Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Saturday September 13th - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 10/09/2020 | 138
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Giới thiệu trong âm trong phát âm tiếng Anh - Học Hay

A. Nếu một từ có nhiều hơn một âm tiết, bạn phải nhấn trọng âm cho từ đó. Việc nhấn trọng âm có thể được thể hiện bằng cách làm cho âm đó dài hơn, phát âm lớn hơn, cao giọng hơn. 

Trong văn viết, bạn có thể đọc được dấu nhấn dựa vào các hình tròn. Hình tròn nào lớn hơn thì nhấn âm tại vị trí đó. Ví dụ: Saturday Ooo (nhấn âm đầu).

 

Nghe đoạn hội thoại sau và chú ý trọng âm của các từ in đậm. 

A: When do you begin your holiday

B: On the thirtieth of August

A: That’s next Saturday

B: We're leaving in the afternoon

A: And when are you coming back? 

B: Saturday September the thirteenth

A: Thirtieth

B: No, thirteenth

 

B. Các từ khác nhau có trọng âm khác nhau. Nghe các từ có 2 – 3 âm tiết sau: 

Oo April, thirty, morning, Sunday 

oOo September, tomorrow, eleventh 

oO July, midday, thirteen, today, thirteenth 

ooO afternoon, seventeen, twenty-one 

Ooo Saturday, thirtieth, yesterday, holiday, seventy 

 

C. Trọng âm có thể giúp bạn phân biệt được sự khác biệt giữa các từ dễ nhầm lẫn như kết thúc của một số -teen hay là -ty. Cùng nghe các ví dụ sau: 

oO thirteen fourteen sixteen eighteen nineteen

Oo thirty forty sixty eighty 

Bài tập phát âm tiếng Anh - Học Hay

22.1 Xác định trọng âm của các từ sau:

Mon      Tues       Thu       Sat        today        tomorrow        Apr       Jul        Aug        Sept        Oct        Nov        holiday       2nd       11th       13         30        13th         30th         17          70         afternoon 

 

Oo  oO  Ooo  oOo  ooO 
         

 

22.2 Dùng các từ ở bài 22.1 để điền vào chỗ trống. 

1 I’m going to have a party on _____ (Ooo).

2 My grandfather is _____ (Ooo) years old.

3 I often sleep for an hour in the _____ (ooO).

4 My birthday is on the _____ (oOo) of March. 

5 In Europe, the weather is warm in _____ (oO).

6 I left school when I was _____ (ooO).

7 Goodnight. See you _____ (oOo).

8 How long is your summer _____ (Ooo)? 

 

22.3 Tìm đường đi từ Start đến Finish. Bạn chỉ có thể di chuyển qua các ô có trọng âm Ooo và chỉ theo chiều ngang và chiều dọc. 

 

22.4 Nghe và chọn số mà bạn nghe được

1 100 dollars! It only cost 17 / 70 last year!

2 He was the 14th / 40th President of my country.

3 The maximum number of people is 15 / 50.

4 She was born in 1916 / 1960.

5 He was 13 / 30 on his last birthday.

6 She'll be 18 / 80 in March. 

 

Đáp án:

22.1

Oo  oO  Ooo  oOo  ooO 

Monday 

Tuesday 

Thursday

April

August

second

thirty

today 

July

thirteen 

thirteenth

 

Saturday 

holiday

thirtieth

seventy

tomorrow 

September 

October

November 

eleventh

 

seventeen 

afternoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2

1 Saturday

2 seventy

3 afternoon

4 eleventh

5 July

6 seventeen

7 tomorrow

8 holiday 

 

22.3

 

22.4

1 17

2 14th

3 50

4 1916

5 30

6 80

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019