Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Oh, no snow! - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 30/12/2021 | 1057
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Âm tiết bắt đầu bằng phụ âm - Phát âm tiếng Anh - Học Hay

A. Nhiều từ một âm tiết trong tiếng Anh thường là các từ chỉ có một âm nguyên âm (V) , ví dụ: ‘of’, ‘eye’. Nếu thêm một âm phụ âm (C) vào trước các từ trên thì chúng vẫn chỉ có một âm tiết. Hãy nhìn vào các ví dụ sau: 

 

B. 

Khi một âm tiết được bắt đầu bằng 2 âm phụ âm:

- Nếu âm phụ âm đầu là /s/, thì âm tiếp theo có thể là các âm sau: /f/, /k/, /l/, /m/, /p/, /t/, /w/, /j/. 

- Nếu âm phụ âm đầu là các âm khác ngoài âm /s/, thì âm tiếp theo chỉ có thể là: /I/, /r/, /w/, /j/. 

Khi một âm tiết bắt đầu bằng 3 âm phụ âm:

- Âm đầu tiên luôn luôn là âm /s/.

Cùng nghe các ví dụ sau:

/s/ + C: spell stairs sleep small snack swim 

C + /l/, /r/, /w/ or /j/: blue fly dress ground quick swim view tune 

/s/ + CC: spring strange square scream 

 

C. Khi có 2 hay nhiều âm phụ âm đứng đầu, nếu bạn thêm một âm nguyên âm vào trước thì bạn sẽ được một từ hoàn toàn khác. Hãy nghe sự khác biệt ở các ví dụ sau:

sleep                  asleep 

dress                  address 

street                  a street 

sport                   support 

That ski.             That’s a key. 

That smile.         That’s a mile. 

What snake?      What’s an ache? 

Bài tập phát âm tiếng Anh

24.1 Thêm một âm phụ âm vào trước các từ sau để tạo thành từ mới với các đồ vật trong hình.

 

 

24.2 Thêm một âm trong khung vào phía sau âm phụ âm của các từ sau để tạo thành từ mới. 

/k/        /l/         /r/          /p/           /t/

 

Ví dụ: die => dry

1 back

2 fight

3 fat

4 go

5 pain

6 pay

7 two

8 say

9 sin

10 send

 

24.3 Nghe và chọn từ mà bạn nghe được. 

1 The glass / gas is green.

2 I don’t want to play / pay.

3 It was a terrible fight / fright!

4 The tooth / truth is out!

5 The dirt came off in the steam / stream.

6 She didn’t want to stay / say.

7 The pain / plane went down.

8 I can’t sell / smell anything.

 

24.4 Nghe và chọn câu và cụm từ mà bạn nghe được. 

 
1 that slow bus  That’s a low bus.
2 an ice-cream  a nicer cream 
3 that spot  That's a pot. 
4 that street  That's a treat. 
5 She loves the States.  She loves the estates. 
6 small stream  a smaller stream 
7 slow speech  a slower speech
8 straight street  a straighter street 

 

Đáp án:

24.1

1 lie fly

2 lock clock

3 rain train

4 key ski

5 lime climb

6 late plate

7 route fruit

 

24.2

1 back black

2 fight flight / fright

3 fat flat

4 go glow / grow

5 pain plain / plane

6 pay play / pray

7 two true

8 say stay / slay

9 sin skin / spin

10 send spend

 

24.3

1 glass 

2 play

3 fright

4 tooth

5 stream

6 stay

7 plane

8 smell 

 

24.4

1B 

2A 

3A 

4B 

5A 

6B 

7B 

8A

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019