{__ rowsub.childSubPartName __}

Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng

Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng

1. Thành ngữ tiếng Anh là gì?

Idiom trong tiếng anh là gì? Thành ngữ trong tiếng Anh là những cụm từ cố định mà ý nghĩa của nó thường khác với nghĩa đen của cụm từ.

2. Những thành ngữ tiếng anh thông dụng

Bạn có thể tra thành ngữ tiếng anh bằng cách nhấn Ctrl-F

Các câu thành ngữ tiếng anh Nghĩa
You scratch my back and I’ll scratch yours Có qua có lại mới toại lòng nhau
New one in, old one out Có mới nới cũ
It’ too late to lock the stable when the horse is stolen Mất bò mới lo làm chuồng
With age comes wisdom Gừng càng già càng cay
Nothing is more precious than independence and freedom Không có gì quý hơn độc lập tự do
Handsome is as handsome does Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Never offer to teach fish to swim Múa rìu qua mắt thợ
To try to run before the one can walk Chưa học bò chớ lo học chạy
Nobody has ever shed tears without seeing a coffin Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
You get what you pay for Tiền nào của nấy

 

As strong as a horse Khỏe như trâu
All roads lead to Rome Đường nào cũng về La Mã
Good wine needs no bush Hữu xạ tự nhiên hương
Diamond cuts diamond Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Spare the rod and spoil the child Thương cho roi cho vọt
Speak one way and act another Nói một đường làm một nẻo
Don’t judge a book by its cover Đừng đánh giá con người qua bề ngoài
It’s no use beating around the bush Nói gần nói xa chẳng qua nói thật
Man proposes God deposes Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên
Out of sight out of mind Xa mặt cách lòng

những câu thành ngữ tiếng anh

Hit the nail on the head có nghĩa là nói điều gi đó hoàn toàn chính xác

East or West home is best Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
So many men, so many minds Chín người mười ý
Every man has his mistakes Không ai hoàn hảo cả
Love me love my dog Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng
What will be will be Cái gì đến cũng đến
Every day is not Sunday Sông có khúc người có lúc
He laughs best who laughs last Cười người hôm trước hôm sau người cười
Slow but sure Chậm mà chắc
Beauty is only skin deep Cái nết đánh chết cái đẹp
Jack of all trades and master of none Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào

 

Every Jack has his Jill Nồi nào úp vung nấy
A friend in need is a friend indeed Hoạn nạn mới biết bạn hiền
Curses come home to roost Ác giả ác báo
No pains no gains Có công mày sắt, có ngày nên kim
Grasp all lose all Tham thì thâm
Easier said than done Nói thì dễ làm thì khó
Easy come easy go Dễ được thì cũng dễ mất (của thiên trả địa)
Nothing venture nothing gains Phi thương bất phú
Other times other ways Mỗi thời mỗi cách
While there’s life, there’s hope Còn nước còn tát

thành ngữ tiếng anh hay

Cry wolf có nghĩa là kêu cứu đùa, kêu cứu láo để đánh lừa mọi người

The empty vessel makes greatest sound Thùng rỗng kêu to
He who excuses himself, accuses himself Có tật giật mình
Beauty is in the eye of the beholder Yêu nên tốt, ghét nên xấu
Blood is thicker than water Một giọt máu đào hơn ao nước lã
Good watch prevents misfortune Cẩn tắc vô ưu
Great minds think alike Ý tưởng lớn gặp nhau
He that knows nothing doubts nothing Điếc không sợ súng
His eyes are bigger than his belly Con mắt lớn hơn cái bao tử
It’s the first step that counts Vạn sự khởi đầu nan
Like father like son Cha nào con nấy

các thành ngữ tiếng anh thông dụng

 Let the cat out of the bag có nghĩa là vô tình tiết lộ một điều bí mật

Tit for tat Ăn miếng trả miếng
The more the merrier Càng đông càng vui
When the cat is away, the mice will play Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
Who drinks will drink again Chứng nào tật nấy
Don’t count your chickens before they hatch Nói trước bước không qua
To carry coals to Newcastle Chở củi về rừng
Haste makes waste Dục tốc bất đạt
If you sell your cow, you will sell her milk too Cùi không sợ lở
Neck or nothing Không vào hang cọp sao bắt được cọp con
A good turn deserves another Ở hiền gặp lành
A miss is as good as a mile Sai một ly đi một dặm
Losers are always in the wrong Thắng làm vua thua làm giặc
Laughing is the best medicine Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ

