Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 71: Some và any – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 24/08/2020 | 1140
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 71: Some và any | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 71: Some và any – Học Hay

A. SOME

- Cách dùng: some đi với danh từ đếm được mang nghĩa là ‘một vài’. Còn nếu some đi với danh từ không đếm được thì mang nghĩa là ‘một ít’.

Ví dụ:

 • He saw some strangers in his house.
  (Anh ta thấy vài người lạ trong nhà anh ta)
 • I want some milk. (Tôi muốn một ít sữa)

- Sau some có thể là danh từ số ít đếm được, dùng để nhắc tới 1 người hoặc vật cụ thể nào đó nhưng không biết.

Ví dụ:

 • There must be some way to get out of here.
  (Phải có cách nào đó thoát ra khỏi đây chứ)
 • Some student hid my bags.
  (Học sinh nào đó giấu cái cặp của tôi)

- Some được sử dụng trong các câu khẳng định, trong câu hỏi và câu đề nghị.

 • Ví dụ: Would you like some more coffee?
  (Bạn có muốn uống thêm chút cà phê không?)

- Some đi với con số để diễn tả một số lượng cao không ngờ tới

 • Ví dụ: Some $60 million was needed to conduct this project.
  (Cần $60 tỷ để thực hiện dự án này)

Xerm thêm: Câu khẳng định tiếng anh là gì
                    Cấu trúc các loại câu hỏi
                    Các loại câu đề nghị phổ biến


- Giới từ of được đi kèm với some khi nó đứng trước mạo từ (a/an, the), đại từ chỉ định (this/that), tính từ sở hữu (my, his, their) hoặc đại từ nhân xưng tân ngữ (him, her, us). Dùng some of khi nhắc tới 1 phần trong tổng thể.

 • Ví dụ: Some of my friends were late to school yesterday.
  (Một vài người bạn của tôi đã đi học trễ vào hôm qua)

Lưu ý: Không sử dụng some với ý nghĩa a few khi dùng cho đơn vị thời gian

 • Ví dụ: I’ll be absent for a few days.
  (Tôi sẽ vắng mặt 1 vài ngày)
  NOT: I’ll be absent for some days.

 

B. ANY

- Cách dùng: Any có nghĩa là một người/vật nào đó (trong câu hỏi), không một chút nào, không ai (ý phủ định), bất cứ ai/vật gì (ý khẳng định). Tùy theo ngữ nghĩa và hoàn cảnh của câu mà any có nghĩa khác nhau. Any được dùng khi đề cập tới một số lượng không xác định/không biết.

Ví dụ:

 • She didn’t know any boys in her class.
  (Cô ấy không biết bất kỳ bạn nam nào trong lớp cả)
 • Do you want any sugar?
  (Bạn có muốn thêm tí đường nào không?)

- Trong câu phủ định và câu nghi vấn với, sau any là danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được.

Ví dụ:

 • There aren’t any yellow cars here.
  (Chả có chiếc xe hơi màu vàng nào ở đây cả)
 • Do you have any milk?
  (Cậu có sữa không?)

- Trong câu khẳng định, any đi với danh từ số ít, số nhiều, danh từ không đếm được, đếm được với ý nghĩa ‘bất cứ ai/cái nào/vật nào’.

Ví dụ:

 • Call this hotline if you have any question about the show.
  (Hãy gọi cho đường dây nóng này nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về buổi biểu diễn)
 • We are so sorry for any inconvenience.
  (Chúng tôi rất xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào)

Any có thể dược dùng với hardly, hoặc dùng sau if và các từ mang nghĩa phủ định.

Ví dụ:

 • He speaks hardly any French.
  (Anh ta không nói được tí tiếng Pháp nào)
 • If any of you come to the party, tell Tom to phone me.
  (Nếu bất kỳ ai trong cố các bạn đến dự tiệc, hãy nói Tom gọi cho tôi)

- Giới từ of được đi kèm với any khi nó đứng trước mạo từ (a/an, the), đại từ chỉ định (this/that), tính từ sở hữu (my, his, their) hoặc đại từ nhân xưng tân ngữ (him, her, us).

Ví dụ:

 • Are any of you going to the party last night?
  (Có ai trong số các em đi đến bữa tiệc tối qua không?)
 • I couldn’t finish any of these homework.
  (Tớ không thể hoàn thành bất cứ câu nào trong đống bài tập này hết)

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 71: Some và any – Học Hay

A Put in some or any.

1 We didn’t buy any flowers.

2 Tonight I’m going out with………….. friends of mine.

3 Have you seen ……….good movies recently?

4 I’d like ……….information about what there is to see in this town.

5 I didn’t have ……….money. I had to borrow………. .

6 You can use your card to withdraw money at ……….cash machine.

7 Those apples look nice. Shall we get………. ?

8 With the special tourist train ticket, you can travel on ……….train you like.

9 ‘Can I have ……….more coffee, please?’ ‘Sure. Help yourself.’

10 If there are ……….words you don’t understand, look them up in a dictionary.

11 We wanted to buy ……….grapes, but they didn’t have ……….in the shop.

B Complete the sentences with some- or any- + -body/-thing/-where.

1 I was too surprised to say anything .

2 There’s ……….at the door. Can you go and see who it is?

3 Does ……….mind if I open the window?

4 I can’t drive and I don’t know………. about cars.

5 You must be hungry. Why don’t I get you………. to eat?

6 Emma is very tolerant. She never complains about………. .

7 There was hardly ……….on the beach. It was almost deserted.

8 Let’s go away. Let’s go ……….warm and sunny.

9 I’m going out now. If ……….asks where I am, tell them you don’t know.

10 Why are you looking under the bed? Have you lost ……….?

11 This is a no-parking area……….. who parks their car here will have to pay a fine.

12 Quick, let’s go! There’s ……….coming and I don’t want………. to see us.

13 They stay at home all the time. They never seem to go………. .

14 Jonathan stood up and left the room without saying………. .

15 ‘Can I ask you ……….?’ ‘Sure. What do you want to ask?’

16 Sarah was upset about ……….and refused to talk to………. .

17 I need ……….to translate. Is there………. here who speaks English?

18 Sue is very secretive. She never tells………. . (2 words)

C Complete the sentences. Use any (+ noun) or anybody/anything/anywhere.

"

Đáp án

A

2 some

3 any

4 some

5 any … some

6 any

7 some

8 any

9 some

10 any

11 some … any

B

2 somebody/someone

3 anybody/anyone

4 anything

5 something

6 anything or anybody/anyone

7 anybody/anyone

8 somewhere

9 anybody/anyone

10 something

11 Anybody/Anyone

12 somebody/someone … anybody/ anyone

13 anywhere

14 anything

15 something

16 something … anybody/anyone

17 somebody/someone … anybody/anyone

18 anybody/anyone anything

C

2 Any day

3 Anything

4 anybody/anyone

5 Any job or Anything

6 anywhere

7 Anybody/Anyone

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019