Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 67: Sở hữu cách của danh từ – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 24/08/2020 | 1260
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 67: Sở hữu cách của danh từ | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 67: Sở hữu cách của danh từ – Học Hay

- Cần phân biệt hai thành phần sở hữu chính là danh từ sở hữu và danh từ bị sở hữu: danh từ sở hữu là đối tượng sở hữu hoặc làm chủ cái gì đó; danh từ bị sở hữu là đối tượng bị sở hữu, đối tượng của ai/cái gì, thuộc về ai/cái gì.

- Để sử dụng sở hữu cách của danh từ tiếng anh, ta thêm ′s vào phía sau danh từ sở hữu khi đó là một danh từ số ít. Danh từ theo sau ′s không có mạo từ.

 • Ví dụ: Phong's shirt; the man's house

- Sở hữu cách có thể được dùng trong cụm từ phức tạp.

 • Ví dụ: I’m your 3rd daughter's best friend.
  (Cháu là bạn thân của con gái thứ 3 của bác)

- Có thể sử dụng 2 sở hữu cách cho cùng 1 cụm danh từ

 • Ví dụ: Tiffany′s mother′s party
  (bữa tiệc của mẹ (của) Tiffany)

- Sở hữu cách của danh từ số nhiều tận cùng là "-s", chúng ta chỉ thêm dấu sở hữu cách ′

 • Ví dụ: The girls' hats; the dogs' tails

- Sở hữu cách của danh từ số nhiều không tận cùng là "-s", thêm ′s như bình thường

 • Ví dụ: People's voices; children's pencils.

- Sở hữu cách của hai hay nhiều danh từ có cùng chung một sự sở hữu thì ′s đặt sau danh từ sở hữu cuối cùng.

 • Ví dụ: Magaret and Amber′s phones; The boys and girls' bags.

 - Sở hữu cách dùng cho tên người tận cùng là ′s, chúng ta có thể thêm hoặc ′s, ′s được sử dụng phố biến hơn. Cách phát âm của sở hữu cách này thường là /ziz/ hoặc /siz/.

 • Ví dụ: Jamescar /ˈdʒeɪmzɪz/, Keatshouse /ˈki:tsɪz/

- Với danh từ ghép, ta thêm 's vào từ cuối cùng.

 • Ví dụ: daughter-in-law's books

- Sở hữu cách có thể được dùng để nói về (khoảng) thời gian.

 • Ví dụ: You only have one week’s holiday this year.​​​​​​​
  (Anh chỉ có kỳ nghỉ phép 1 tuần trong năm nay thôi đấy)

 

- Khi nói về 1 nơi chốn quen thuộc với cả người nghe và người nói, đôi khi ta không đặt danh từ sau sở hữu cách 's.

Ví dụ:

 • the vet' = the vet's clininc (phòng khám thú y)
 • the hairdresser's = the hairdresser's salon (salon tóc)
 • Mice' = Mice's house (nhà của Mice)

- Sở hữu cách có thể dùng với các đại từ bất định: somebody, anyone, one, anybody…

 • Ví dụ: someone's coat, one's rights

- Khi dùng sở hữu các với các đại từ bất định và từ else, 's được thêm vào sau else.

Ví dụ:

 • Why didn’t you come? Everyone else's boyfriend was there.​​​​​​​
  (Tại sao anh không tới? Tất cả bạn trai của mọi người đều có mặt ở đó)

- Sở hữu cách của đại từ other tương tự như danh từ: thêm 's với other và ' với others.

- Không dùng sở hữu cách với các tính từ sở hữu: your's, their's

Cách phát âm khi thêm 's

Cách phát âm của danh từ khi thêm 's tượng tự như cách phát âm của danh từ số nhiều.

 • the dogs, the dog's house: /s/
 • Georges, George's: /iz/
 • the kids, the kid's toy: /z/

Lưu ý: Ta không dùng 's khi danh từ không phải là người, động vật, quốc gia, tổ chức..hoặc danh từ bị sở hữu quá dài.

