Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Pete played, Rita rested - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 30/12/2021 | 535
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Âm tiết cuối của động từ thì quá khứ - Phát âm tiếng Anh - Học Hay

A. Động từ ‘play’ /pleɪ/ chỉ có một âm tiết, ở thì quá khứ ‘played’ /pleɪd/ cũng vậy. Thông thường đuôi -ed thường được coi như một âm phụ âm thông thường, chữ ‘e’ là âm câm. Cùng nghe đoạn văn vần sau đây và chú ý các động từ có đuôi -ed là âm /t/ hay /d/.

He looked round first, 

And then reversed. 

The car that passed 

Was going fast. 

It hit the side. 

The driver cried. 

He never guessed. 

He'd pass the test. 

 

B. Nếu thể nguyên mẫu của động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/, đuôi -ed sẽ thành một âm tiết mới, lúc này chữ cái ‘e’ sẽ được đọc như âm nguyên âm. Ví dụ: 

hate /heit/ = 1 âm tiết

hated /‘heitid/ = 2 âm tiết

Nghe và so sánh các câu sau từ trái sang phải. 

O O OoOo (-ed = extra syllable) 

Pete played. 

Dan danced. 

Will watched. 

Liz laughed. 

Clare cleaned. 

Steve stopped. 

Rita rested. 

Colin counted. 

Wendy waited. 

Sheila shouted. 

Myra mended. 

Stacey started.

 

C. Lắng nghe sự khác biệt về cách phát âm động từ ở thì hiện tại và thì quá khứ. 

Thì hiện tại

You never cook a meal. 

I sometimes watch a movie. 

We often phone our parents. 

 

Thì quá khứ

You never cooked a meal. 

I sometimes watched a movie. 

We often phoned our parents. 

Bài tập phát âm tiếng Anh - Học Hay

27.1 Nối đoạn đầu và đọan cuối của câu vần sau: 

1 The people queued 

2 The thing you missed 

3 The man controlled 

4 She saw the child 

5 The boat that crossed 

6 The man who drowned 

7 The snow we rolled 

8 Her voice was soft 

9 The points we scored 

10 We never planned 

a was never found.

b are on the board.

c and then she smiled.

d to build on sand. 

e was on the list.

f until she coughed.

g the nation’s gold.

h to buy the food. 

i was nearly lost.

j was hard and cold. 

 

27.2 Chia thì quá khứ của các từ trong khung vào cột đúng trong bảng. Sau đó, nghe và kiểm tra đáp án. 

hate        walk         need          wash         wait          waste          help         taste          phone          dance          end           ask

 

1 syllable O  -ed = extra syllable Oo 
   

 

 

27.3 Hoàn thành các câu sau với thì quá khứ của động từ trong khung. Âm đầu của động từ cần điền trùng với âm đầu của tên chủ ngữ. Sau đó, nghe và kiểm tra đáp án 

play          watch           add           phone           count           mix           cook          start          shout          paint 

 

O O O OoOoOo (-ed = extra syllable) 

Paul ........ played......... games. 

Ken ........ lunch.

Fred ... friends. 

Marge ........... drinks.

Will ……………. films.

Peter ......... painted... pictures. 

Karen …………… money. 

Stella ....... singing. 

Alice ………….. sugar.

Sheila ……………. loudly.

 

 

27.4 Nghe và chọn đúng thì của động từ trong câu.

1 I always walk / walked away from fights.

2 I think they want / wanted to talk.

3 Me and my friends laugh / laughed a lot.

4 On Saturdays, we dance / danced all night.

5 I always hate / hated Sundays.

6 You never help / helped Alice.

7 They need / needed more time.

8 They paint / painted the walls every few years. 

 

Đáp án:

27.1

1h 

2e 

3g 

4c 

5i

6a

7j 

8f

9b 

10d

 

27.2

1 syllable O -ed = extra syllable Oo
walked washed helped phoned danced asked  hated needed waited wasted tasted ended 

 

27.3

O O O  OoOoOo (-ed = extra syllable) 

Ken cooked lunch. 

Fred phoned friends. 

Marge mixed drinks. 

Will watched films. 

Karen counted money. 

Stella started singing. 

Alice added sugar. 

Sheila shouted loudly.

 

27.4

1 walked

2 want

3 laugh

4 danced 

5 hated

6 help

7 needed

8 paint 

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019