Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Unforgettable - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 30/12/2021 | 1101
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Trọng âm ở các từ dài - Phát âm tiếng Anh - Học Hay

A. Chúng ta có thể tạo các từ dài bằng cách thêm vào phần đầu hay cuối của các từ ngắn. Thông thường điều này sẽ không làm thay đổi trọng âm trong từ. Hãy cùng xem các ví dụ sau: 

Đây là danh sách bạn có thể thêm vào đầu cuối của một từ mà không làm thay đổi trọng âm của từ đó: 

-able (drinkable) 

in-/im- (impossible) 

-ness (happiness) 

-al (musical) 

-ise (civilise) 

-ship (friendship) 

-er (player) 

-ish (childish) 

un- (unhappy) 

-ful (helpful) 

-less (childless) 

under- (underpay) 

-hood (childhood) 

-ly (friendly) 

-ing, (boring) 

-ment (employment) 

 

B. Cũng có một số đuôi như -ion hay -ian sẽ làm thay đổi trọng âm của một từ khi được thêm vào. Ở các trường hợp này, trọng âm luôn luôn nằm ở âm tiết trước đuôi -ion và -ian. Sau đây là một vài ví dụ:

 

C. Các từ có đuôi -ic cũng làm thay đổi trọng âm cho âm tiết đứng trước nó. Hãy cùng nghe các ví dụ sau: 

scientist            scientific 

economy          economic 

atom                atomic 

artist                artistic 

Bài tập phát âm tiếng Anh - Học Hay

30.1 Thêm phần đầu và đuôi vào các từ sau để tạo thành từ mới. Nghe và kiểm tra đáp án. 

Ví dụ: child => childhood, childish, childishness, childless

1 believe 

2 enjoy 

3 care 

 

30.2 Chia các từ trong khung vào đúng hàng trong bảng dựa theo trọng âm. 

population      telecommunication      nation      identification      relation      communication      pronunciation      scientific      clinic       romantic      pessimistic      investigation       public       discussion 

 

Oo   
oOo   
ooOo   
oooOo   
ooooOo   
oooooOo   

 

30.3 Thêm phần đuôi trong khung vào các từ sau để tạo thành từ mới, sau đó xác định trọng âm cho từng từ.

-ion

-ic

Ví dụ: inform => information ooOo

1 introduce

2 base

3 economy

4 describe

5 romance

6 compete 

7 optimist

8 celebrate

9 diplomat

10 operate

11 explain

12 decide

 

Đáp án:

30.1

1 believer, believable, unbelievable, unbelieving

2 enjoyable, unenjoyable, enjoyment

3 careful, carefully, careless, carelessness, carer, caring, uncaring 

 

30.2 

Oo  nation, clinic, public 
oOo  relation, romantic, discussion 
ooOo  population, scientific, pessimistic 
oooOo  communication, pronunciation, investigation 
ooooOo  identification 
oooooOo  telecommunication 

 

30.3

1 introduction ooOo

2 basic Oo

3 economic ooOo

4 description oOo

5 romantic oOo 

6 competition ooOo

7 optimistic ooOo

8 celebration ooOo

9 diplomatic ooOo

10 operation ooOo 

11 explanation ooOo

12 decision oOo 

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019