Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Note, Not - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 10/09/2020 | 108
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Cách phát âm tiếng Anh các âm nguyên âm /əʊ/ and /ɒ/ - Học Hay

Khi bạn đọc bảng chữ cái, O có âm nguyên âm dài /əʊ/. Bạn có thể nghe âm này trong từ ‘note’. Nhưng chữ O vẫn có thể được đọc với âm ngắn /ɒ/, như trong từ ‘not’. 

A.

- Nghe âm /əʊ/. Nhìn vào hình hướng dẫn cách phát âm. 

- Nghe âm /əʊ/ trong các từ sau và so sánh chúng với các từ bên cạnh.

bought boat boot

blouse blows blues

cost coast cast

ball bowl bull

- Nghe và lặp lại các ví dụ dưới đây:

toe toes toast

comb code coat

roll rose rope

“Rose knows Joe phones Sophie, but Sophie comb code coat and Joe don’t know Rose knows.” 

 

B.

- Nghe âm /ɒ/. Nhìn vào hình hướng dẫn cách phát âm. 

- Nghe âm /ɒ/ trong các từ sau và so sánh chúng với các từ bên cạnh.

won’t want went

luck lock lack

get got goat

fund fond phoned

- Nghe và lặp lại các ví dụ dưới đây:

wrong rob rock 

gone God got 

doll dog dock

“John wants to watch Walter wash the dog.” 

Bài tập phát âm tiếng Anh - Học Hay

16.1 Tìm 14 từ trong hình bên dưới và viết chúng vào đúng cột trong bảng. Các từ chỉ có thể theo chiều dọc hay chiều ngang. 

words with /əʊ/  words with /ɒ/ 
   

 

16.2 Đọc và chọn từ có nguyên âm khác với các từ còn lại. Sau đó, nghe và kiểm tra đáp án.

Ví dụ: soap hope sold (soup)

1 come gone long want 

2 what hot most salt

3 drove love woke hole

4 snow low cow show

5 both cloth clothes road

6 word wash boss cost

7 post lost coast rose

 

16.3 Bạn sẽ nghe các câu dưới đây 2 lần. Xác định giọng Anh (B) và giọng Mỹ (A) cho từng câu bạn nghe được. 

Ví dụ: The coffee’s hot. A-B

1 The lock’s at the top.

2 The song’s long.

3 Stop the clock.

4 The dog’s gone.

5 He’s often wrong.

 

16.4 Nghe và chọn từ bạn nghe được. 

1 Cost or coast? What's the cost / coast like? 

2 Shot or shut? They shot / shut the door. 

3 Boat or boot? There’s water in my boat / boot. 

4 Woke or walk? [woke / walk the dog. 

5 Phoned or found? Tim phoned / found her. 

 

Đáp án:

16.1

words with /əʊ/  words with /ɒ/ 
cold both road show snow roll joke coat shop song want rock what wash 

 

16.2

1 come

2 most

3 love 

4 cow

5 cloth

6 word

7 lost

 

16.3 

1 A-B

2 B-A

3 A-B

4 B-A

5 A-B

 

16.4

1 coast

2 shut

3 boat

4 woke

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019