Tổng hợp Master Spoken English - Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ - Đĩa số 1 - 9 - Học hay

Tổng hợp Master Spoken English - Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ - Đĩa số 1 - 9 - Học hay
Tổng hợp Master Spoken English - Luyện phát âm tiếng Anh-Mỹ - Đĩa số 1 - 9 - Học hay
Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Car, Care - Học Hay

Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Car, Care - Học Hay
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay
Sách Phát âm tiếng anh – Unit 13: Cách phát âm /k/ và /g/– Học Hay

Sách Phát âm tiếng anh – Unit 13: Cách phát âm /k/ và /g/– Học Hay
Giáo trình Pronunciation in Use Elementary – Unit 13: Cách phát âm /k/ và /g/ | Học Hay
Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Some, Sun, Sung - Học Hay

Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Some, Sun, Sung - Học Hay
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay
Sách Phát âm tiếng anh – Unit 14: Cách phát âm /f/ và /v/– Học Hay

Sách Phát âm tiếng anh – Unit 14: Cách phát âm /f/ và /v/– Học Hay
Giáo trình Pronunciation in Use Elementary – Unit 14: Cách phát âm /f/ và /v/ | Học Hay
Sách Phát âm tiếng anh – Unit 15: Cách phát âm / θ / và / ð /– Học Hay

Sách Phát âm tiếng anh – Unit 15: Cách phát âm / θ / và / ð /– Học Hay
Giáo trình Pronunciation in Use Elementary – Unit 15: Cách phát âm / θ / và / ð / | Học Hay
Sách Phát âm tiếng anh – Unit 16: Cách phát âm /s/ và /z/– Học Hay

Sách Phát âm tiếng anh – Unit 16: Cách phát âm /s/ và /z/– Học Hay
Giáo trình Pronunciation in Use Elementary – Unit 16: Cách phát âm /s/ và /z/ | Học Hay
Sách Phát âm tiếng anh – Unit 17: Cách phát âm /ʃ/ và /ʒ/– Học Hay

Sách Phát âm tiếng anh – Unit 17: Cách phát âm /ʃ/ và /ʒ/– Học Hay
Giáo trình Pronunciation in Use Elementary – Unit 17: Cách phát âm /ʃ/ và /ʒ/ | Học Hay
Sách Phát âm tiếng anh – Unit 18: Cách phát âm /tʃ/ và /dʒ/– Học Hay

Sách Phát âm tiếng anh – Unit 18: Cách phát âm /tʃ/ và /dʒ/– Học Hay
Giáo trình Pronunciation in Use Elementary – Unit 18: Cách phát âm /tʃ/ và /dʒ/ | Học Hay
Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Note, Not - Học Hay

Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Note, Not - Học Hay
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay
Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Arthur's Mother - Học Hay

Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Arthur's Mother - Học Hay
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay
Sách Phát âm tiếng anh – Unit 21: Cách phát âm /l/– Học Hay

Sách Phát âm tiếng anh – Unit 21: Cách phát âm /l/– Học Hay
Giáo trình Pronunciation in Use Elementary – Unit 21: Cách phát âm /l/ | Học Hay
Sách Phát âm tiếng anh – Unit 20: Cách phát âm /h/– Học Hay

Sách Phát âm tiếng anh – Unit 20: Cách phát âm /h/– Học Hay
Giáo trình Pronunciation in Use Elementary – Unit 20: Cách phát âm /h/ | Học Hay
Sách Phát âm tiếng anh – Unit 19: Cách phát âm /m/, /n/ và /ŋ/– Học Hay

Sách Phát âm tiếng anh – Unit 19: Cách phát âm /m/, /n/ và /ŋ/– Học Hay
Giáo trình Pronunciation in Use Elementary – Unit 19: Cách phát âm /m/, /n/ và /ŋ/ | Học Hay
Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Sun, Full, June - Học Hay

Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Sun, Full, June - Học Hay
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Tin nổi bật Phát âm tiếng Anh


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019