 • Ví dụ: the height of the building, the oldest man in the city’s house

 

- Ngoài ra, ta có thể dùng giới từ of để nói về sự sở hữu danh từ:  danh từ bị sở hữu + of + danh từ sở hữu

 • Ví dụ: The balcony of the house (Ban công của ngôi nhà)

- Ta có thể dùng cấu trúc này đằng trước danh từ có sở hữu cách (cách này ít được dùng).

Ví dụ:

 • She is a friend of Emily's. (Cô ấy là bạn của Emily)
 • The son of the President's has just come.
  (Con trai của Tổng thống vừa tới)

Lưu ý: Ta không dùng “of” khi nói về những thứ thuộc sở hữu của chúng ta, mối quan hệ, tính cách của con người, động vật, quốc gia, các nhóm, loại hoặc các tổ chức. Thay vào đó, ta dùng 's.

 • Ví dụ: the cat's paw (not the paw of cat), the men's car (not the car of the men)

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 67: Sở hữu cách của danh từ – Học Hay

A In some of these sentences, it is more natural to use -’s or -’. Change the underlined parts where necessary.

1 Who is the owner of this restaurant?=>  OK

2 How old are the children of Chris? => Chris’s children

3 Is this the umbrella of your friend?

4 Write your name at the top of the page.

5 I’ve never met the daughter of James.

6 How old is the son of Helen and Andy?

7 We don’t know the cause of the problem.

8 I don’t know the words of this song.

9 The friends of your children are here.

10 What is the cost of a new washing machine?

11 The garden of our neighbours is very small.

12 The hair of David is very long.

13 I work on the ground floor of the building.

14 I couldn’t go to the party of my best friend.

15 George is the brother of somebody I knew at college.

16 Have you seen the car of the parents of Ben?

17 What is the meaning of this expression?

18 Do you agree with the policy of the government?

B Which is right?

1 Don’t step on the cat’s tail. (cat / cat’s / cats’)

2 It’s my ……………..birthday tomorrow. (father / father’s / fathers’)

3 Those ……………look nice. Shall we buy some? (apples / apple’s / apples’)

4 ……………clothes are expensive. (Children / Children’s / Childrens’)

5 Zurich is ……………largest city. (Switzerland / Switzerland’s / Switzerlands’)

6 Your ……………parents are your grandparents. (parents / parent’s / parents’)

7 I took a lot of ……………when I was on holiday. (photos / photo’s / photos’)

8 This isn’t my coat. It’s…………… . (someone else / someone else’s / someone elses’)

9 Have you read any of ……………poems? (Shakespeare / Shakespeare’s / Shakespeares’)

C Read each sentence and write a new sentence beginning with the underlined words.

1 The meeting tomorrow has been cancelled.

Tomorrow’s meeting has been cancelled.

2 The storm last week caused a lot of damage.

3 The only cinema in the town has closed down.

4 The weather in Britain is very changeable.

5 Tourism is the main industry in the region.

D Use the information given to complete the sentences.

1 If I leave my house at 9 o’clock and drive to the airport, I arrive at about 11.

So it’s about two hours’ drive from my house to the airport. (drive)

2 If I leave my house at 8.40 and walk to the centre, I get there at 9 o’clock.

So it’s ……………from my house to the centre. (walk)

3 I’m going on holiday on the 12th. I have to be back at work on the 26th.

So I’ve got ……………. (holiday)

4 I went to sleep at 3 o’clock this morning and woke up an hour later. After that I couldn’t sleep.

So last night I only had…………… . (sleep)

Đáp án

A

3 your friend’s umbrella

4 OK

5 James’s daughter

6 Helen and Andy’s son

7 OK

8 OK

9 Your children’s friends

10 OK

11 Our neighbours’ garden

12 David’s hair

13 OK

14 my best friend’s party

15 OK

16 Ben’s parents’ car

17 OK

18 OK (the government’s policy is also OK)

B

2 father’s

3 apples

4 Children’s

5 Switzerland’s

6 parents’

7 photos

8 someone else’s

9 Shakespeare’s

C

2 Last week’s storm caused a lot of damage.

3 The town’s only cinema has closed down.

4 Britain’s weather is very changeable.

5 The region’s main industry is tourism.

D

2 twenty minutes’ walk

3 two weeks’ holiday / fourteen days’

holiday / a fortnight’s holiday

4 an/one hour’s sleep

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019