Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Toy, Town - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 30/12/2021 | 567
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Cách phát âm tiếng Anh các âm nguyên âm /ɔɪ/ và /aʊ/ - Học Hay

A.

- Nghe âm /ɔɪ/. Nhìn vào hình hướng dẫn cách phát âm. 

- Nghe âm /ɔɪ/ trong các từ sau và so sánh chúng với các từ bên cạnh.

buy boy bay

pint point paint

all oil I’ll

- Nghe và lặp lại các ví dụ dưới đây:

toy noise voice 

boil coin choice 

employ enjoyed

“Roy enjoys noisy toys.” 

 

B.

- Nghe âm /aʊ/. Nhìn vào hình hướng dẫn cách phát âm. 

- Nghe âm /aʊ/ trong các từ sau và so sánh chúng với các từ bên cạnh.

fond found phoned

know now new

car cow care

- Nghe và lặp lại các ví dụ dưới đây:

how houses house 

town ground count

now sound south

“Mrs Brown counted cows coming down the mountain." 

Bài tập phát âm tiếng Anh - Học Hay

20.1 Điền một trong các chữ sau y, i, u hay w vào chỗ trống để tạo thành từ. Từ tạo thành phải có âm /ɔɪ/ hoặc /aʊ/. Viết /ɔɪ/ hay /aʊ/ sau mỗi từ tạo được.

Ví dụ:  to_n        town /au/

1 bo_s

2 no_se 

3 fo_nd

4 po_nt 

5 ho_ 

6 bo_l

7 ho_r

8 flo_er

9 enjo_

 

20.2 Nghe đoạn văn sau và tìm từ có âm /ɔɪ/ hoặc /aʊ/, sau đó viết chúng vào cột thích hợp trong bảng. 

I enjoy living down town. Well, it’s very noisy, of course. The traffic is loud, and the enjoy young people often shout when they come out of the clubs. But there are lots of good points too. There’s a big choice of shops, and it’s easy to get around. 

 

20.3 Tìm đường đi từ Start đến Finish. Bạn chỉ có thể đi qua các ô có âm /au/, và chỉ di chuyển theo chiều ngang và chiều dọc. 

 

20.4 Nghe và chọn từ mà bạn nghe được. 

1 Tie or toy? He got a fie / toy for his birthday.

2 Goodbye or Good boy? ‘Goodbye! / ‘Good boy! she said.

3 Phoned or found? She phoned / found a friend.

4 Tone or town? What an ugly fore / town! 

 

Đáp án:

20.1

1 boys /ɔɪ/, bows /aʊ/

2 noise /ɔɪ/

3 found /aʊ/

4 point /ɔɪ/

5 how /aʊ/

6 boil /ɔɪ/

7 hour /aʊ/

8 flower /aʊ/

9 enjoy /ɔɪ/ 

 

20.2

/ɔɪ/ (4 words)  /aʊ/ (6 words) 
enjoy noisy points choice  down town loud shout out around 

 

20.3

 

20.4

1 toy

2 Good boy

3 found

4 tone

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019