Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Public, Publicity - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 30/12/2021 | 701
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Trọng âm của các từ dài - Phát âm tiếng Anh - Học Hay

A. Tiếng Anh có nhiều từ dài kết thúc bằng chữ -y. Với các từ này, trọng âm được đặt tại âm kế âm cuối cùng. Hãy cùng nghe các ví dụ sau:

 

B. Các từ chỉ môn học ở trường học thường có kết thúc bằng chữ -y hoặc -ics. Hãy cùng nghe ví dụ sau: 

At school, I hated science subjects like physics, chemistry and biology, you know, and ehm... I wasn’t very good at mathematics and things. I really liked subjects like history, geography, economics. Anyway, when I went to university, I wanted to do geology, but I couldn’t ‘cause I was no good at sciences, so in the end, I did philosophy! 

 

C. Hãy cùng nghe các ví dụ sau: 

photograph photography photographic 

economy economics economical 

national nationality nationalise nationalisation 

civil civility civilise civilisation 

Bài tập phát âm tiếng Anh - Học Hay

31.1 Tạo từ mới bằng cách thêm đuôi -ity vào các từ sau, xác định trọng âm của từ mới. 

Ví dụ: author => authority oOoo

1 person

2 universe

3 public

4 major

5 nation

6 real

7 human 

 

31.2 Chia các từ trong khung vào đúng các hàng trong bảng dựa theo trọng âm. 

economics      economy      physics       chemistry       geography        mathematics        sociology       history       geology      photography      nation       nationality 

 

Oo   
Ooo   
oOoo  
ooOoo  
ooOo  

 

31.3 Điền vào chỗ trống với các từ trong khung. Sau đó, nghe và kiểm tra đáp án. 

biology      mathematics        history        geography        sociology        chemistry 

 

My favourite subjects at school were sciences, especially Ooo chemistry and oOoo _____. I’ve always been good with numbers, so I was good at oOo _____. I didn’t really like the social science subjects like ooOoo _____, and Oo_____, and that’s strange because when I went to university I did Ooo _____.

 

31.4. Tìm các từ gia đình liên quan đến các từ đã cho dựa vào trọng âm. Sau đó, nghe và kiểm tra đáp án.

Ví dụ: society, sociologist (ooOoo) , sociological

1 civil, civilise, _____ (OOOOO)

2 _____ (oOoo), biologist, biological

3 personal, n_____ (ooOoo), personalise

4 legal, legalise, _____ (oooOo)

5 _____ (Oo), authority, authorise 

 

Đáp án:

31.1

1 personality ooOoo

2 university ooOoo

3 publicity oOoo

4 majority oOoo

5 nationality ooOoo

6 reality oOoo

7 humanity oOoo

8 electricity ooOoo

 

31.2 

Oo  physics, history, nation 
Ooo  chemistry, geography 
oOoo  economy, geology, photography 
ooOoo  sociology, nationality 
ooOo  economics, mathematics 

 

31.3 My favourite subjects at school were sciences, especially chemistry and biology. I've always been good with numbers, so I was good at mathematics. I didn’t really like the social science subjects like sociology and history, and that’s strange because when I went to university I did geography. 

 

31.4

1 civilisation

2 biology

3 personality

4 legalisation 

5 author

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019