 

If you can’t bite, never show your teeth Miệng hùm gan sứa
Love is blind Tình yêu là mù quáng
Where there’s smoke, there’s fire Không có lửa sao có khói
Let bygones be bygones Việc gì qua rồi hãy cho qua
We reap what we sow Gieo gió ắt gặp bảo
To kill two birds with one stone Một mũi tên trúng 2 con nhạn
Bitter pills may have blessed effects Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng
Better die on your feet than live on your knees Chết vinh còn hơn sống nhục
United we stand, divided we fall Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết
Birds have the same feather stick together Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu
Practice makes perfect Có công mài sắt có ngày nên kim
Never say die up man try Đừng bao giờ bỏ cuộc
When you eat a fruit, think of the man who planted the tree Uống nước nhớ nguồn

các thành ngữ trong tiếng anh

Kick the bucket có nghĩa là chết, qua đời

All that glitters is not gold Chớ thấy sáng loáng mà tưởng là vàng
Never put off tomorrow what you can do today Việc hôm nay chớ để ngày mai
To set a sprat to catch a mackerel Thả con tép bắt con tôm
Better late than never Có còn hơn không
Travel broadens the mind Đi một ngày đàng học một sàng khôn
No more no less Không hơn không kém
Sink or swim Được ăn cả ngã về không
To live from hand to mouth Được đồng nào hay đồng đó
To give him an inch, he will take a yard Được voi đòi tiên
You can’t have it both ways Được cái này thì mất cái kia
A good wife makes a good husband Trai khôn vì vợ, gái ngoan vì chồng
A man is known by the company he keeps Xem bạn biết người
A good name is sooner lost than won Mua danh ba vạn bán danh ba đồng

 

A good name is better than riches Tốt danh hơn tốt áo
A good face is a letter of recommendation Nhìn mặt mà bắt hình dong
A good beginning makes a good ending Đầu xuôi đuôi lọt
A clean hand needs no washing Vàng thật không sợ lửa
The failure is the mother of success Thất bại là mẹ thành công
The die is cast Chạy trời không khỏi nắng
Death pays all debts Chết là hết
A black hen lays a white egg Xanh vỏ đỏ lòng (Khẩu xà tâm phật)
Time cure all pains Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương
Money talks Có tiền mua tiên cũng được
Misfortunes never come alone Họa vô đơn chí
A clean hand wants no washing Cây ngay không sợ chết đứng
Money is a good servant but a bad master Tiền là một người đầy tớ đắc lực nhưng là một ông chủ tồi

những câu thành ngữ tiếng anh hay

Drink like a fish có nghĩa là uống rất nhiều rượu bia

As ageless as the sun Trẻ mãi không già
As alike as two peas Giống nhau như 2 giọt nước
As ancient as the sun Xưa như quả đất
As and when Khi nào có dịp
As black as coal Đen như mực
To be not as black as it is painted Không tệ như mọi người nghĩ
As clear as daylight Rõ như ban ngày
Love can’t be forced Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên
After rain comes fair weather Sau cơn mưa trời lại sáng
Better luck next time Thua keo này ta bày keo khác
A straw will show which way the wind blow Nhìn cọng rơm biết hướng giỏ thổi (Ý nói nhìn những dấu hiệu nhỏ có thể giúp đoán được những sự kiện lớn sắp xảy ra hoặc có thể xảy ra)
A tale never loses in the telling Tam sao thất bổn
A tatter is worse than a thief Một người lẽo mép còn tệ hơn kẻ cắp

 

