Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Shirt, Short - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 10/09/2020 | 88
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Cách phát âm tiếng Anh các âm nguyên âm /ɜː(r)/ and /ɔː(r)/ - Học Hay

Âm /r/ thường không được phát thành âm nếu nó đứng sau một nguyên âm. Ví dụ như các nguyên âm sau: E, I, O or U, ta có thể thấy trong từ ‘shirt’ hay ‘short’. 

A.

- Nghe âm /ɜː/. Nhìn vào hình hướng dẫn cách phát âm. 

- Nghe âm /ɜː/ trong các từ sau và so sánh chúng với các từ bên cạnh.

short shirt shut

where were we’re

born burn bone

hard heard head

- Nghe và lặp lại các ví dụ dưới đây:

were word worst 

burn bird birth 

her heard hurt

“The girl heard the nurse work." 

 

B.

- Nghe âm /ɔː/. Nhìn vào hình hướng dẫn cách phát âm. 

- Nghe âm /ɔː/ trong các từ sau và so sánh chúng với các từ bên cạnh.

shot short shirt

work walk woke

far four fair

boil ball bowl

- Nghe và lặp lại các ví dụ dưới đây:

bore bored bought 

call cause caught

war wall walk

“Laura's daughter bought a horse and called it Laura." 

Nghe các từ sau được phát âm theo giọng Mỹ:

shirt     were      heard      worst      birth     hurt      bom     short     door     four     war      more

Với các từ không có R, một vài người Mỹ sẽ đọc âm /a:/ thành /ɔː/:

ball      caught      law      talk     bought

Bài tập phát âm tiếng Anh - Học Hay

19.1 Viết thành chữ các số sau và xác định âm nguyên âm nào /ɜː/ hay /ɔː/ có trong từng câu.

Ví dụ: 3rd = third /ɜː/

1 ¼

2 30

3 4th

4 1st

5 14

 

19.2 Tìm 14 từ trong hình sau và viết chúng vào đúng cột trong bảng. Chữ chỉ có thể theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

words with /ɜː/  words with /ɔː/ 
   

 

19.3 Nghe các câu sau và phân biệt giọng Mỹ (A) hay giọng Anh (B). 

Ví dụ: The girl’s first birthday. A.

1 It’s hard work, of course...

2 Are you sure? 

3 Law and order. 

4 I walk to work. 

5 I saw the bird fall.  same in my accent.

6 He was born on Thursday the thirty-first.

7 She taught German. 

8 I learned to surf in Brazil.

9 ‘Caught’ and ‘court’ sound the

 

19.4 Nghe và chọn từ mà bạn nghe được. 

1 Four or far? It isn’t four / far. 

2 Worst or west? It’s on the worst / west coast. 

3 Walk or woke? I walk / woke the dog. 

4 Shut or shirt? The butcher’s shut / shirt. 

5 Port or pot? There’s coffee in the port / pot. 

6 Bird or beard? He has a black bird / beard. 

7 Her or hair? Is that her / hair? 

8 Worked or walked? We worked / walked all day. 

 

Đáp án:

19.1

1 quarter /ɔː/

2 thirty /ɜː/

3 fourth /ɔː/

4 first /ɜː/

5 fourteen /ɜː/

 

19.2 

words with /ɜː/  words with /ɔː/ 
bird turn heard word her girl  ball sort more course war saw law all 

 

19.3 

1A 

2B 

3B 

4A 

5A 

6B 

7A 

8B

9B 

 

19.4

1 far

2 worst

3 walk

4 shut

5 pot

6 beard

7 her

8 walked

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019