Sách Phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 08/09/2020 | 166
Tổng hợp cách phát âm tiếng anh nâng cao - Học Hay

Phát âm tiếng anh Pronunciation in Use Advanced – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 1: Giọng (Accents 1) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 2: Giọng (Accents 2) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 3: Từ điển tiếng Anh – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 4: Online resources – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 5: Cách phát âm trong cách nói nhanh và chậm (1) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 6: Cách phát âm trong cách nói nhanh và chậm (2) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 7: Cụm phụ âm ở đầu từ – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 8: Cụm phụ âm ở cuối từ – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 9: Cụm phụ âm ở giữa từ – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 10: Dấu trọng âm và dấu nhấn từ – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 11: Hậu tố và dấu nhấn từ (1) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 12: Hậu tố và dấu nhấn từ (2) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 13: Hậu tố và dấu nhấn từ (3) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 14: Tiền tố và dấu nhấn từ (1) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 15: Tiền tố và dấu nhấn từ (2) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 16: Dấu trọng âm ở danh từ ghép – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 17: Dấu trọng âm trong tính từ ghép và dạng viết tắt – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 18: Dấu trọng âm trong danh từ ghép dài – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 19: Cụm động từ có 1 dấu trọng âm – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 20: Cụm động từ có 2 dấu trọng âm – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 21: Dạng yếu của các từ chức năng – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 22: Từ chức năng được nhấn mạnh – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 23: Nguyên âm trong âm tiết không được nhấn của từ – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 24: Âm tiết phụ âm – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 25: Từ mượn nước ngoài trong tiếng Anh – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 26: Âm nối – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 27: Dạng rút gọn – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 28: Sự tĩnh lược từ và tĩnh lược một phần – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 29: Lược bỏ âm phụ âm (1): /t/ – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 30: Lược bỏ âm phụ âm (2): /d/, /h/, /I/, /v/ – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 31: Từ bị mất âm tiết – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 32: Chia nhỏ lời nói thành các đơn vị – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 33: Từ được nhấn trong đơn vị lời nói (1) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 34: Từ được nhấn trong đơn vị lời nói (2) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 35: Cụm từ cố định và thành ngữ trong đơn vị lời nói – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 36: Từ ‘rỗng’ không dấu nhấn từ– Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 37: Cách biểu đạt mơ hồ’ không dấu nhấn từ – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 38: Dấu nhấn từ trên đại từ nhân xưng/phản thân – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 39: Ngữ điệu xuống và lên – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 40: Tails – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 41: Câu hỏi đuôi – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 42: Câu chẻ – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 43: Câu hỏi (1) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 44: Câu hỏi (2) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 45: Lặp lại câu hỏi – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 46: So sánh và tương phản – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 47: Sự mâu thuẫn – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 48: Yêu cầu và “sự dành trước” – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 49: Từ và cụm từ thể hiện thái độ (1) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 50: Từ và cụm từ thể hiện thái độ (2) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 51: Câu cảm thán – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 52: Cách tiếp tục cuộc hội thoại – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 53: Thêm thông tin và thay đổi chủ đề – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 54: Chia bài phát biểu thành các đơn vị (1) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 55: Chia bài phát biểu thành các đơn vị (2) – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 56: Cách phát âm phần phụ đính – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 57: Step-ups – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 58: Step-downs – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 59: Ngữ điệu trong 1 chuỗi các danh mục – Học Hay

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 60: Ngữ điệu bằng trong trích dẫn – Học Hay

Tiếp theo


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019