Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Some, Sun, Sung - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 10/09/2020 | 95
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Cách phát âm tiếng Anh các âm phụ âm /m/, /n/ và /ŋ/ - Học Hay

Các âm phụ âm /m/, /n/ and /ŋ/ được phát âm bằng cách thay vì để khí thoát ra từ miệng thì để khí thoát ra từ mũi. Ba âm đều khác nhau bởi vì khí được chặn ở các điểm khác nhau trong miệng. Bạn có thể cảm nhận sự khác biệt khi đọc ba từ sau: some, sun, sung. 

A.

- Nghe âm /m/. Nhìn vào hình hướng dẫn cách phát âm. 

- Nghe âm /m/ trong các từ sau và so sánh chúng với các từ bên cạnh.

nice mice nice

sun some sun

swing swim swing

hang ham hang

- Nghe và lặp lại các ví dụ dưới đây:

miss more make 

smoke jump harmed 

comb autumn film 

“Mum made me move my models." 

 

B.

- Nghe âm /n/. Nhìn vào hình hướng dẫn cách phát âm. 

- Nghe âm /n/ trong các từ sau và so sánh chúng với các từ bên cạnh.

might night might

warm warn warm

wing win wing

rang ran rang

- Nghe và lặp lại các ví dụ dưới đây:

now new know 

snow dinner against 

gone open listen 

“There was no one on the moon on the ninth of June." 

 

C.

- Nghe âm /ŋ/. Nhìn vào hình hướng dẫn cách phát âm. 

- Nghe âm /ŋ/ trong các từ sau và so sánh chúng với các từ bên cạnh.

some sung some

Kim king Kim

thin thing thin

- Nghe và lặp lại các ví dụ dưới đây:

sing singer sink 

bang bank banks 

thing think finger 

“Young King Kong was stronger than strong.” 

Bài tập phát âm tiếng Anh - Học Hay

15.1 Đoạn hội thoại sau bao gồm 19 từ có âm /m/. Tìm các ví dụ còn lại của âm /n/ và /ŋ/. Sau đó nghe và kiểm tra đáp án.

A. I met a man near the monument this morning. He was a singer and he sang a song for me. I'll always remember that magic moment. Like something out of a dream! 

B. What, is that the moment, the monument or the man you meant? 

 

15.2 Tìm đường đi từ Start đến Finish. Bạn chỉ có thể đi qua các ô có âm /ŋ/. Chỉ có thể di chuyển theo chiều ngang và chiều dọc. 

 

15.3 Hoàn thành đoạn hội thoại sau với các từ trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra đáp án. 

worn      warm      thing      thin 

 

 

SID: Hey, Joe, your coat is very worn.

JOE: No, it isn’t _____. I always feel cold in this coat.

SID: No, not _____! I said ______, with an N! 

JOE: Oh, _____ with an N!

SID: Yes, the cloth is _____. 

JOE: What do you mean “the cloth is _____”?

SID: No, _____ with an N at the end, not _____ with a G ar the end!

 

15.4 Nghe và chọn từ mà bạn nghe được. 

1 Robin or robbing? My friend likes Robin Banks / robbing banks.

2 Ran or rang? Tom ran / rang yesterday. 

3 Swing or swim? She had a swing / swim in the garden. 

4 Warned or warmed? The son warned / sun warmed me. 

5 Singing or sinking? The people were singing / sinking fast. 

 

Đáp án:

15.1

/m/ = 19 

/n/ = 11 

/n/ = 5 

 

15.2 

 

15.3.

SID: Hey, Joe, your coat is very worn. 

JOE: No, it isn’t warm. I always feel cold in this coat.

SID: No, not warm! I said worn, with an N!

JOE: Oh, worn with an N!

SID: Yes, the cloth is thin. Joe: What do you mean “the cloth is thing”?

SID: No, thin with an N at the end, not thing with a G at the end! 

 

15.4

1 Robin

2 ran

3 swim

4 son warned

5 sinking 

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019