A thief knows a thief as a wolf knows a wolf Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
A thief passes for a gentleman when stealing has made him rich Đồng tiền không phấn không hồ mà sao khéo điểm mà tô mặt người
A thing you don’t want is dear at any price Vật không cần thì giá nào cũng bán
A tree is known by its fruit Nhìn quả biết cây
A useful trade is a mine of gold Nhật nghệ tinh, nhất thân vinh
A watched pot never boils Càng để ý càng sốt ruột
A willful man must have his way Có chí thì nên
A wise man changes his mind, a foll never will Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt
A woman must have her own way Nhất vợ nhì trời
A woman’s work is never done Việc ba đầu sáu tay không làm xuể
A word is enough to the wise Người khôn nói ít hiểu nhiều
A word spoken is past recalling Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
Absence makes the heart grow fonder Càng xa càng nhớ

thành ngữ tiếng anh ngắn

The elephant in the room đề cập tới 1 vấn đề, rắc rối mà không ai muốn giải quyết

Accidents will happen Chạy trời không khỏi nắng
Actions speak louder than words Hay làm hơn hay nói
Adam’s ale is the best brew Cái gì tự nhiên mới là tốt
Adversity brings wisdom, Adversity is great schoolmaster, Adversity makes a man wise, not rich Cái khó ló cái khôn
Adversity makes strange bedfellows Hoạn nạn mới biết chân tình
After a storm comes a calm Sau cơn mưa, trời lại sáng
After dinner comes the reckoning Có sức chơi, có sức chịu
After dinner sit (sleep) a while, after supper walk a mile Chú ý tránh vận động quá sức sau khi ăn no
Agues come on horseback, but go away on foot bệnh tăng như núi lở, bệnh đỡ như nhả tơ
All bread is not baked in one oven Không nên vơ đũa cả nắm
All cats are grey in the dark (in the night) Tắt đèn thì đẹp cũng như xấu
All cover, all lose Tham thì thâm
All doors open to courtesy Sự lịch sự nhã nhặn mở ra được tất cả mọi cánh cửa

 

All his geese are swans Ý nói: Những người trẻ cho rằng những điều mình thích là tốt đẹp nhất)
All is well that ends well Kết cuộc tốt là tốt
All lay loads on the willing horse Người khôn nhọc lo, đứa dại ăn no lại nằm
All men can’t be masters Không phải ai cũng được sinh ra để lãnh đạo
All men do not follow in the footsteps of their forbears Cha mẹ sinh con trời sinh tính
All professions are useful Nghề nào cũng quý
All that live must die Sinh giả tất tử (Người ta ai cũng phải chết)
All things are difficult before they are easy Vạn sự khởi đầu nan
All truth is not always to be told Sự thật cũng có lúc không nên nói
All work and no play makes Jack a dull boy Làm việc phải biết nghỉ ngơi
Although the sun shine, leave not your cloak at home Cẩn tắc vô áy náy
Among the blind the one-eyed man is king Xứ mù thằng chột làm vua
An act of kindness is never wasted Làm ơn không bao giờ thiệt

tục ngữ tiếng anh

Pice of cake có nghĩa là dễ như ăn bánh, chuyện nhỏ

An ass is a lion’s skin Cáo mượn oai hùm
An army marches on its stomach Có thực mới vực được đạo
An ass will always be an ass Chó dại có mùa, người dại quanh năm
An empty sack cannot stand upright Bần cùng sinh đạo tặc
An empty hand is no lure for a hawk Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
An empty vessel gives a greater sound than a full barrel Thùng rỗng kêu to
An evil chance seldom comes alone Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí
An eye for an eye and a tooth for a tooth Lấy oán báo oán; Ân đền oán trả
An honest tale speeds best, being plainly told Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật
An hour in the morning is worth two in the evening Nên suy tính mọi việc vào buổi sáng
An idle brain is the devil’s workshop Nhàn cư vi bất thiện
An open door may tempt a saint Đừng mang mỡ đến trước miệng mèo
An ounce of prevention is better than a pound of cure Phòng bệnh hơn chữa bệnh

 

