{__ rowsub.childSubPartName __}
Bài tập Phân từ - 6
Độ dài: 10 câu
Điểm trung bình: 4.8/10
Lượt thi: 197 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
cập nhật: 28/10/2019
Bài tập Phân từ - 9
Độ dài: 10 câu
Điểm trung bình: 4.76/10
Lượt thi: 98 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
cập nhật: 18/11/2019
Bài tập Phân từ - 4
Độ dài: 10 câu
Điểm trung bình: 4.65/10
Lượt thi: 74 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
cập nhật: 07/11/2019
Bài tập Phân từ - 7
Độ dài: 10 câu
Điểm trung bình: 4.69/10
Lượt thi: 65 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
cập nhật: 07/11/2019
Bài tập Phân từ - 2
Độ dài: 10 câu
Điểm trung bình: 5.1/10
Lượt thi: 60 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
cập nhật: 02/10/2019
Bài tập Phân từ - 5
Độ dài: 10 câu
Điểm trung bình: 5.51/10
Lượt thi: 48 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
cập nhật: 02/10/2019
Bài tập Phân từ - 1
Độ dài: 10 câu
Điểm trung bình: 4.17/10
Lượt thi: 88 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
cập nhật: 02/10/2019
Bài tập Phân từ - 3
Độ dài: 10 câu
Điểm trung bình: 3.98/10
Lượt thi: 55 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
cập nhật: 02/10/2019
Bài tập Phân từ - 8
Độ dài: 10 câu
Điểm trung bình: 4.74/10
Lượt thi: 41 lượt
Tình trạng: Chưa làm
Phí xem đáp án: Miễn phí
cập nhật: 09/10/2019

Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019