Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Arthur's Mother - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 10/09/2020 | 278
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Cách phát âm tiếng Anh các âm phụ âm /θ/ và /ð/ - Học Hay

A. Nghe hai âm /θ/ và /ð/. Chú ý, với âm /θ/, không có tiếng phát ra từ cổ họng. Thay vào đó, có khí phát ra từ miệng. Với âm /ð/, có tiếng phát ra từ cổ họng. Hai âm đều có thể được kéo dài ra. Nhìn hình hướng dẫn cách phát âm. 

 

B.

- Nghe âm /θ/. Nhìn vào hình hướng dẫn cách phát âm. 

- Nghe âm /θ/ trong các từ sau và so sánh chúng với các từ bên cạnh.

sick thick sick

boat    both boat

free three free

- Nghe và lặp lại các ví dụ dưới đây:

thank think thought 

healthy birthday maths 

earth length fourth 

“Martha Smith's an author and an athlete." 

 

C.

- Nghe âm /ð/. Nhìn vào hình hướng dẫn cách phát âm. 

- Nghe âm /ð/ trong các từ sau và so sánh chúng với các từ bên cạnh.

breed breathe breed

den then den

van than van

- Nghe và lặp lại các ví dụ dưới đây:

these though they 

other weather clothes

breathe with sunbathe

“My father and mother live breathe with sunbathe together with my other brother."

Bài tập phát âm tiếng Anh - Học Hay

17.1 Tìm đường đi từ Start đến Finish. Bạn chỉ có thể đi qua ô có âm /θ/, chỉ được di chuyển theo chiều dọc và chiều ngang. 

 

17.2 Hoàn thành các câu sau theo vần với các từ trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra đáp án.

earth      Heather       brother       neither       mothers       brothers        another      together       birth       either 

 

 

Arthur had at _____.

And he didn’t want _____.

And of the brothers, _____

Wanted sisters _____.

The last thing on this _____

They wanted was a _____.

So Arthur’s mother _____

Got them both _____,

And told them all good _____

Should learn to share their _____.

 

17.3 Sửa các lỗi gạch chân của các câu sau: 

Ví dụ: It’s free o’clock. three

1 A bar is more relaxing than a shower.

2 The train went true the tunnel. 

3 Don’t walk on the ice; it’s very fin

4 You need a sick coat in winter. 

5 I don’t know; I haven’t fought about it. 

6 It’s a matter of life and deaf

 

17.4 Nghe và chọn từ mà bạn nghe được. 

1 Youth or use? There’s no youth / use talking about that.

2 Thought or taught? I don’t know what she thought / taught.

3 Free or three? Free / Three refills with each packet!

4 Closed or clothed? They weren’t fully closed / clothed.

5 Breeding or breathing? They’ve stopped breeding / breathing.

6 These are or visa? These are / Visa problems we can deal with later. 

 

Đáp án:

17.1

 

17.2 

Arthur had a brother 

And he didn’t want another. 

And of the brothers, neither 

Wanted sisters either. 

The last thing on this earth 

They wanted was a birth. 

So Arthur’s mother Heather 

Got them both together, 

And told them all good brothers 

Should learn to share their mothers. 

 

17.3

1 bath

2 through

3 thin

4 thick

5 thought

6 death 

 

17.4

1 use

2 taught

3 Free

4 clothed

5 breeding

6 These are 

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019