An ounce of luck is better than a pound wisdom Học tài thi vận, giỏi không bằng hên
An ox is taken by the horns, and a man by the tounge Thần khẩu hại xác phàm, cái miệng hại cái thân
An unfortunate man would be drowned in a tea-cup Chạy trời không khỏi nắng
Anger and haste hinder good counsel No mất ngon, giận mất khôn
Anything may happen Không ai đoán được chữ ngờ
Appetite comes with eating Ăn quen bén mùi
As a man makes his bed so must he lie Có gan ăn cướp có gan chịu đòn
As the call, so the echo Ác giả ác báo; Nợ có vay có trả
As the tree falls, so shall it lie Gió chiều nào, ngã theo chiều ấy
As the twig is bent, so the tree grows Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
As you sow, so shall you reap Trồng dưa đuợc dưa, trồng đậu đuợc đậu
A bad compromise is better than a good lawsuit Dĩ hoà vi quý; Một câu nhịn, chín câu lành
A bargain is a bargain Ăn cho, buôn so
A broken friendship may be soldered, but will never be sound Nước đỗ khó hốt, gương vỡ khó lành
A burnt child dreads the fire Như con chim sẻ sợ cành cây cong

thành ngữ hay

Against the clock có nghĩa là chạy đua với thời gian

A cat in gloves catches no mice Có làm mới có ăn
A civil denial is better than a rude grant Mất lòng trước, được lòng sau
A lean fast is better than a dirty breakfast Giấy rách phải giữ lấy lề; Đói cho sạch, rách cho thơm
A clear conscicence laughs at false accusations Cây ngay không sợ chết đứng
A cook is valiant on his own dunghill Chó gậy gần nhà, gà cậy gần vườn
A constant guest is never welcome Đừng nên lợi dụng sự rộng rãi của người khác
A fault confessed is half redressed Biết nhận lỗi là đã sửa chữa được phân nữa
A flow will have a ebb Sông có khúc, người có lúc; Người có lúc vinh lúc nhục, sông có lúc đục lúc trong
A fool and his money are soon parted Tiền vô nhà khó như gió lùa nhà trống
A golden key opens all doors Có tiền mua tiên cũng được
A good conscience is a soft pillow Lòng thanh thản là chiếc gối mềm
A good example is the best sermon Nên làm gương hơn nói bằng lời
A good husband makes a good wife Người chồng tốt làm nên vợ tốt
A good marksman may miss Thánh nhân còn có đôi khi nhầm
A good turn is soon forgotten, but an insult long remember Ơn chóng quên, oán nhớ đời

 

A great fortune is a great slavery Ăn cơm với cáy thì ngáy kho kho, an cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
A geart ship asks deep waters Lớn thuyền thì lớn sóng
A handful of ashes is all that remains of the greatest Sang hèn cũng ba tấc đất là xong
A honey tongue a heart of gall Miện nam mô bụng một bồ dao găm; Khẩu phật, tâm xà
A hungry man is an angry man Đói quá hoá rồ
A liar is not believed when he speaks the truth Một lần nói dối suốt đời chẳng ai tin
A liar should have a good memory Nói dối phải nhớ dai
A man can do no more than he can Sức người có hạn
A man is known by his friends Xem bạn biết người
A merry heart goes all the way Vui vẻ trong công việc sẽ dẫn đến thành công
A miserly father makes a prodigal son Cha hà tiện đẻ con hoang phí
A miss is as good as mile Sai một ly đi một dặm
A mouse in time may bite in two a cable Có công mài sắt có ngày nên kim; Có chí thì nên
A new broom sweeps clean Ý nói: Người mới vào nghề thường hay siêng hoặc Chủ mới, trật tự mới
A penny soul never came to two pence Việc to đừng lo tốn

nhung cau thanh ngu hay

Thành ngữ Cost an arm and a leg được dùng khi nói về cái gì đó rất đắt tiền

A ragged coal may cover an honest man Nghèo không phải tội
A soft answer turns away wrath Một câu nhịn chín câu lành
A sound mind in a sound body Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể khoẻ mạnh
Live not to eat, but eat to live Sống không phải để ăn nhưng ăn để sống
The longest day must have an end Không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời
Make the best of a bad job Phải biết chấp nhận hoàn cảnh
A man can only die once Ai cũng phải chết một lần
Marriage are made in Heaven Hôn nhân là do trời định
Men make houses, Women make home Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm
Barking dogs seldom bite Chó sủa là chó không cắn
Beauty is in the eyes of the beholder Vẻ đẹp nằm trong con mắt người ngắm
Brevity is the soul of witness Sự ngắn gọn là tinh hoa của trí tuệ
Everybody’s business is nobody’s business Cha chung không ai khóc
Cut your coat according to your cloth Liệu cơm gắp mắm
Bad news have wings Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa

