………… old house in……………… small village. There is……………… beautiful garden behind house. I would like to have ………………garden like that.

B Put in a/an or the.

1 a This house is very nice. Does it have ………………garden?

b It’s a beautiful day. Let’s sit in……………… garden.

c I like living in this house, but it’s a shame that……………… garden is so small.

2 a Can you recommend ………………good restaurant?

b We had dinner in……………… very nice restaurant.

c We had dinner in ………………best restaurant in town.

3 a What’s……………… name of that man we met yesterday?

b We stayed at a very nice hotel – I can’t remember……………… name now.

c My neighbour has……………… French name, but in fact she’s English, not French.

4 a Did Paula get……………… job she applied for?

b It’s not easy to get……………… job at the moment.

c Do you enjoy your work? Is it……………… interesting job?

5 a ‘Are you going away next week?’ ‘No, ………………week after next.’

b I’m going away for……………… week in September.

c Gary has a part-time job. He works three mornings……………… week.

C Put in a/an or the where necessary.

1 Would you like apple? => Would you like an apple?

2 How often do you go to dentist?

3 Can you close door, please?

4 I have problem. I need your help.

5 How far is it from here to station?

6 I’m going to post office. I won’t be long.

7 Paul plays tennis. He’s very good player.

8 There isn’t airport near where I live.

9 Nearest airport is 70 miles away.

10 There were no chairs, so we sat on floor.

11 Have you finished with book I lent you?

12 Chris has just got job in bank in Zurich.

13 We live in small apartment in city centre.

14 There’s shop at end of street I live in.

D Answer these questions. Where possible, use once a week / three times a day etc.

1 How often do you go to the cinema? => Three or four times a year.

2 How often do you go to the dentist?

3 How often do you go away on holiday?

4 How long do you usually sleep?

5 How often do you go out in the evening?

6 How many hours of TV do you watch (on average)?

7 What’s the usual speed limit in towns in your country?

Đáp án

A

1 … and a magazine. The book is in my bag, but I can’t remember where I put the magazine.

2 I saw an accident this morning. A car crashed into a tree. The driver of the car wasn’t hurt, but the car was badly damaged.

3 … a blue one and a grey one. The blue one belongs to my neighbours. I don’t know who the owner of the grey one is.

4 My friends live in an old house in a small village. There is a beautiful garden behind the house. I would like to have a garden like that.

B

1a a

b the

c the

2a a

b a

c the

3a the

b the

c a

4a the

b a

c an

5a the

b a

c a

C

2 the dentist

3 the door

4 a problem

5 the station

6 the post office

7 a very good player

8 an airport

9 The nearest airport

10 the floor

11 the book

12 a job in a bank

13 a small apartment in the city centre

14 a shop at the end of the street

D

Example answers:

2 About once a month.

3 Once or twice a year.

4 About seven hours a night.

5 Two or three times a week.

6 About two hours a day.

7 50 kilometres an hour.

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019