Phát âm tiếng anh – Unit 30: Dấu trọng âm với từ có 2 âm tiết – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 30/12/2021 | 3392
Giáo trình Pronunciation in Use Elementary – Unit 30: Dấu trọng âm với từ có 2 âm tiết | Học Hay

Phát âm tiếng anh – Unit 30: Dấu trọng âm với từ có 2 âm tiết – Học Hay

- Với từ có 2 âm tiết, sẽ có 1 âm được nhấn mạnh hơn => dấu trọng âm. Từ answer, âm tiết đầu tiên được nhất

answer

- Với từ again, âm thứ 2 được nhấn.

again

- Với từ có 2 âm tiết, dấu trọng âm thường nằm ở âm đầu tiên. Âm thứ 2 thường là âm yếu như /ə/

brother     butter     father     finger     finish     glasses     listen     mother     number     second     sister     water     woman

- Không phải lúc nào âm không được nhấn cũng là phụ âm

apple     people     simple     table     travel

- Đôi lúc dấu trọng âm sẽ nằm ở âm thứ 2

agree     alone     arrive     asleep     awake

because     begin     behind

complete

decide

exam     explain     express

perhaps     pronounce

repeat     return

 

- Ta có thể biểu thị âm được nhấn là O và âm không được nhấn là o. Những từ như answer, brother, butter sẽ là Oo; và những từ như again, because, decide sẽ là oO.

- Trong từ điển, dấu trọng âm sẽ được biểu thị là ' . Dấu này sẽ đứng trước âm được nhấn.

answer /'ɑːnsə(r)/

again / ə'gen/

Bài tập Phát âm tiếng anh – Unit 30: Dấu trọng âm với từ có 2 âm tiết – Học Hay

30.1 Listen and circle the word with different stress

1  actor     after     afraid     also    

2  before     belong     better     between    

3  paper     pencil     picture         police

4  coffee     colour     concert         correct

5 English     enjoy     evening     every

Check your answers with the Key. Listen and underline the stressed syllables. Then listen again and repeat.

30.2 Make words from these parts and write them in the correct column.

a              turn       re            long       ing          er

words with first-syllable stress: longer….

words with second-syllable stress:…….   

Check your answers with the Key. Then listen and repeat.

30.3 All these phrases have five syllables. O is a stressed syllable and o is an unstressed syllable. Put the phrases in the correct place.

teacher-or student?                       the same or different?

single or return?                               behind or in front?

asleep or awake?                             perhaps or maybe?

finish or begin?                                 reading or writing?

OooOo 1 ...... teacher or Student?

                2………………

OoooO 1 ......

                2………………

oOoOo 1………………

                2………………

oOooO 1 ………………

                2 ………………

 Listen to check your answers. Check with the Key. Then listen and repeat.

30.4 Put the stress mark ' in the correct place and write the word.

"

Listen to check your answers. Check with the Key. Then listen and repeat.

ĐÁP ÁN

30.1

1 afraid

2 better

3 police

4 correct

5 enjoy

30.2

words with first-syllable stress: longer, turning, sleeping

words with second-syllable stress: asleep, along, return

30.3

OooOo 1 teacher or Student?

            2 reading or writing?

OoooO 1 single or return?

            2 finish or begin?

oOoOo 1 the same or different?

            2 perhaps or maybe?

oOooO 1 asleep or awake?

            2  behind or in front?

30.4

1 sister

2 relax

3 people

4 finish

5 complete

6 table

7 pronounce

Tiếp theo


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019