 

To swim with the tide Gió chiều nào che chiều ấy
Ill gotten, ill spent Của thiên trả địa
You can’t make an omelet without breaking eggs Muốn ăn phải lăn vào bếp
As you brew, so you must drink Bụng làm dạ chịu
Diamond cut diamond Kẻ cắp gặp bà già
Home is home, be it ever so homely Ta về ta tắm ao ta
Don’t let the grass grow under your feet Đừng để nước đến chân mới nhảy
To make two ends meet Giật gấu vá vai
The grass is always greener in the other side of the hill Đứng núi này trông núi nọ
Catch the bear before you sell his skin Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
Charity begins at home Thương trong nhà rồi mới thương ra; Hết trong nhà mới ra ngoài ngõ
Cheapest is the dearest Của rẻ là của ôi
Circumstances alter cases Hoàn cảnh biện minh hành động
Cleanliness is next to godliness Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
Comfort is better than pride Ăn chắc, mặc bền

thành ngữ tiếng anh hay

No painno gain   không vấp ngã, không thành công, có công mài sắt có ngày nên kim

Coming evens cast their shadows before Những biến cố thường có những dấu hiệu đi trước
Courtesy costs nothing Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Curiosity killed a cat Y nói tò mò không tốt
Curse like chikens come home to roost Ngậm máu phun người dơ miệng mình
Custom rules the law Phép vua thua lệ làng
seeing is believing Tai nghe không bằng mắt thấy
many men many minds Lắm thầy nhiều ma - 9 người 10 ý
an eye is for an eye Ăn miếng trả miếng
out of sight, out of mind Xa mặt cách lòng
when in Rome, do as the Romans do Nhập gia tuỳ tục
east or west, home is best Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẩn hơn
still waters run deep Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
easy come, easy go Của phù du để ngoài ngõ
speech is silver but silence is gold Nói là bạc nhưng im lặng là vàng
give him an inch an he will ask for a yard Được voi đòi tiên

 

where there a will, there a way Có chí thì nên
like father, like son Cha nào con nấy
fast bind fast find Cẩn tắc vô áy náy
money makes the mare go Có tiền mua tiên cũng được
more haste, less speed Dục tốc bất đạt
in the country of the blind tha one-eye man is king Thằng chột làm vua xứ mù
clothes do not make the man Manh áo không làm nên thầy tu
don’t count the chicken before they are hatched Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
the early birds catches the worm Trâu chậm uống nước đục
even a worm will turn Con giun xéo lắm cũng quằn
let sleeping dogs lie Chớ dại vuốt râu hùm
idleness is the root of all evils Nhàn cư vi bất thiện
where there is a smoke there is a flame Không có lửa sao có khói
think twice before you say once Uốn lưỡi 7 lần rồi mới nói
a full purse makes the mouth speak Nén bạc đâm toạc tờ giấy

các thành ngữ tiếng anh

Rule of thumb là để nói về phương pháp thô sơ để đánh giá hay đo lường một cái , dựa trên kinh nghiệm chứ không dựa vào sự chính xác

while there is life there is hope còn nước còn tát
a good mane is better than riches Tốt danh hơn lành áo
all things are difficult before thay are easy Vạn sự khởi đầu an
Man proposes, god disposes Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Ill-gotten, ill-spent Của thiên, trả địa
Too much knowledge makes the head bald Biết nhiều mau già
Poverty parts friends Giàu sang lắm kẻ lại nhà, khó nằm giữa chợ chẳng ma nào tìm
A rolling stone gathers no moss Một nghề thì sống, đống nghề thì chết
Look before you leap Cẩn tắc vô ưu
Adversity brings wisdom Cái khó ló cái khôn
Everything is good in its season Măng mọc có lứa, người ta có thì
In for a penny, in for a pound Được voi đòi tiên
A penny saved, a penny gained Đồng tiền tiết kiệm là đồng tiền kiếm được
No bees, no honey; no work, no money Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
Every little helps Góp gió thành bão

