Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - That could be the MAN - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 30/12/2021 | 380
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Các từ không có trọng âm - Phát âm tiếng Anh - Học Hay

A. Các câu phía dưới đây có 3 âm tiết, trong đó có dấu nhấn ở âm tiết 1 và 3: OoO. Từ ở giữa không được đặt trọng âm vì từ đó không quan trọng bằng hai từ còn lại. 

OoO 

What’s your name? 

Tom was right. 

Dogs can swim. 

Close the door! 

Wait and see.

Go to bed! 

 

B. Sau đây là các từ thường không có trọng âm: 

Đại từ (your) 

Động từ to-be (was) 

Động từ khiếm khuyết (can) 

Mạo từ (the) 

Liên từ (and, or) 

Giới từ (to) 

Bài tập phát âm tiếng Anh - Học Hay

33.1 Xác định dấu nhấn trong các câu sau: 

Ví dụ: Go to the shops. OooO

1 Go to school.

2 Where was the key? 

3 Tell John.

4 What was in the news?

5 What’s your name? 

 

33.2 Đặt các từ không trọng âm trong khung vào các câu sau:

or       my         a          it           can          some           of            are 

 

1 Bring _____ here!

2 Mel’s _____ nurse.

3 Whales _____ big.

4 Jane _____ drive.

5 Lots _____ eggs.

6 Pass _____ fail?

7 Have _____ bread.

8 Where’s _____ bike?

 

33.3 Có bao nhiêu từ không trọng âm trong các câu dưới đây? Nghe và đếm các từ không trọng âm trong từng câu. 

Ví dụ: Drink ... milk...3...

1 Eat... cheese. ......

2. That … man. …..

3 What ... name? .........

4 What ... for? …………..

5 Go … shops. ………..

6 Go ... home. ......

7 Turn ... rights ………...

 

33.4 Hoàn thành các câu sau với các từ không trọng âm đã cho. Câu sau phải có số từ trọng âm nhiều hơn câu trước. Sau đó, nghe và kiểm tra đáp án. 

Ví dụ: unstressed words: it, some, with 

OO Eat cheese. 

OoO Eat ...... some... cheese. 

OooO Eat ...... it with cheese. 

OoooO Eat ...it with some cheese.

 

1 unstressed words: it, of, the, some, with

OO Drink milk. 

OoO Drink ……….. milk

OooO Drink ……………… milk.

OoooO Drink …………………. milk.

 

2 unstressed words: it, the, to 

OO Turn right. 

OoO Turn ……………. right.

OooO Turn …………………right.

OoooO Turn ……………………… right.

 

Đáp án:

33.1

1 OoO

2 OooO

3 OO

4 OoooO

5 OoO 

33.2 

1 it

2 a

3 are

4 can

5 of

6 or

7 some 

8 my 

33.3

1 Eat some cheese. 1

2 That was the man. 2

3 What was bis name? 2

4 What for? 0

5 Go to the shops. 2 

6 Go home. 0

7 Turn to the right. 2

33.4

1 Drink milk. Drink some milk. / Drink the milk. Drink it with milk. Drink some of the milk. / Drink it with the milk. / Drink it with some milk.

2 Turn right. Turn it right. Turn to the right. Turn it to the right. 

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019