Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Go - Goal - Gold - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 10/09/2020 | 201
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Âm tiết có âm phụ âm ở cuối - Phát âm tiếng Anh - Học Hay

A. Nhiều từ một âm tiết trong tiếng Anh thường không có âm phụ âm ở cuối, ví dụ như từ ‘go’. Nếu một âm phụ âm được thêm vào ở cuối của từ thì từ vẫn chỉ có một âm tiết, ví dụ: 

Go!

Goal!

Gold! 

 

B. Thỉnh thoảng, nếu bạn không phát âm âm phụ âm cuối thì từ của bạn sẽ bị nhầm lần sang từ khác. Ví dụ, nếu bạn không phát âm âm /k/ trong từ ‘think’ thì sẽ bị nhầm lẫn sang từ ‘thing’. Cùng nghe các từ sau và để ý âm cuối: 

VCC (Vowel-Consonant-Consonant) VC (Vowel-Consonant)

belt 

change 

range 

help 

film 

tenth 

learnt 

wolf

hold

bell 

chain 

rain 

hell 

fill 

ten 

learn 

wool 

hole 

 

C. Người học tiếng Anh thường cảm thấy khó trong việc phát âm âm cuối cùng của các từ. Một mẹo để phát âm tiếng Anh được chuẩn hơn là bạn nối âm cuối đó với từ tiếp theo, ví dụ: 

They weren't able to do it. 

They weren’ — table to do it. 

 

D. Chú ý khi phát âm với các từ có âm cuối là phụ âm, không thêm vào một âm nguyên âm khác vì sẽ dễ gây nhầm lẫn trong cách phát âm. Cùng nghe các ví dụ sau:

help        helper 

sent        centre 

cooker    cooker

mix         mixer 

past        pasta 

Bài tập phát âm tiếng Anh - Học Hay

25.1 Loại bỏ các âm phụ âm ở cuối các từ sau để tạo thành các từ mới. 

Ví dụ: went => when

1 field

2 change

3 six

4 build

5 shelf

6 wealth

7 guest

8 wild 

 

25.2 Đọc đoạn đối thoại sau và gạch chân các từ có 2 âm phụ âm ở cuối. 

A: OK, first question. What’s the eighth month in the year? 

B: It’s August. 

A: Correct! Second question. What's the highest mountain on Earth? 

B: Mount Everest. 

A: Correct again! Mount Everest! Next question. Which city is furthest east in Europe: Athens, Brussels or Budapest? 

B: Is it Budapest, or perhaps Brussels? 

A: No, it isn’t. It’s Athens. OK, last question. What’s the biggest land animal in the world? 

B: The elephant. 

A: Very good! Three out of four correct, that’s seventy-five percent! 

 

25.3 Viết lại câu sau với các từ đúng trong ngoặc 

Ví dụ: She dozen turn much. (earn) She doesn’t earn much.

1 I thing cold cars are better. (think)

2 The bang caught to be open by now. (ought) 

3 I thing call the time. (all)

4 These big cars whole date people. (hold) 

5 Did he fill mother kinds of movies too? (other) 

6 Three people have sick size. (eyes)

7 If you took aspirins, your head wooden take. (ache)

 

25.4 Nghe và chọn từ mà bạn nghe được. 

1 They took their cook / cooker with them.

2 She was a great help / helper!

3 He did an / didn’t exercise.

4 They learn / learnt quickly.

5 Is that your guess / guest?

6 They burn / burnt the food.

7 It’s all in the past / pasta now.

8 That mix / mixer wasn’t very good. 

 

Đáp án:

25.1

1 field feel / feed

2 change chain

3 six sick

4 build bill / bid

5 shelf shell / chef 

6 wealth well

7 guest guess / get

8 wild while / wide 

 

25.2

A: OK, first question. What’s the eighth month in the year? 

B: It’s August. 

A: Correct! Second question. What’s the highest mountain on Earth? 

B: Mount Everest. 

A: Correct again! Mount Everest! Next question: Which city is furthest east in Europe: Athens, Brussels or Budapest? 

B: Is it Budapest, or perhaps Brussels? 

A: No, it isn’t. It’s Athens. OK, last question. What's the biggest land animal in the world? 

B: The elephant.

A: Very good! Three out of four correct, that’s seventy-five percent! 

 

25.3

1 I think old cars are better.

2 The bank ought to be open by now.

3 I think all the time.

4 These big cars hold eight people.

5 Did he film other kinds of movies too?

6 Three people have six eyes.

7 If you took aspirins, your head wouldn’t ache.

 

25.4

1 cook

2 helper

3 didn’t

4 learnt

5 guess

6 burnt

7 pasta

8 mix 

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019