 

A word is enough to a wise Người khôn nói ít hiểu nhiều
An eye for an eye, a tooth for a tooth Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng
Laughter is the best medicine Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
We reap as we sow Bụng làm, dạ chịu / Gieo gió gặp bão
Lucky at cards, unlucky in love Đỏ bạc, đen tình
Stronger by rice, daring by money Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
Fire proves gold, adversity proves men Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Empty vessels make most sound Thùng rỗng kêu to
Words are but Wind Lời nói gió bay
A flow will have an ebb Sông có khúc, người có lúc
It is the first step that counts Vạn sự khởi đầu nan
Calamity is man’s true touchstone Vô hoạn nạn bất anh hùng
Don’t trouble trouble till trouble troubles you Sinh sự, sự sinh
Prevention is better than cure Phòng bệnh hơn chữa bệnh
So much to do, so little done Lực bất tòng tâm

Xem thêm Các cấu trúc ngữ pháp tại đây

Silence is golden Im lặng là vàng
Walls have ears Tai vách mạch rừng
The higher you climb, the greater you fall Trèo cao té đau
Beauty dies and fades away Cái nết đánh chết cái đẹp
Don’t let the fox guard the hen house Giao trứng cho ác
Fine words butter no parsnips Có thực mới vực được đạo
The proof of the pudding is in the eating Đường dài mới biết ngựa hay
Men make houses, women make sweet homes Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
Constant dripping wears away stone Nước chảy đá mòn
Nightingales will not sing in a cage Thà làm chim sẻ trên cành, còn hơn sống kiếp hoàng oanh trong lồng
Love me little, love me long Càng thắm thì càng chóng phai, thoang thoảng hoa nhài càng đượm thơm lâu
Cross the stream where it is shallowest Làm người phải đắn phải đo, phải cân nặng nhẹ phải dò nông sâu
In times of prosperity friends will be plenty, in times of adversity not one in twenty Giàu sang nhiều kẻ tới nhà, khó khăn nên nỗi ruột rà xa nhau
Where there is a will, there is a way Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường
A bird in the hand is worth two in the bush Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng

 

Ring out the old, ring in the new Tống cựu nghênh tân
Opportunities are hard to seize Thời qua đi, cơ hội khó tìm
Rats desert a falling house Cháy nhà mới ra mặt chuột
It is the first step that costs Vạn sự khởi đầu nan
Love me, love my dog Yêu người yêu cả đường đi, ghét người ghét cả tông ti họ hàng
There’s no smoke without fire Không có lửa làm sao có khói
A bad begining makes a good ending Đầu xuôi, đuôi lọt
To be on cloud nine Hạnh phúc như ở trên mây
As poor as a church mouse Nghèo rớt mồng tơi
Every cloud has a silver lining Họa dã phúc dã
Together we can change the world Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao
One scabby sheep is enough to spoil the whole flock Con sâu làm rầu nồi canh
Necessity is the mother of invention Cái khó ló cái khôn
Birds of a feather flock together Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Where there’s life, there’s hope Còn nước còn tát

thanh ngu tieng anh

Ants in your pants có nghĩa là cảm thấy phần khích, bồn chồn khó chịu

A blessing in disguise Trong cái rủi có cái may
Grasp all, lose all Tham thì thâm
Diligence is the mother of good fortune Có công mài sắt có ngày nên kim
One good turn deserves another Ở hiền gặp lành
He who laughs today may weep tomorrow Cười người chớ vội cười lâu Cười người hôm trước hôm sau người cười
Behind every great man, there is a great woman Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
A picture is worth a thousand words Nói có sách, mách có chứng
Old friends and old wine are best Bạn cũ bạn tốt, rượu cũ rượu ngon
The grass is always greener on the other side of the fence Đứng núi này trông núi nọ
Fire is a good servant but a bad master Đừng đùa với lửa
When in the Rome, do as the Romans do Nhập gia tùy tục 

Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019