Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Remember, he told her - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 30/12/2021 | 983
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Giới thiệu dấu nhấn trong câu - Phát âm tiếng Anh - Học Hay

A. Tương tự như với các từ đơn, một câu cũng có dấu nhấn khác nhau. Thỉnh thoảng từ và câu cũng sẽ có dấu nhấn tương tự nhau. Cùng nghe các ví dụ sau:

 

B. Các câu ngắn và cụm từ trong tiếng Anh thường có dấu nhấn tương tự nhau. Cùng nghe các ví dụ sau: 

OoO What's the time? ‘Yes, of course! Thanks a lot! 

OoOo See you later! Pleased to meet you! Can’t you hear me? 

oOoO A piece of cake. The shop was closed. It’s time to go. 

OooO What do you do? Where do you live? Give me a call. 

ooOo Are you coming? Do you like it? Is he happy? 

 

C. Thường trong câu, tại vị trí có dấu nhấn, người nói thường dừng một chút trước khi tiếp tục. Nghe 3 câu ví dụ dưới đây 

OOO Don’t tell Mike. 

OoOoOo Go and speak to Mary. 

OooOooOoo — Hurry and give it to Jonathan. 

 

D. Dấu nhấn giúp bạn phân biệt được hai câu tương tự nhau. Ví dụ, động từ thể phủ định -n’t thường được nhấn trong câu nên ta có thể phân biệt được can và can’t trong 2 câu dưới đây: 

ooO He can talk. 

oOO He can’t talk. 

Bài tập phát âm tiếng Anh - Học Hay

23.1 Nghe và chọn câu không có dấu nhấn tương tự từ cho sẵn. 

1 oOo tomato

Close the door.

He told me.

I like it.

 

2 ooO afternoon

Does he drive?

Were you cold?

What happened?

 

3 oOo December 

It’s open.

They arrived.

They listened.

 

23.2 Viết câu vào đúng cột trong bảng, sau đó, nghe và kiểm tra đáp án. 

OooO oOoO OoO  OoOo 
       

 

The bus was late.

The water’s cold.

Nice to see you.

Wasn’t it?

Close the door.

Does he drive?

It’s open.

Come and look.

Give me a call.

Where’s the car?

Hasn’t she?

He told me.

Were you cold?

They arrived.

Close the window.

What did she say?

It’s cold and wet.

Don’t you?

I like it.

What happened?

They listened.

What do you want?

Phone and tell me.

What's the time? 

 

 

23.3 Nối 2 cụm từ trong khung A, B và C để tạo thành 3 câu có thứ tự dấu nhấn như sau: OOO OoOoOo OooOooOoo. Sau đó, nghe và kiểm tra đáp án.

Ví dụ:

Half a

One

Give me a

bottle of

glass of

cold

beer

orange juice

water

 

OOO One cold beer

OoOoOo Half a glass of water

OooOooOoo Give me a bottle of orange juice

 

A B C

Doesn’t 

Can’t you make

Can’t


Jennifer

Pete

Oscar

listen

talk to you

drive

 

OOO

OoOoOo

OooOooOoo

 

23.4 Nghe và chọn câu mà bạn nghe được. 

  B
1 I can swim.  I can't swim. 
2 Are you coming?  Aren't you coming? 
3 We were tired.  We weren't tired. 
4 She can help you.  She can't help you. 
5 Can you see?  Can't you see? 
6 They were talking.  They weren't talking. 

 

Đáp án:

23.1

1 oOo tomato Close the door, He told me. I like it.

2 ooO afternoon Does he drive? Were you cold? ?

3 oOo December It’s open. They arrived, They listened. 

 

23.2 

OooO oOoO OoO OoOo

What do you want? 

Give me a call. 

What did she say? 

The bus was late. 

The water's cold. 

It's cold and wet. 

Come and look. 

Where's the car? 

What's the time? 

Close the window. 

Nice to see you. 

Phone and tell me. 

 

23.3

Can’t Pete drive? 

Doesn’t Oscar listen? 

Can’t you make Jennifer talk to you? 

 

23.4

1B 

2B 

3A

4B

5A 

6A

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019